OFIARODAWCY "BIBLIOTEKI SYBIRAKA"

Każda książka otrzymana w darze dla "Biblioteki Sybiraka" jest włączana do zbiorów z poniższym ekslibrisem

           DAR

dla Biblioteki Sybiraka

        przekazał

[tu nazwisko Ofiarodawcy]

logo2.jpg (22422 bytes)


ROK 2012

DARY KSIĄŻKOWE DO BIBLIOTEKI SYBIRAKA PRZEKAZALI:

Stanisław Jacoń – Łódź,Stanisław Jurkin – Łódź, Lidia Kozicka (Grudziądz), Wacław Kulpa (Częstochowa), Barbara Michalik – Łódź, Jerzy Rossowski – Łódź,Krystyna Wójcicka – Łódź.

DARY KSIĄŻKOWE OD INSTYTUCJI I ORGANIZACJI:

Ośrodek „Wołanie z Wołynia” – Biały Dunajec, Stowarzyszenie „Rodzina Katyńska” – Oddział Łódź, Stowarzyszenie Rodzin Osadników Wojskowych i Cywilnych Kresów Wschodnich – Warszawa, Wydawnictwo KARTA – Warszawa.

ROK 2008


DARY PIENIĘŻNE

Lp. Data Ofiarodawca kwota zł Przeznaczenie
1 15.10.2007 Stanisław Jacoń - Łódź 50,00 Biblioteka Sybiraka
215.10.2007 Dioniza Pietrańska - USA 300,00 Biblioteka Sybiraka
311.02.2008 Franciszka Dobrzycka - Stargard Szcz. 50,00 Biblioteka Sybiraka

DARY KSIĄŻKOWE DO BIBLIOTEKI SYBIRAKA PRZEKAZALI:

Narcyz Bartoszewski-Wnukowski (autor), Zofia Bladowska (autor) – Lębork, Janina Brzozowska – Gorlice, Dioniza Choroś z Reunion Committee – Nowa Zelandia, Danuta Czachowska-Kozłowska – Gliwice, Agnieszka Grędzik-Radziak – Kraków, Teresa Gutowska – Łódź, Jolanta Hryniewiecka – Białystok, Stanisław Jacoń – Łódź, Stanisław Jurkin – Łódź, Halina Krajewska (autorka) – Iława, Wiesława Maciejak (autorka) – Skierniewice, Ryszard Michalczyk – Łódź, Teresa Patrzyczna – Łódź, Helena Radzyńska (autorka) – Łódź, Halina Rodziewicz (autorka) – Gdynia, Jerzy Rossowski – Łódź, Stanisław Rymaszewski (autor) – Pruszcz Gdański, Zdzisław Sawicki – Pruszcz Gdański, Zygmunt Strenczak (autor) – Wągrowiec, Maria Szczegielniak (autorka) – Gawrony, Sławno, Krystyna Wójcicka – Łódź.

DARY KSIĄŻKOWE OD INSTYTUCJI I ORGANIZACJI:

Drukarnia Wydawnictw Naukowych w Łodzi Sp. z o.o., Instytut Pamięci Narodowej Oddział Łódź, Instytut Pamięci Narodowej Oddział Warszawa, Ośrodek „Wołanie z Wołynia” – Biały Dunajec, Stowarzyszenie „Rodzina Katyńska” – Oddział Łódź, Stowarzyszenie Rodzin Osadników Wojskowych i Cywilnych Kresów Wschodnich – Warszawa, Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich – Oddział Łódź, Wydawnictwo KARTA – Warszawa, Zarząd Główny Związku Sybiraków – Warszawa, Związek Sybiraków Oddział w Gdańsku.

