ROK 2009
ROK 2007
ROK 2006
ROK 2005
ROK 2013

Jerzy ROSSOWSKI
Łódź


PODSUMOWANIE KONKURSU „PATRON SZKOŁY – SYBIRACY


Konkurs został zorganizowany przez redakcję rocznika „My, Sybiracy” i skierowany do szkół w Polsce, które za swego patrona przyjęły zesłańców Sybiru. Redakcja przesłała szkołom zaproszenie do uczestniczenia w konkursie w lutym 2012 r., załączając jego regulamin. W konkursie mogli wziąć udział zarówno uczniowie jak i dyrektorzy/nauczyciele szkół. Dyrekcje/nauczycieli prosiliśmy o wypowiedź dlaczego szkoła wybrała Sybiraków na Patrona i jak go prezentuje młodzieży i w lokalnej społeczności, a od uczniów oczekiwaliśmy bardziej osobistego zadeklarowania się, proponując temat: „Jakie znaczenie ma dla mnie Patron Szkoły?” W konkursie wzięło udział szesnaście szkół wszystkich typów. Autorami opracowań było 20 nauczycieli/dyrektorów i 33 uczniów. Prace konkursowe oceniało Jury pod przewodnictwem prof. dra hab. Albina Głowackiego z Instytutu Historii Uniwersytetu Łódzkiego, w składzie: Maria Worotyńska (Związek Sybiraków), Krystyna Wójcicka (Biblioteka Sybiraka), dr Wojciech Marciniak (Instytut Historii UŁ), Jolanta Bielecka, Danuta Górecka, Jolanta Kaleta-Spychalska, Anna Siennicka, Ewa Sztombka (Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego), Anna Kosmynka i Jerzy Rossowski (redakcja rocznika „My, Sybiracy”). Jury wyłoniło następujących laureatów: OPRACOWANIA SZKÓŁ Szkoły Podstawowe: miejsce I: Adam Jabłonka dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Zesłańców Syberyjskich w Kalinowie miejsce II: Jolanta Romanowicz, Bożena Felicka i Mariola Wiater – nauczycielki Szkoły Podstawowej im. Małych Zesłańców Sybiru w Radziszewie wyróżnienie: Wanda Patuła i Jolanta Żurowska nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 10 im. Romana Sybiraka Sanguszki w Tarnowie Gimnazja: miejsce I: Tadeusz Kozioł dyrektor Gimnazjum im. Zesłańców Sybiru w Zaczarniu miejsce II: Mirosława Marszałek, Anna Góra i Ewa Nowacka – nauczycielki Gimnazjum nr 6 im. Sybiraków w Grudziądzu miejsce III: Renata Ogielska i Anna Szuflińska – nauczycielki Gimnazjum nr 7 im. Sybiraków w Szczecinie Szkoły Ponadgimnazjalne miejsce I: Antonina Dzikowska dyrektor Zespołu Szkół nr 2 im. Sybiraków w Nowym Sączu dalszych miejsc nie przyznano. OPRACOWANIA UCZNIÓW Szkoły Podstawowe: miejsce I: Wiktoria Malak, Damian Gałek, klasa IV Szkoły Podstawowej im. Małych Zesłańców Sybiru w Radziszewie miejsce II: Szymon Bijak, klasa VI Szkoły Podstawowej im. Zesłańców Sybiru w Szarocinie miejsce III: Bartosz Kwiatkowski, Patryk Grzeszczuk, klasa V Publicznej Szkoły Podstawowej im. Zesłańców Syberyjskich w Kalinowie. Gimnazja: miejsce I: Karolina Dziakowicz, Aleksandra Dobrzańska, Joanna Iczakowska, klasa III Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Sybiraków w Świebodzicach miejsce II: Karolina Buczak, Zuzanna