Krzyż Zesłańców Sybiru
     Ustanawia się Krzyż Zesłańców Sybiru jako wyraz narodowej pamięci o obywatelach polskich deportowanych w latach 1939-1956 na Syberię, do Kazachstanu i północnej Rosji, w hołdzie dla ich męczeństwa oraz wierności ideałom wolności i niepodległości.

(Art. 1 Ustawy o ustanowieniu Krzyża Zesłańców Sybiru).

Ustawa określa, że Krzyż Zesłańców Sybiru nadawany jest osobom, które w chwili deportacji posiadały obywatelstwo polskie, oraz dzieciom tych osób, urodzonym na zesłaniu. Krzyż może być również nadany tym osobom, które więzione w łagrach, obozach i miejscach zsyłek jako obywatele polscy, w chwili nadawania im Krzyża posiadają obecnie obywatelstwo innego państwa.

Krzyż nadawany jest osobom, żyjącym w dniu wejscie w życie ustawy, tj. żyjącym w dniu 1 stycznia 2004 r. Osoba odznaczona otrzymuje nieodpłatnie odznakę nadanego jej Krzyża i legitymację.


Akty prawne dotyczące nadawania Krzyża:

  1. Ustawa z 17 października 2003 r. o ustanowieniu Krzyża Zesłańców Sybiru (Dziennik Ustaw nr 225 poz. 2230),
  2. Rozporządzenie Prezydenta RP z 12.01.2004 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu postępowania w sprawie nadawania Krzyża Zesłańców Sybiru (Dziennik Ustaw nr 13 poz. 112).

Aby otrzymać Krzyż Zesłańców Sybiru trzeba:

  1. wypełnić wniosek (wzór jest załączony do pobrania z internetu),
  2. dołączyć do niego kserokopię legitymacji kombatanckiej,
  3. uzyskać potwierdzenie danych zawartych we wniosku przez terytorialnie właściwy Oddział Związku Sybiraków
  4. złożyć wniosek z załącznikami w Urzędzie ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie. Członkowie Związku Sybiraków składają wnioski za pośrednictwem zarządu właciwego Oddziału Związku.

KRZYŻ ZESŁAŃCÓW SYBIRU
U ŁÓDZKICH SYBIRAKÓW

      Oto krótka historia nadawania tego odznaczenia.

      Pierwsza dekoracja Krzyżem Zesłańców Sybiru miała miejsce podczas obchodów Dnia Weterana 4 września 2004 r. w Zegrzu k. Warszawy, gdzie udekorowano sześciu Sybiraków: Barbarę Czartoszewską (Augustów), Jana Grodzickiego (Kraków), Stanisława Jurkina (Łódź), Roberta Karbowniczka (Wałcz), Teodora Mongiałło (Elbląg) i Jadwigę Ostrowską (Gorzów Wlkp.).

      Szczególnie uroczysty charakter dekoracja Krzyżem Zesłańców Sybiru miała w Pałacu Prezydenckim w Warszawie 17 września 2004 r., w dniu 65. rocznicy napaści ZSRR na Polskę w 1939 r. Prezydent RP udekorował wtedy 18 Sybiraków zasłużonych w skali kraju, w ich liczbie przewodniczącego Łódzkiej Wojewódzkiej Rady Sybiraków Mirosława Pejkę.

      Pierwsza dekoracja Krzyżem Zesłańców Sybiru w Łodzi miała miejsce w przeddzień obchodów Święta Niepodległości, 8 listopada 2004 r. i objęła 41 osób, najstarszych i najbardziej zasłużonych dla łódzkiego środowiska Sybiraków.

      Od tego czasu odbyło się już kilkanaście razy odznaczanie łódzkich Sybiraków tym Krzyżem, co ilustruje poniższa tabelka:

Lp. Data liczba
odznaczonych
miejsce
wręczania
1 4.09.2004 1 Zegrze
2 17.09.2004 1 Pałac Prezydencki, Warszawa
3 8.11.2004 41 Urząd Wojewódzki w Łodzi
4 11.02.2005 21 Urząd Wojewódzki w Łodzi
5 14.04.2005 16 Urząd Wojewódzki w Łodzi
6 19.11.2004 17 Urząd Wojewódzki w Łodzi
7 8.06.2005 20 Urząd Wojewódzki w Łodzi
8 14.06.2005 21 Urząd Wojewódzki w Łodzi
9 21.06.2005 27 Urząd Wojewódzki w Łodzi
10 10.09.2005 30 Kutno
11 17.09.2005 89 ZSP nr 13 im. Sybiraków w Łodzi
12 6.10.2005 24 Pabianice
13 24.11.2005 28 Urząd Wojewódzki w Łodzi
14 15.12.2005 22 Urząd Wojewódzki w Łodzi
15 15.02.2006 26 Urząd Wojewódzki w Łodzi
16 12.06.2006 29 Urząd Wojewódzki w Łodzi
17 15.09.2006 19 Urząd Wojewódzki w Łodzi
18 14.02.2007 21 Urząd Wojewódzki w Łodzi
19 17.09.2007 19 Urząd Wojewódzki w Łodzi
20 12.02.2008 9 Urząd Wojewódzki w Łodzi
21 28.10.2008 11 Urząd Wojewódzki w Łodzi
22 17.09.2009 8 Urząd Wojewódzki w Łodzi
22 16.11.2010 7 Urząd Wojewódzki w Łodzi
23 17.09.2011 12 Urząd Wojewódzki w Łodzi
24 17.09.2012 27 Urząd Wojewódzki w Łodzi
  Łącznie 546  

<-- Powrót   Ostatnia aktualizacja: 03 marca 2013r.