ROK 2007


DARY PIENIĘŻNE

Lp. Data Ofiarodawca kwota zł Przeznaczenie
1 26.10.2006 Leokadia Bęben - Łódź 50,00 Biblioteka Sybiraka
226.10.2006 Bronisław Szturmaj - Łódź 20,00 Biblioteka Sybiraka
318.06.200 Agnieszka Grędzik-Radziak - Kielce 100,00 Biblioteka Sybiraka

DARY KSIĄŻKOWE DO BIBLIOTEKI SYBIRAKA PRZEKAZALI:

Antoni Firlit z Sieradza, prof. Albin Głowacki z Łodzi, dr Agnieszka Grędzik-Radziak z Kielc, Teresa Gutowska z Łodzi, Janina Hryniewska-Maśny z Warszawy, Anna i Stanisław Jaconiowie z Łodzi, Barbara Litwiniukowa z Warszawy, Jan Rozwandowicz z Warszawy, Józef Tęcza z Łodzi, Jerzy Węgierski z Katowic, Stanisława Wilczkowska z Łodzi, Jadwiga Wiszowaty z Łodzi.

DARY KSIĄŻKOWE OD INSTYTUCJI:

Fundacja „Karta” – Warszawa, IPN Oddział w Łodzi, IPN Oddział Warszawa, Łódzki Oddział Związku Sybiraków, Redakcja „My, Sybiracy” – Łódź, Stow. Rodzin Osadników Wojskowych i Cywilnych Kresów Wschodnich – Warszawa, Stow. „Rodzina Katyńska” – Łódź, Stow. „Katyń” – Szczecin.

ROK 1996


  1. Ofiarodawcy książek:

 

Z Koła Łódź Bałuty: Leokadia Bęben, Jan Ciszek, Irena Bykowska, Anna i Stanisław Jaconiowie, Janina Kępińska, Barbara Małasińska, Franciszek Walinowicz, Stanisława Wilczkowska, Helena i Tadeusz Witosowie, Mieczysław Wutke, Wacław Wyrozębski, Kazimierz Zapałowicz, Zofia Żabska

 

Z Koła Kresów Wschodnich Łódź Górna i Widzew: Juliusz Baczmaga, Marek Budziarek, Janina Laskowska, Michał Makatun

 

Z Koła Łódź Śródmiescie-Polesie: Janina Fader, Stanisław Jurkin, Irena Kałużna-Szulc, Elwira Krupa, Wanda Lemke, Irena Leonkiewicz, Stefania Lenczewska, Feliks Milan, Zofia Moscicka, Eugeniusz Pasiecznik, Michalina i Jerzy Rossowscy, Adela Taruń, Regina Tołłoczko, Eugenia Wójcik

 

Z Koła Pabianice: Henryk Hyrycz, Joanna Twardowska, Aleksander Wesołucha

 

Z Koła Zgierz: Lila Kukulska

 

Inni Ofiarodawcy: Anna Andrzejewska-Heinrich - Katowice, o. Marcin Babraj - Warszawa, Helena Błoch - Łódź, Henryk Bogowski - Stowarzyszenie Żołnierzy Armii Krajowej Okręgu Wileńskiego "Wiano", Grażyna Zofia Brylska - Wielka Brytania, Dionia Choros - Nowa Zelandia, Wiktor Druc - Odessa (Ukraina), Józef Dzikowski - Kielce, Antoni Galiński - zastępca dyrektora Głównej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Albin Głowacki - Łódź, Instytut Studiów Politycznych PAN - Warszawa, Marian Jonkajtys - Sulejówek, Komisja Historyczna Zarz±du Głównego Związku Sybiraków - Warszawa, Zofia Kucharska - Sopot, Aurelia Mazurowa - Łódź, Henryk Milewski - Łomża, Misja Katolicka - Krasnojarsk, Stefan Nastarowicz - Stowarzyszenie "Rodzina Policyjna 1939 r.", Okręgowa Komisja Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Łodzi, Osrodek i Wydawnictwo "Karta" - Warszawa, ks. Bogdan Papiernik - Łódź, Barbara Piotrowska-Dubik - Warszawa, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze - Biblioteka Zesłańca z Wrocławia, E. Powołocka - Łódź, Janusz Przewłocki - Warszawa, Redakcja "My, Sybiracy" - Łódź, Redakcja "Sybiraka" - Białystok, ks. Zygmunt Ryżko - Warszawa, Konrad Siermontowski - Kraków, Ewa Sławińska-Stepska - Oddział Wojewódzki Związku Sybiraków w Tarnowie, Tadeusz Sosoński - Sulejówek, Stowarzyszenie Polaków w Nowej Zelandii, Stowarzyszenie Polskich Kombatantów - Koło Nr 2 w Kanadzie, Stowarzyszenie "Rodzina Katyńska" - Łódź, Irena Śmigielska - Łódź, Towarzystwo Zachęty Kultury - Katowice, Wydawnictwo PWN - Łódź, Wydawnictwo "Retro" - Lublin, Wydawnictwo "Soli Deo" - Warszawa, Związek Sybiraków - Koło w Gliwicach, Związek Sybiraków - Oddział Wojewódzki w Łodzi, Związek Sybiraków - Zarząd Główny - Warszawa.