Tarnawska, klasa III Gimnazjum nr 5 im. Sybiraków w Zamościu miejsce III: Aleksandra Zdybiewska, Magdalena Kubińska, klasa III Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Sybiraków w Świebodzicach wyróżnienia: – Dorota Jadeszko, klasa III Gimnazjum im. Żołnierzy Sybiru w Lubawce – Marcin Kołecki, klasa I Gimnazjum nr 6 im. Sybiraków w Grudziądzu. Szkoły ponadgimnazjalne: miejsce I: Anna Tuszyńska, klasa III ZSP im. Sybiraków w Łodzi miejsce I: Monika Jędrusiak, Marta Figiel, klasa III ZSP nr 3 im. Zesłańców Sybiru w Kaliszu miejsce III: Anna Ignaszak, klasa III ZSP nr 3 im. Zesłańców Sybiru w Kaliszu. Zakończenie i podsumowanie konkursu odbyło się 30 listopada 2012 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 13 im. Sybiraków w Łodzi, w pięknie udekorowanej na tę okoliczność sali gimnastycznej. Licznych uczestników podsumowania konkursu powitała w ciepłych słowach Julitta Rosa – dyrektor ZSP nr 13 im. Sybiraków. O tym jak zrodził się pomysł zorganizowania konkursu i pracach przy jego przeprowadzeniu opowiedział Jerzy Rossowski, dziękując sponsorom, którzy sprawili, że laureaci otrzymali ciekawe nagrody. Sponsorowali konkurs: Zarząd Główny Związku Sybiraków, Urząd Miasta Łodzi, posłowie do Parlamentu Europejskiego Joanna Skrzydlewska i Jacek Saryusz-Wolski, Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, Jerzy Rossowski. Prof. dr hab. Albin Głowacki zapoznał uczestników o pracy jury konkursu i trudnym wyborze spośród tylu dobrych opracowań tych najlepszych. Podczas uroczystości wręczona została „Odznaka Honorowa za Zasługi dla Związku Sybiraków”. Otrzymali je Eryka Grabowska i Jerzy Rossowski. Następnie przystąpiono do wręczania laureatom dyplomów i nagród, kolejno: uczniom ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, a w drugiej kolejności dyrektorom i nauczycielom. Wręczającymi byli: prof. dr hab. Albin Głowacki, Stanisław Jurkin – prezes Łódzkiego Oddziału Związku Sybiraków i członek Prezydium Zarządu Głównego, Janusz Moos – dyr. Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, Bronisław Sagan – dyr. Biura Poselskiego Joanny Skrzydlewskiej, Jerzy Rossowski. Niespodzianką dla uczestników konkursu było wręczenie przez dyr. Janusza Moosa specjalnych wyróżnień uczniom-laureatom, którzy uzyskali pierwsze miejsca w konkursie. Były nimi dyplomy „Talent uczniowski”, przyznawane na mocy specjalnego upoważnienia Ministra Oświaty. Po emocjach towarzyszących wręczaniu dyplomów i nagród uczniowie naszej Szkoły zaprezentowali ciekawy i wzruszający patriotyczny program recytatorsko-wokalno-muzyczny. Ostatnią częścią podsumowania konkursu był poczęstunek, przy którym toczyły się ożywione rozmowy i dokonywano wpisów do Księgi Pamiątkowej Szkoły. Liczne fotografie zamieszczone we wkładce zdjęciowej obrazują przebieg zakończenia konkursu i ciepłą atmosferę, jaka tam panowała.
