NIEUSTAJĄCY APEL DO OFIARODAWCÓW

NA "BIBLIOTEKĘ SYBIRAKA"

 

W okresie od 1989 roku zostało wydanych w kraju, wg naszych oszacowań kilkaset pozycji, a za granicą zapewne też nie mało, dotyczących problematyki zesłań ludności polskiej do ZSRR z lat 1940 - 1956, zarówno o charakterze relacji i wspomnień, jak i opracowań dokumentacyjnych monograficznych czy przyczynkarskich.

 

My, członkowie Związku Sybiraków, nieliczna grupka tych którzy przeżyli łagry, zesłania i deportacje z ponad miliona osób wywiezionych - pragniemy zgromadzić jak najwięcej publikacji traktujących o tych wydarzeniach w jednym powszechnie dostępnym miejscu, aby ułatwić czy wręcz umożliwić dostęp do nich tym, którzy pragną się z nimi zapoznać.

Obecnie bowiem z wielkim trudem do publikacji takich można dotrzeć. Nakłady wydawnicze są niewielkie, niewielka jest też ilość księgarń, które chcą takie książki przyjmować do sprzedaży, ogólnokrajowa informacja o książce jest na dzień dzisiejszy żadna.

Stąd powstał w naszym Oddziale Związku Sybiraków w Łodzi pomysł, aby w jednej z bibliotek publicznych utworzyć dział literatury sybirackiej, który nazwaliśmy "Biblioteką Sybiraka". Pozyskawszy przychylne stanowisko Dzielnicowej Biblioteki przy ul. Długosza w Łodzi, zapoczątkowaliśmy gromadzenie księgozbioru "Biblioteki Sybiraka" inicjując zbiórkę książek w gronie łódzkich Sybiraków. W ten sposób powstał na razie niewielki podzbiór tego, co w kraju i za granicą dotąd się ukazało.

Aby zbiory "Biblioteki" wzbogacić zwracamy się do Wydawców i Autorów pozycji z tej dziedziny z prośbą o wsparcie naszej inicjatywy, poprzez przekazywanie nam po jednym lub kilku egzemplarzy wydawanych publikacji z zakresu literatury sybirackiej (wspomnienia, relacje, poezje, literatura piękna, opracowania historyczne, zbiory dokumentów, publikacje dotyczące zbrodni katyńskiej itp.).

Mamy nadzieję, że także Państwa Wydawnictwo czy Fundacja zechce wesprzeć naszą inicjatywę, przekazując dar książkowy na rzecz "Biblioteki Sybiraka". W wydawanym przez nas biuletynie "My, Sybiracy", który kolportowany jest w całej Polsce, a także przekazywany jest do wielu środowisk polonijnych na Zachodzie i Wschodzie - będziemy zamieszczali informacje o wszystkich naszych Donatorach.

Przesyłki prosimy kierować na adres Oddziału z dopiskiem "Biblioteka Sybiraka": Łódzki Oddział Związku Sybiraków, ul. Kamińskiego 18, 90-229 Łódz.

Wszelkich dodatkowych informacji udzieli z przyjemnością Kustosz zbiorów „Biblioteki Sybiraka”:
  Krystyna Wójcicka
  +48 695-774-999

 

Przewodniczący Komisji Historycznej

Jerzy Rossowski

 

Łódź, marzec 2009 r.<-- Powrót   Ostatnia aktualizacja: 21 marca 2013 r.