B. Ofiarodawcy pieniędzy na zakup książek:

  1. Wpłaty w 1996 r.: w złotych
Koło Łódź Bałuty 49,85
Koło Łódź Górna-Widzew 88,50
Koło Łódź Śródmiescie-Polesie 69,44
Koło Pabianice 53,00
Zgromadzenie Delegatów Związku Sybiraków w Łodzi 11,22
Irena Bykowska - Łódź 25,00
Władysław Puchyr - Łódź 10,00
Franciszek Walinowicz - Łódź 10,00
A. Chudzik - Łódź 10,00
Komisja Historyczna Zw. Sybiraków w Łodzi 212,60

 

2. Wpłaty w 1997 r.:

Elwira Krupa - Łódź 20,00
A. i S. Jaconiowie - Łódź 11,60
Monika Kubik - Łódź 20,00
Koło Zw. Sybiraków Łódź Bałuty 27,65
Koło Zw. Sybiraków Łódź Górna-Widzew 42,09
Irena Bykowska - Łódź 20,00
Irena Leonkiewicz -Łódź 10,00
M. i J. Rossowscy - Łódź 80,00
Bronisław Szturmaj - Łódź 10,00
Irena Śmigielska - Łódź 30,00
Helena i Tadeusz Witosowie - Łódź 10,00
Wydział Kultury Urzędu Miasta Łodzi 600,00
Członkowie Koła Łódź-Bałuty i Zarząd Koła 60,00

3. Wpłaty w 1998 r..:

Anna Andrzejewska Heinrich - Katowice 10,00
Redakcja "My, Sybiracy" 86,00
Jerzy Rossowski 200,00
Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Miasta Łodzi 1000,00
Grażyna Brylska - Manchester (Anglia) 10,00 GBP
Lidia Kwiatkowska-Parol - Szubin 25,00
Józef Tęcza - Łódź 25,00 

ROK 2002

 

WPŁATY PIENIĘŻNE NA „BIBLIOTEKĘ SYBIRAKA”

 

  1

  4.02.02

Leokadia Bęben – Łódź

 50,00

Biblioteka Sybiraka

  2

  6.02.02

Lila Kukulska – Zgierz

50,00

Biblioteka Sybiraka

  3

  6.02.02

Władysław Puchyr – Łódź

10,00

Biblioteka Sybiraka

  4

  6.02.02

Wanda Zazulka – Łódź

        2,00

Biblioteka Sybiraka

  5

  7.02.02

Marianna Lichocik – Łódź

      12,00

Biblioteka Sybiraka

  6

  7.02.02

Krystyna Piaskowska – Łódź

5,00

Biblioteka Sybiraka

  7

28.02.02

Irena Leonkiewicz – Łódź

    100,00

Biblioteka Sybiraka

  8

  7.03.02

Leokadia Dziurdzińska – Szczecin

100,00

Biblioteka Sybiraka

  9

21.03.02

Stanisława Kantor – Łódź

     10,00

Biblioteka Sybiraka

10

  9.05.02

Alicja Łuczak – Łódź

10,00

Biblioteka Sybiraka

11

     05.02

Zarząd Koła Łódź-Bałuty

    250,00

Biblioteka Sybiraka

 

