BIBLIOTEKA SYBIRAKA

Począwszy od wielkiego przełomu, jaki dokonał się w naszym kraju w 1989 r., od kiedy można już było mówić otwarcie o sowieckich zbrodniach, pojawiło się w naszym kraju bardzo wiele publikacji, dotyczących problematyki zesłań ludności polskiej do ZSRR w latach 1940 - 1956.

Wiele z nich jednak ukazywało się i nadal ukazuje w bardzo niewielkich nakładach, stąd dostęp do nich, a nawet do informacji, że takie publikacje istnieją, jest bardzo ograniczony i utrudniony.

I w ten sposób zrodził się pomysł w naszym Oddziale, z inicjatywy kolegi Stanisława Jaconia, aby podjąć próbę zgromadzenia w jednym miejscu ogólnie dostępnym możliwie największą ilość tych publikacji.

Wybraliśmy do tego powszechnie dostępną i bezpłatnie działającą bibliotekę publiczną. Pozyskaliśmy dla naszego pomysłu przychylność kierownictwa Dzielnicowej Biblioteki przy ul. Długosza w Łodzi i w 1996 roku zapoczątkowaliśmy tworzenie księgozbioru, nazwanego umownie "Biblioteką Sybiraka". Pierwsze pozycje trafiły od Sybiraków, jako dar pochodzący z własnych zbiorów. Następnie zwróciliśmy się z apelem do wielu wydawnictw w kraju z prośbą o nieodpłatne przekazywanie nam wydawanych pozycji o tematyce zesłańczej. Otrzymujemy też dary pieniężne od osób prywatnych i instytucji, za które kupujemy interesujące nas pozycje. Księgozbiór "Biblioteki" stale się powiększa, nieustannie też liczymy na wsparcie naszej działalności przez życzliwych nam ofiarodawców. Publikujemy listę ofiarodawców i bieżąco uaktualniamy wykaz zgromadzonych w "Bibliotece" pozycji.

Wielką radość sprawia nam fakt, że ze zbiorów tych chętnie korzysta także młodzież szkolna i akademicka, a także wiele osób z poza kręgu Sybiraków.

Od 2008 r. istnieje możliwość korzystania ze zbiorów Biblioteki Sybiraka bez konieczności przyjazdu do Łodzi, poprzez wypożyczenia międzybibioteczne (za pośrednictwem lokalnej biblioteki).

Informujemy również, że zasoby Biblioteki Sybiraka od 2008 r. wzbogaciły się o zbiory szczególne (np. rękopisy wspomnień, czy publikacje o nakładzie kilku lub kilkunastu egzemplarzy), które udostępniane są jedynie na miejscu.<-- Powrót   Ostatnia aktualizacja: 23 marca 2009 r.