KOLPORTAŻ


Rocznik "My, Sybiracy" sprzedawany jest po kosztach własnych wewnątrz struktur Związku, w cenie która tylko w części pokrywa wydatki związane z jego wydawaniem (stanowiąc różnicę między kosztami wydania a otrzymanymi donacjami). Wysyłamy go do wszystkich Oddziałów Związku i Kół, które tego sobie życzą; także indywidualnym osobom - naszym stałym prenumeratorom i oczywiście rozprowadzany jest wśród Sybiraków w Kołach naszego Oddziału.

Chętni do jego nabycia mogą zamówienia kierować na adres:

Oddział Związku Sybiraków w Łodzi
Redakcja rocznika "My, Sybiracy"
90-229 Łódź, ul. Kamińskiego 18.

Posiadamy jeszcze pojedyncze egzemplarze niektórych numerów z ubiegłych lat; zainteresowani mogą uzyskać informacje pisząc na adres: kris.3@onetpl

Ponadto informujemy, że chętnie przekażemy nasze pismo nieodpłatnie bibliotekom szkół, które przyjęły imię Sybiraków, jeśli się do nas z taką prośbą zwrócą.
GRATISY

Dużą ilość nakładu z każdego rocznika wysyłamy nieodpłatnie do ośrodków polonijnych na Zachodzie i Wschodzie, do krajowych bibliotek wojewódzkich i uniwersyteckich, lokalnych stowarzyszeń kombatanckich, wybranych bibliotek szkolnych.

Biblioteki i stowarzyszenia zainteresowane otrzymaniem rocznika mogą się kontaktować z nami pisemnie na adresy jw.

Poniżej podajemy wykaz instytucji, do których wysyłaliśmy, bądź nadal wysyłamy bezpłatnie nasz rocznik, prosząc każdorazowo o potwierdzenie jego odbioru. Brak takiego potwierdzenia jest dla nas informacją, żeby nie wysyłać następnego numeru pod ten adres, bo albo adresat sobie tego nie życzy, albo zmienił adres. O tym informuje w drugiej kolumnie poniższego wykazu literka "B".

Odbiorca Stan bieżący
Rok 2009
ARGENTYNA
Associacion De Ex-Cobatientes Polacos En La Republica Argentina.
Callie Serrano 1818 Dept. 2.  1414 Buenos Aires
wysyłamy
   
AUSTRALIA
Redakcja "Tygodnika Polskiego".  289 Flindres Lane, 6th Floor,  Melbourne Vic 3000
B
   
FRANCJA
Societe Historique et Literraine Polonnaise.  6, Qudi d'Orleans,  75004 Paris
B
Voix Catolique - Głos Katolicki263 bis, Rue St. Honore'  75001,  Paris B
KANADA 
Kongres Polonii Kanadyjskiej, 288 Rencesvalles Ave.  Toronto, Ontario
B
Redakcja "Głosu Polskiego".  360 Roncesvalles Ave.  Toronto, Ontario,  MGR 2M9 B
Redakcja "Związkowca".   1638  Bloor Street West, Toronto, Ontario, 
MGP 4A8
B
The Royal Canadian Legion Polish Veterans. Branch No. 418.
292-296 Vine Str. North, St. Catarines Ontaris, Ontario, L2M4T3
wysyłamy
   
NIEMCY
Angela Murche Kikut, Forschungsstelle Osteuropa, An Universitat Bremen, Universitatsallee CW1, Bremen  D-28359 Bremen
wysyłamy
   
NOWA ZELANDIA
The Polish Association 2. CPO BOX 853, Wellington, New Zealand
B
   
SZWAJCARIA  
Muzeum Polskie - Polen Muzeum, CH-8640 Rappersvil Postfach 1251,
Helvetia
B
   
WIELKA BRYTANIA
Biblioteka Polska. POSK.   238-246 King Street, London W6 ORF
Polski Ośrodek Społeczno-Kulturalny. 238-246 King Street,   London W6 ORF
wysyłamy
Redakcja "Dziennika Polskiego" i "Tygodnika Polskiego".
Charlesville Road, London W14 9IL
B
Orbis Books Ltd.  66, Konway Road,  London SW5 ORD B
   
WŁOCHY
Pontificio Istituto di Studi EcclesiasticiPiacca B. Cairoli 117, 00186 Roma
wysyłamy
   
USA
Nowy Dziennik.  333 W  38th Street, New York, Ny,  10018
B
Józef Piłsudski Institute.  180  Second Ave.  New York, NY, 10003-5778 wysyłamy
Dziennik Związkowy Polish Daily Zgoda.  5711 N Milwaukee Ave.  Chicago, Ill,  60646-6215 B
Library. 400, State Street, Chicago, Ill., 60605 USA B
Koło Łodzian. 5911 N. Leadre Ave.  Chicago, Ill. 60646 B
Siberian Society of Floryda (Związek Sybiraków na Florydzie) PO. Box 48816 St. Petersburg Floryda 33743-8816 USA wysyłamy
   

KRAJE POWSTAŁE W WYNIKU ROZPADU  ZSRR

 