OFIARODAWCY DARÓW KSIĄŻKOWYCH

NA „BIBLIOTEKĘ SYBIRAKA”

 

Grażyna Zofia BRYLSKA – Manchester, Wielka Brytania, Leokadia DZIURDZIŃSKA – Wrocław, prof. Albin GŁOWACKI – Łódź, Jadwiga HOHENBERGER-GORZKOWSKA – Wrocław, Anna i Stanisław JACONIOWIE – Łódź, Stanisław JURKIN – Łódź, Wiesław KRAWCZYŃSKI – Kraków, Lucyna ŁABECKA-ADBULLINA – Krasnojarski Kraj, Rosja, Zofia MOŚCICKA – Łódź, Eugeniusz OBERMAN – Łódź, Bronisława PASTWIŃSKA – Kluczbork, Zbigniew PETERSON – Łódź, Janusz PRZEWŁOCKI – Warszawa, Michalina i Jerzy ROSSOWSCY – Łódź, ks. Zygmunt RYŻKO – Kalisz, Henryk SIPOWICZ-BOGOWSKI – Łódź, prof. Jan STAWIARSKI – Zielona Góra, Aleksandra SZEMIOTH – Komisja Historyczna Oddziału Związku Sybiraków w Krakowie, Irena SZULC – Łódź, Walenty ŚWIDERSKI – Kraków, Stanisława WILCZKOWSKA – Łódź, Helena i Tadeusz WITOSOWIE – Łódź, Walerian WYSOCKI – Lublin, Instytut Pamięci Narodowej (IPN) – Warszawa, Wydawnictwo „KARTA” – Warszawa, Osrodek „Wołanie z Wołynia” – Biały Dunajec,  Pracownicy Działu Technicznego Drukarni Wydawnictw Naukowych – Łódź, Redakcja kwartalnika „Sybirak” Warszawskiego Oddziału Związku Sybiraków, Redakcja Wydawnictwa „My, Sybiracy” Łódzkiego Oddziału Związku Sybiraków.

 

 

ROK 2003

 

WPŁATY PIENIĘŻNE NA „BIBLIOTEKĘ SYBIRAKA”

 

Lp.

Data

Ofiarodawca

Kwota zł

Przeznaczenie

1

28.11.02

Janina Kubiak – Łask

20,00

Biblioteka Sybiraka

  2

28.11.02

Kazimiera Mackiewicz – Łask

20,00

Biblioteka Sybiraka

  3

28.11.02

Helena Błaszczykiewicz – Łask

20,00

Biblioteka Sybiraka

  4

28.11.02

Maria Birunt – Łask

20,00

Biblioteka Sybiraka

  5

28.11.02

Bożena Gaicka – Łask

20,00

Biblioteka Sybiraka

  6

28.11.02

Maria Kukieła – Łask

20,00

Biblioteka Sybiraka

  7

28.11.02

Irena Szczepaniak – Łask

20,00

Biblioteka Sybiraka

 

 

DONATORZY KSIĄŻEK DO „BIBLIOTEKI SYBIRAKA”:

 