Uczestnicy podsumowana: na pierwszym planie dr Wojciech Marciniak (UŁ), dyr. Julitta Rosa i wicedyr. Grażyna Załuga (ZSP nr 13 im. Sybiraków), prof. Albin Głowacki (UŁ).Uczestnicy podsumowania: Eugenia Dziemiańczuk – prezes Zarządu Koła Związku Sybiraków w Grudziądzu. W drugim rządzie nauczycielki z Grudziądza: Ewa Nowacka (za nią Jacek Głębski z CDNiKP), Mirosława Marszałek, Anna Góra i uczeń Marcin KołeckiPo wręczeniu nagród pierwszej grupie laureatów: Jerzy Rossowski, dyr. Adam Jabłonka (SP w Kalinowie), Dorota Jadeszko (Gimn. w Lubawce), Marcin Kołecki (Gimn. w Grudziądzu), Anna Ignaszak (ZSP Kalisz), Piotr Rusek (naucz. Gimn. w Świebodzicach), prof. Albin Głowacki.Stanisław Jurkin wręcza dyplomy i nagrody drugiej grupie laureatów.Prof. dr hab. Albin Głowacki wręcza dyplomu i nagrody grupie nauczycieli.Prof. dr hab. Albin Głowacki wręcza dyplomu i nagrody grupie nauczycieli.Dyrektorzy i nauczyciele-laureaci konkursu: Antonina Dzikowska (dyr. Zespołu Szkół w Nowym Sączu), Tadeusz Kozioł (dyr. Gimnazjum w Zaczarniu), Adam Jabłonka (dyr. SP w Kalinowie), dyr. Janusz Moos i prof. Albin Głowacki – wręczający dyplomy i nagrody, Mirosława Marszałek, Anna Góra i Ewa Nowacka (trzy nauczycielki z Gimnazjum w Grudziądzu), Anna Szuflińska (nauczycielka Gimn. w Szczecinie), Wanda Patuła (SP w Tarnowie), Mariola Wiater (nauczycielka SP w Kalinowie).Uczniowie-laureaci pierwszych miejsc otrzymują specjalne wyróżnienie z rąk dyr. Janusza Moosa – certyfikat „Talent uczniowski”: Wiktoria Malak i Damian Gałek (SP w Radziszewie), za trzy nieobecne uczennice nauczyciel Piotr Rusek ze Świebodzic, Anna Tuszyńska (ZSP w Łodzi), dyr. Janusz Moos, Monika Jędrusiak i Marta Figiel (ZSP w Kaliszu).Wpisu do Księgi Pamiątkowej Szkoły dokonuje Damian Gałek e SP im. Małych Zesłańców Sybiru w Radziszewie.


Jerzy ROSSOWSKI
ŁódźSPOTKANIE OPŁATKOWE PEŁNE RADOŚCI


Jak to już ma miejsce od kilku lat, Sybiracy spotkali się w obszernej i gościnnej sali Centrum Szkolno-Profilaktycznego przy ul. Gdańskiej, aby uczestniczyć we wspólnym ze swoimi przyjaciółmi przeżywaniu radości z Bożego Narodzenia, przy dzieleniu się opłatkiem i składaniu wzajemnych życzeń. Spotkanie rozpoczęliśmy od odśpiewania Hymnu Sybiraków przez specjalnych gości spotkania – małżeństwo Joannę i Andrzeja Jurkiewiczów. Do ich śpiewu dołączyły się wkrótce także głosy Sybiraków. Następnie miało miejsce wystąpienie ks. bpa Ireneusza Pękalskiego, który przyrównał sybirackie losy, naszą tułaczkę po wypędzeniu z kraju, do losów Jezusa Chrystusa. Chrystus również musiał opuścić swoje miejsce urodzenia i uciekać przed prześladowaniem Heroda. Ks. biskup gratulował Sybirakom prężnego działania w przekazywaniu prawdy o czasie nienawiści, którą jednak Boża Opatrzność zamieniła w radość powrotu z zesłania i obdarowała zesłańców długim życiem. Złożył także życzenia, od siebie i w imieniu ks. ordynariusza abpa Marka Jędraszewskiego – metropolity łódzkiego, aby dobre zdrowie i Opieka Nowonarodzonego trwały niezmiennie przy Sybirakach. Po tym wystąpieniu ks. Ryszard Olejnik – kapelan Oddziału odczytał stosowny fragment Ewangelii, poświęcił opłatki i rozpoczęło się składanie sobie życzeń przy dzieleniu się opłatkami, związane z przemieszczaniem się uczestników spotkania po całej sali. W tegorocznym spotkaniu opłatkowym – oprócz już wymienionych osób duchownych i pp. Jurkiewiczów – przyjęli nasze zaproszenie także: dr Jacek Saryusz-Wolski – poseł do Parlamentu Europejskiego oraz dyrektor jego biura Witold Gerlicz, Andrzej Cewiński – sekretarz Woj. Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, reprezentujący wojewodę łódzkiego Jolantę Chełmińską, Stanisław Sikorski – sekretarz generalny Zarządu Głównego Związku Sybiraków, Ireneusz Wach – sekretarz Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność”, prof. dr hab. Albin Głowacki z Uniwersytetu Łódzkiego, dyr. Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego Janusz Moos, Tomasz Bystroński – wójt gminy Nowosolna, Regina Piątkowska – sołtys sołectwa Byszewy, przedstawiciele organizacji kombatanckich: Mirosław Pejka – przewodniczący Wojewódzkiej Rady Kombatanckiej, Maria Piotrowiczowa – prezes Łódzkiego Oddziału „Wspólnoty Polskiej”, Kazimiera Lange – wiceprezes Stow. „Rodzina Katyńska”, Halina Mackiewicz – prezes Stow. „Rodzina Policyjna 1939” i Andrzej Rudnicki – sekretarz tego Stowarzyszenia, dyrektorzy i nauczyciele zaprzyjaźnionych szkół: Julitta Rosa – dyr. ZSP nr 13 im. Sybiraków i jej zastępca Grażyna Załuga, Zdzisław Jurewicz dyr. ZSP nr 20 im. Marsz. J. Piłsudskiego i jego z-ca Wiesława Pietura, Krzysztof Łomiński z XXXIII LO im. Armii Krajowej, Piotr Wojtczak z XXXV LO im Króla Stefana Batorego, Ewa Wałęsińska i XY ze SP nr 162. W trakcie spotkania wiele osób składało Sybirakom życzenia noworoczne; uczynili to m.in.: w imieniu wojewody łódzkiego Jolanty Chełmińskiej sekretarz Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa Andrzej Cewiński, Stanisław Sikorski – sekretarz generalny Zarządu Głównego Związku Sybiraków, poseł do Parlamentu Europejskiego Jacek Saryusz-Wolski, prof. dr hab. Albin Głowacki z Instytutu Historii Uniwersytetu Łódzkiego, Janusz Moos – dyr. Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, Tomasz Bystroński – wójt gminy Nowosolna, Regina Piątkowska – sołtys sołectwa Byszewy. Maria Piotrowiczowa – prezes Łódzkiego Oddziału „Wspólnoty Polskiej” składając Sybirakom życzenia opowiedziała o wzruszającym jak co roku spotkaniu opłatkowym w Wilnie z tamtejszymi Polakami, z udziałem konsula RP, zorganizowanym przez Sybiraczkę Janinę Gieczewską. Dyr. ZSP nr 13 im. Sybiraków Julitta Rosa podzieliła się ze zgromadzonymi pomysłem zorganizowania spotkania w Łodzi szkół, które przyjęły Sybiraków na swojego Patrona. Podczas spotkania wręczone zostały Srebrne Odznaki Honorowe za Zasługi dla Związku Sybiraków Lili Kukulskiej – prezesowi Zarządu Koła w Zgierzu oraz Sabianowi Pajorowi – chorążemu pocztu sztandarowego Łódzkiego Oddziału. Natomiast bratnia organizacja – Rodzina Katyńska – uhonorowała pamiątkowym medalem za dobrą i owocną współpracę prezesa Stanisława Jurkina i Teresę Patrzyczną – sekretarza Zarządu łódzkiego Oddziału. Odznaczenie wręczała Pani Kazimiera Lange.
widok ogólny na salę i uczestników spotkaniaŻyczenia Sybirakom składa w imieniu wojewody łódzkiego Jolanty Chełmińskiej Andrzej CewińskiŻyczenia Sybirakom składa Janusz Moos – dyr. Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia PraktycznegoŻyczenia składa prof. dr hab. Albin Głowacki z Instytutu Historii Uniwersytetu ŁódzkiegoŻyczenia składa Maria Piotrowiczowa – prezes Łódzkiego Oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”Życzenia skład Julitta Rosa – dyr. Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 13 im. SybirakówTeresa Patrzyczna otrzymuje z rąk Krystyny Lange odznaczenie nadane przez Stowarzyszenie Rodzina Katyńska: pamiątkowy medal za owocną współpracęJulitta Rosa i prof. dr hab. Albin Głowacki otrzymują dyplomy podziękowania za ich zaangażowanie w Konkurs „Patron Szkoły – Sybiracy”; wręczają prezes Stanisław Jurkin i Jerzy Rossowski.Srebrną Odznakę Honorową za Zasługi dla Związku Sybiraków otrzymuje Sabian Pajor – wieloletni chorąży pocztu sztandarowego Oddziału Związku Sybiraków w ŁodziPodczas spotkania opłatkowego kolędy i inne pieśni śpiewał duet Joanna i Andrzej Jurkiewiczowie.


<-- Powrót   Ostatnia aktualizacja: 03 marca 2013 r.