   
BIAŁORUŚ
Związek Polaków na Białorusi, Grodno
wysyłamy
Związek Polaków w Słonimie wysyłamy
Związek Polaków,  Lida wysyłamy
Biblioteka "Klub Polski", Baranowicze wysyłamy
Związek Polaków,  Pińsk wysyłamy
Ks. bp Władysław Blin,  Witebsk B
Redakcja gazety "Głos znad Niemna" B
o. Stanisław Sadowski, ul. Klasztorna 1, 231120 Holszany B
Związek Polaków, Iwie wysyłamy
Stowarzyszenie Sybiraków,  Baranowicze wysyłamy
   
KAZACHSTAN
Ks. abp Tomasz Peta, ul. Paszenowa 3, a/ja 622,   473033 Astana
wysyłamy
Ks. bp. Jan Paweł Lenga  ul. Oktiabrskaja 25,  470077 Karaganda B
o. Zbigniew Kotliński ul. Szuchowa 16-62, 642031  Pietropawłowsk B
Prichod Bożej Materi Czenstochowskoj,  ul. Sowietskaja 41,  474643 Kamyszenka B
Prichod Swiatej Teresy., ul. Bs. Iwanowa 64,   637010 Pawłodar B
Prichod Swiatowo Awraama,  ul. Internacjonalnaja 2,   476410 Szczuczyńsk B
Prichod Swiatowo Ducha,  ul. Centralnaja 35,   476562  Zielenyj Gaj B
Prichod Sw. Antonija,   ul. Akan-sieri  9,  475020 Kokczetau B
Parafia Św. Trójcy, o. Andrzej Michoń Pietropawłowsk wysyłamy
   
LITWA
Związek Polaków na Litwie, Naugarduko 76 LT-03202 VILNIUS
Dom Kultury Polskiej, Naugarduko 76 LT-03202 VILNIUS
wysyłamy
Biblioteka Litewskiej Akademii Nauk, LT-2600 Vilnius, ul. Zygimantu
g. 118,  Lietuva
wysyłamy
Bronisław Mongird, Lt-4075 Aukstadvaris, Liepu g-ve 15, Lietuva wysyłamy
Janina Gieczewska, LT-2042 Vilnius, Kalwariju g 174-81, Lietuva wysyłamy
   
ŁOTWA
Łotewsko-Polskie Towarzystwo "Promierń", ul Varsavas 15/36,   228400 Daugavpils, Latvija
B
Halina Szakiel, ul. Naretas 15/36,   228400 Daugavpils,  Latvija wysyłamy
   
ROSJA
Polskie Towarzystwo Kulturalne "Nadzieja", Ułan-Ude
wysyłamy
Polskie Centrum Kultury "Potomek", Samara wysyłamy
Stowarzyszenie "Polros", Jekaterynburg wysyłamy
Stowarzyszenie Polska-Sybir-Ałtaj,  Barnauł wysyłamy
Parafia Św. Rodziny o. Tadeusz Szyjka , Krasnojarsk wysyłamy
   
UKRAINA
Ks. Ignacy Ryndzionek, ul. Malinowskiego 35a,   650014 Odessa
B
Lwowska Centralna Biblioteka, Aleksandra Łukajnenko,  ul. Mularska 2a,   79601 Lwiw wysyłamy
   

B - przerwano wysyłkę na skutek nie otrzymywania potwierdzeń od Adresata
BIBLIOTEKI KRAJOWE OTRZYMUJĄCE NIEODPŁATNIE
ROCZNIK "MY, SYBIRACY"

 1. Biblioteka Narodowa - Warszawa
 2. Biblioteka Jagiellońska - Kraków
 3. Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego
 4. Biblioteka Publiczna Miasta Stołecznego Warszawy
 5. Biblioteka Sejmowa - Warszawa
 6. Biblioteka Ośrodka "Karta" - Warszawa
 7. Biblioteka Uniwersytetu im. M. Curie-Skłodowskiej - Lublin
 8. Biblioteka Uniwersytetu im. A. Mickiewicza - Poznań
 9. Biblioteka Uniwersytetu im. M. Kopernika - Toruń
 10. Biblioteka Uniwersytetu Wrocławskiego - Wrocław
 11. Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wrocław
 12. Biblioteka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego - Lublin
 13. Biblioteka Śląska - Katowice
 14. Książnica Pomorska - Szczecin
 15. Biblioteka Uniwersytetu Opolskiego - Opole
 16. Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego - Białystok
 17. Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego - Łódź
 18. Biblioteka Miejska im. J. Piłsudskiego - Łódź
 19. Biblioteka Archiwum Państwowego w Łodzi
 20. Biblioteka Dzielnicowa Łódź-Polesie (zbiór "Biblioteki Sybiraka") - Łódź
 21. Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego - Łódź
 22. Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego Towarzystwa Salezjańskiego - Łódź
 23. Biblioteka Uniwersytetu im. Kard. Wyszyńskiego - Łódź
 24. Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego oo. Franciszkanów - Łódź
 25. Biblioteka Jasnogórska - Częstochowa
 26. Biblioteka Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii - Poznań
 27. Biblioteka Szkoły Podstawowej nr 64 - Łódź
 28. Biblioteka XXXIII LO im. Armii Krajowej - Łódź
 29. Biblioteka XXXV LO im. Króla Stefana Batorego - Łódź
 30. Biblioteka ZSP nr XX im. Marszałka Józefa Piłsudskiego - Łódź
 31. Powiatowa i Miejska Biblioteka – Lesko
 32. Muzeum Wojska – Białystok