Zygmunt Adamkiewicz – Łódź, Witold Banas – Katowice (przew. Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 r.”), Leokadia Bęben – Łódź, Grażyna Zofia Brylska – Manchester, Wielka Brytania, Bronisław Chromniak – Roszowicki Las, woj. opolskie, Marian Czaja – Łódź, Piotr Dachowski – Justynów, woj. łódzkie, Irena i Tadeusz Domańscy – Łódź, Małgorzata Giżejewska – Warszawa, Albin Głowacki – Łódź, Wiesław Krawczyński – Kraków, Danuta Kwiatkowska – Szczecin, Eugeniusz Lityński – Lublin, Wiktoria i Hieronim Michałowscy – Łódź, Michalina i Jerzy Rossowscy – Łódź, ks. Zygmunt Ryżko – Kalisz, Maria Sadłowska – Elbląg, Czesław Sawko – USA, Henryk Sipowicz-Bogowski – Łódź, Jan Stawiarski – Zielona Góra, Helena Strójwąs-Tomczyk – Swarzędz, Krystyna ¦wirniak-Mateuszuk – Lublin, Regina Tołoczko – Łódź, Jerzy Urbankiewicz – Łódź, Tadeusz Wa¶kowski – Warszawa, Jerzy Julian Węgierski – Katowice, Zdzisław Wiesławski – Łódź (Stowarzyszenie „Rodzina Policyjna 1939 r.”), Walenty Woronowicz – Warszawa, Dioniza Zjawin-Pietrońska – USA, Instytut Pamięci Narodowej – Warszawa, Instytut Studiów Politycznych PAN – Warszawa, Klasztor Karmelitów Bosych – Przemysl, Komisja Historyczna Oddziału Związku Sybiraków – Kraków, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji – Warszawa, Osrodek „Wołanie z Wołynia” – Biały Dunajec, Pracownicy Działu Technicznego Drukarni Wydawnictw Naukowych – Łódź, Redakcja Wydawnictwa „My, Sybiracy” – Łódź, Wydawnictwo „Karta” – Warszawa, Zarząd Oddziału Związku Sybiraków – Łódź.

 

ROK 2004

 

 

Lp.

Data

Ofiarodawca

Kwota zł

Przeznaczenie

  1

22.10.03

Koło Związku Sybiraków – Pabianice

100,00

Biblioteka Sybiraka

  2

12.03

Alojzy Sąsiadek – Łódź

10,00

Biblioteka Sybiraka

  3

12.03

Koło ZS – Łódź Górna

50,00

Biblioteka Sybiraka

  4

5.01.04

Katarzyna Smoleńska – Szczecinek

 50,00

Biblioteka Sybiraka

  5

25.03.04

Lila Kukulska – Zgierz

20,00

Biblioteka Sybiraka

  6

  7.06.04

Leokadia Bęben – Łódź

30,00

Biblioteka Sybiraka

  7

  7.06.04

Ewa Fordońska – Łódź

30,00

Biblioteka Sybiraka

  8

28.06.04

Marianna Lichocik – Łódź

15,00

Biblioteka Sybiraka

  9

28.06.04

Maria Kozłowska – Łódź

30,00

Biblioteka Sybiraka

10

25.08.04

Katarzyna Smoleńska – Szczecinek

100,00

Biblioteka Sybiraka

 

 

Dary pieniężne na „Bibliotekę Sybiraka” przekazane bez posrednictwa Zarządu Oddziału: Koło Łódź-Bałuty – 100 zł, Koło Łódź Śródmiescie-Polesie – 196,65 zł, Koło Zgierz – 25 zł, p. Fordońska (Koło Łódź-Bałuty) – 10 zł, Helena Kostelecka (Koło Łódź Górna-Widzew) – 10 zł, Dioniza Zjawin-Pietrańska (USA) – 300 zł.

 

Dary książkowe do „Biblioteki Sybiraka” przekazali: Anatol Bednarz – Łódź, Grażyna Zofia Brylska – Manchester, Wielka Brytania, Irena Cytrycka – Łódź, Zofia Daniszewska – Łódź, Albin Głowacki – Łódź, Jadwiga Hoppen-
-Zawadzka – Łódź, Janina Hryniewska-Masny – Warszawa, Stanisław Jacoń – Łódź, Janina Kępińska – ŁódĽ, Felicja Konarska – Warszawa, Andrzej Leszewski – Łódź, Halina Mackiewicz – Łódź, Krystyna Piaskowska – Łódź, Michalina i Jerzy Rossowscy – Łódź, ks. Zygmunt Ryżko – Kalisz, Alicja Serafin – Łódź, Helena Strójwąs-Tomczyk – Swarzędz, Irena Strzelecka – Łódź, Aleksandra Szemioth – Kraków, Krystyna Świrniak-Mateuszuk – Lublin, Barbara Tarkowska – Warszawa, Franciszek Walinowicz – Łódź, Stanisława Wilczkowska – Łódź, Helena Witos – Łódź.

 

ROK 2005

DARCZYŃCY  NA  RZECZ  BIBLIOTEKI  SYBIRAKA
w okresie 01.07.2004 - 30.06.2005

DARY PIENIĘŻNE

Lp.

Data

Ofiarodawca

Kwota zł

Przeznaczenie

1

    11.04

Irena Leonkiewicz - Łódź

100,00

Biblioteka Sybiraka

2

    01.05

Janina Michalik - Łódź

80,00

Biblioteka Sybiraka

3

14.01.05

Koło Kresów Wschodnich

80,00

Biblioteka Sybiraka

4

15.02.05

Katarzyna Smoleńska -Szczecinek

50,00

Biblioteka Sybiraka

5

21.02.05

Krystyna Piaskowska - Łódź

30,00

Biblioteka Sybiraka

6

21.02.05

Leokadia Bęben - Łódź

50,00

Biblioteka Sybiraka

7

21.02.05

Koło Łódź-Bałuty

115,50

Biblioteka Sybiraka

8

17.03.05

Jadwiga Moczydłowska - Warszawa

100,00

Biblioteka Sybiraka

9

25.08.05

Alojzy Sąsiadek - Łódź

20,00

Biblioteka Sybiraka

DARY  KSIĄŻKOWE - OSOBY  INDYWIDUALNE   

Leokadia Bęben - Łódź

Ryszard Michalczyk - Łódź

Grażyna Zofia Brylska - Manchester

Janina Michalik - Łódź

Stanisław Fudali - Szczecin

Elżbieta Moczulska - Tychy

Edward Golański - Zgierz

Krystyna Piaskowska - Łódź

Agnieszka Grędzik - Kielce

Stanisław Jacoń - Łódź

Michalina i Jerzy Rossowscy - Łódź

Alicja Serafin - Łódź        

Janina Hryniewska-Masny - Warszawa

Stanisław Jurkin - Łódź

Ludwik Sawoniewski - Grotniki k. Łodzi

Janina Kępińska - Łódź

Jan Konrad Stawiarski - Zielona Góra

Irena Szulc - Łódź  

Zbigniew Lewczykowski - Gorlice

Józef Tęcza - Łódź

Barbara Litwiniukowa - Warszawa

Jan Truszkowski - Kolno

Michał Makatun - Łódź

Regina Uszpolewicz - Łódź

Zofia Mamińska - Łódź

Wacław Wyrozębski - Łódź       

 

INSTYTUCJE  I  ORGANIZACJE


Fundacja Osrodka KARTA - Warszawa, Fundacja GOLGOTA WSCHODU - Łódź,  Instytut Pamięci Narodowej - Warszawa, Osrodek WOŁANIE Z WOŁYNIA - Biały Dunajec, Redakcja "MY, SYBIRACY" - Łódź, Związek Sybiraków - Zarząd Oddziału w Łodzi, Związek Sybiraków - Oddział w Krakowie - Komisja Historyczna.

 

ROK 2006

DARCZYŃCY  NA  RZECZ  BIBLIOTEKI  SYBIRAKA
w okresie 1.07.2005-31.07.2006


DARY PIENIĘŻNE

Lp.

Data

Ofiarodawca

Kwota zł

Przeznaczenie

1

17.10.05

Stanisława Wilczkowska - Łódź

40,00

Bibl. Sybiraka

2

17.10.05

Józef Lenc - Łódź

100,00

Bibl. Sybiraka

3

26.10.05

Józef Jonas - Niemcy

381,00

Bibl. Sybiraka

4

    12.05

Dioniza Pietrańska - Cleveland, USA

150,00

Bibl. Sybiraka

5

  6.02.06

Kazimierz Sapielak - Gostynin

50,00

Bibl. Sybiraka

6

23.02.06

Mirosław Baranowski - Łódź

54,00

Bibl. Sybiraka

7

20.03.06

Lucyna Dziurzyńska-Suchoń - Cieplice

50,00

Bibl. Sybiraka

 