SZKOŁY KTÓRE PRZYJĘŁY SYBIRAKÓW ZA SWEGO PATRONA
OTRZYMUJĄCE NIEODPŁATNIE ROCZNIK "MY, SYBIRACY"

 1. ZSP nr 13 im. Sybiraków w Łodzi
 2. Szkoła Podstawowa im. Sybiraków w Netcie
 3. Szkoła Podstawowa nr 4 im. Sybiraków w Białymstoku
 4. Szkoła Podstawowa nr 10 im. Romana Sybiraka Sanguszki w Tarnowie
 5. Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Przemysława Inglota w Lubaczowie
 6. Zespół Szkół Rolniczych im. Zesłańców Sybiru w Bobowicku
 7. Zespół Szkół nr 2 im. Sybiraków w Nowym Sączu
 8. Gimnazjum nr 2 im. Sybiraków w Augustowie
 9. Gimnazjum nr 6 im. Sybiraków w Grudziądzu
 10. Zespół Owiatowy im. Sybiraków w Rozbitym Kamieniu
 11. Gimnazjum nr 2 im. Sybiraków w Elblągu
 12. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Zesłańców Syberyjskich w Kalinowie
 13. Gimnazjum nr 5 im. Sybiraków w Zamościu
 14. Gimnazjum nr 7 im. Sybiraków w Szczecinie
 15. ZSP nr 3 im. Zesłańców Sybiru w Kaliszu
 16. Szkoła Podstawowa im. Małych Zesłańców Sybiru w Radziszewie
 17. Publiczne Gimnazjum nr 2 im. Sybiraków w Grajewie
 18. Szkoła Podstawowa im. Sybiraków w Bachowie
 19. Gimnazjum im. Zesłańców Sybiru w Zaczarniu
 20. Gimnazjum im. Zesłańców Sybiru w Piławie Górnej
 21. Gimnazjum nr 1 im. Sybiraków w Świebodzicach
 22. Zespół Szkół Publicznych. Gimnazjum nr 2 im. Sybiraka w Wołowie
 23. Dom dla Dzieci im. Sybiraków w Szymonowie
 24. Zespół Szkół Ogrodniczych i Licealnych im. Zesłańców Sybiru w Pawłosiowie
 25. VI LO i VI Gimnazjum – Zespół Szkół nr 1im. Zesłańców Sybiru w Toruniu
 26. Gimnazjum im. Sybiraków w Jerzmankach
 27. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Zesłańców Sybiru w Szarocinie
 28. Zespół Szkół Publicznych. Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy Sybiru w Lubawce
 29. Zespół Szkół Publicznych. gimnazjum im. Żołnierzy Sybiru w Lubawce
 30. Szkoła Podstawowa w Bolesławcu
 31. Szkoła Podstawowa im. Zesłańców Sybiru w Kumielsku
 32. Zespół Szkół Rolniczych i Liceum Profilowane im. Zesłańców Sybiru w Brodnicy
 33. Gimnazjum nr 6 im. Sybiraków w Chełmie
 34. Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Zesłańców Sybiru w Jastrzębiu Zdroju
 35. Zespół Szkół nr 1 im. Św. Rafała Kalinowskiego w Krakowie
 36. Prywatne Gimnazjum im. Sybiraków w Lwówku Śląskim
 37. Dom dla Dzieci im. Sybiraków w Szymonowie
 38. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Sybiraków w Oleśnicy
 39. Gimnazjum nr 12 im. Sybiraków w Olsztynie
 40. Zespół Szkół im. Sybiraków w Rakoszycach  ŁÓDZKIE ORGANIZACJE KOMBATANCKIE I KRESOWE
  OTRZYMUJĄCE NIEODPŁATNIE ROCZNIK "MY, SYBIRACY"

  1. Towarzystwo Przyjaciół Wilna i Ziemi Wileńskiej - Łódź
  2. Towarzystwo Przyjaciół Grodna i Wilna - Łódź
  3. Klub Kresowy Wilnian - Łódź
  4. Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Płd.-Wschodnich - Łódź
  5. Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej - Łódź
  6. Stowarzyszenie Polskich Kombatantów - Łódź
  7. Stowarzyszenie Żołnierzy Armii Krajowej Okręgu Wileńskiego "Wiano" - Łódź
  8. Stowarzyszenie "Rodzina Katyńska" - Łódź
  9. Stowarzyszenie "Wspólnota Polska", Oddział w Łodzi


<-- Powrót   Ostatnia aktualizacja: 21 marca 2013 r.