DARY  KSIĄŻKOWE - OSOBY  INDYWIDUALNE   
Czesława i Juliusz Baczmagowie (Łódź), Grażyna Zofia Brylska (Manchester, Wlk. Brytania), Daniela Godycka-Ćwirko (Stara Jastrząbka), Agnieszka Grędzik-Radziak (Kielce), Teresa Gutowska (Łódź), Janina Hryniewska-Masny (Warszawa), Anna i Stanisław Jaconiowie (Łódź), Stanisław Jurkin (Łódź), Maria Kamińska (Brzegi Dolne), Janusz Lange (Łódź), Barbara Litwiniuk (Warszawa), Mieczysław Łoziński (Kłodawa), Emiliana Majewska (Łódź), Henryk Majewski (Warszawa), Krystyna Mateuszuk (Lublin), Ryszard Michalczyk (Łódź), Klara Rogalska (Białystok), Michalina i Jerzy Rossowscy (Łódź), Alicja Serafin (Łódź), Jerzy Węgierski (Katowice), Stanisława Wilczkowska (Łódź), Wacław Wyrozębski (Łódź).

DARY KSIĄŻKOWE - INSTYTUCJE  I  ORGANIZACJE
Drukarnia Wydawnictw Naukowych SA - Łódź, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Łodzi, Instytut Pamięci Narodowej - Warszawa, Komisja Historyczna Zarządu Oddziału Związku Sybiraków - Kraków, Osrodek "Wołanie z Wołynia" - Biały Dunajec,  Stowarzyszenie Rodzina Katyńska - Łódź, Stowarzyszenie Rodzin Osadników Wojskowych i Cywilnych Kresów Wschodnich - Warszawa, Wydawnictwo KARTA - Warszawa.

 

DONATORZY WYMIENIENI W NUMERZE 17

(od 1.10.2005 do 30.09.2006)

DARY PIENIĘŻNE

Lp.

Data

Ofiarodawca

Kwota zł

Przeznaczenie

1

  4.10.05

Urząd Miasta Łodzi

3000,00

V Marsz Żywej Pamięci

2

12.10.05

Wydawnictwo Kubajak - Kraków

25,00

"My, Sybiracy"

3

17.10.05

Stanisława Wilczkowska - Łódź

40,00

Bibl. Sybiraka

4

17.10.05

Józef Lenc - Łódź

100,00

Bibl. Sybiraka

5

26.10.05

Józef Jonas - Niemcy

381,00

Bibl. Sybiraka

6

  4.11.05

KRAL Sp. z o.o. - Łódź

1000,00

Działalnosć statut.

7

12.12.05

Brunon Wienciorek - Lubieszewo

87,00

"My, Sybiracy"

8

16.12.05

Janusz Szklarski - Inowrocław

37,00

"My, Sybiracy"

9

17.12.05

Marianna Uryga - Warszawa

87,00

"My, Sybiracy"

10

19.12.05

Teresa Hływa - Iława

33,00

"My, Sybiracy"

11

19.12.05

Józefa Świerzawska"

37,00

"My, Sybiracy"

12

19.12.05

Irena Kalisciak - Warszawa

27,00

"My, Sybiracy"

13

20.12.05

Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa - Warszawa

5000,00

"My, Sybiracy"
nr 16 z 2005 r.

14

20.12.05

Bronisława Pastwińska - Kluczbork

100,00

"My, Sybiracy"

15

21.12.05

Aleksandra Giryń-Moryl - Ząbkowice Śląskie

37,00

"My, Sybiracy"

16

23.12.05

Irena Sewen Łagoda - Warszawa

17,00

"My, Sybiracy"

17

    12.05

Jadwiga Moczydłowska - Warszawa

60,00

"My, Sybiracy"

18

    12.05

Mieczysław Becker - Łódź

20,00

"My, Sybiracy"

19

    12.05

Barbara Litwiniukowa - Warszawa

30,00

"My, Sybiracy"

20

    12.05

Dioniza Pietrańska - Cleveland, USA

150,00
150,00

"My, Sybiracy"
Bibl. Sybiraka

21

  9.01.06

Władysława Bartoszewicz - Szczecin

37,00

"My, Sybiracy"

22

13.01.06

Józef Lenc - Łódź

100,00

Działalnosć statut.

23

13.01.06

Irena i Tadeusz Domańscy - Łódź

50,00

"My, Sybiracy"

24

24.01.06

Teresa Krętus - Częstochowa

37,00

"My, Sybiracy"

25

26.01.06

Jadwiga Moczydłowska - Warszawa

55,00

"My, Sybiracy"

26

  6.02.06

Bogdan Gołacki - Szczecinek

100,00

"My, Sybiracy"

27

  6.02.06

Kazimierz Sapielak - Gostynin

50,00

Bibl. Sybiraka

28

20.02.06

Grażyna Brylska - Manchester (Anglia)

115,00

"My, Sybiracy"

29

23.02.06

Mirosław Baranowski - Łódź

54,00

Bibl. Sybiraka

30

23.02.06

Irena Leonkiewicz - Łódź

200,00

"My, Sybiracy"

31

  1.03.06

Katarzyna Smoleńska - Szczecinek

50,00

"My, Sybiracy"

32

15.03.06

Koło Związku Sybiraków - Gorzów

250,00

"My, Sybiracy"

33

20.03.06

Tadeusz Woszczyński - Kanada

20,30

"My, Sybiracy"

34

20.03.06

Lucyna Dziurzyńska-Suchoń - Cieplice

50,00

Bibl. Sybiraka

35

24.03.06

Ludwika Bednarska - Opole

35,00

"My, Sybiracy"

36

30.03.06

Jadwiga Wiak - Dęblin

100,00

"My, Sybiracy"

37

11.04.06

Barbara Michalik - Łódź

75,00

"My, Sybiracy"

38

28.04.06

Walter Marzec - Kanada (25 CD)

67,22

"My, Sybiracy"

39

28.04.06

Koło ZS Łódź Śródmiescie-Polesie

150,00
100,00

Na sztandar
Na Chór

40

  7.06.06

Stanisław Jurkin - Łódź

100,00

Ołtarz Polskich Świętych

41

  7.06.06

Michalina i Jerzy Rossowscy - Łódź

200,00

Ołtarz Polskich Świętych

42

  7.06.06

Teresa Patrzyczna - Łódź

100,00

Ołtarz Polskich Świętych

43

  7.06.06

Mieczysław Wutke - Łódź

100,00

Ołtarz Polskich Świętych

44

  7.06.06

Lila Kukulska - Zgierz

50,00

Ołtarz Polskich Świętych

45

  7.06.06

Zofia Kolendo - Łódź

100,00

Ołtarz Polskich Świętych

46

  7.06.06

Irena Leonkiewicz - Łódź

100,00

Ołtarz Polskich Świętych

47

  7.06.06

Teresa Gutowska - Łódź

100,00

Ołtarz Polskich Świętych

48

  7.06.06

Kazimiera WoĽniak - Łódź

70,00

Ołtarz Polskich Świętych

49

  7.06.06

Czesława i Juliusz Baczmagowie - Łódź

120,00

Ołtarz Polskich Świętych

50

  7.06.06

Michał Makatun - Łódź

100,00

Ołtarz Polskich Świętych

51

  7.06.06

Janina Kępińska - Łódź

50,00

Ołtarz Polskich Świętych

52

  7.06.06

Zarząd Oddz. Łódzkiego Zw. Sybiraków

1000,00

Ołtarz Polskich Świętych

53

  7.06.06

Koło Łódź Bałuty

170,00

Ołtarz Polskich Świętych

54

  7.06.06

Koło Pabianice

50,00

Ołtarz Polskich Świętych

55

12.06.06

Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa - Warszawa (na druk nr-u 17)

5000,00

"My, Sybiracy"

56

16.08.06

Hieronim Michałowski - Łódź

100,00

Ołtarz Polskich  Świętych

57

29.08.06

Tadeusz Woszczyński - Kanada (20 CD)

55,00

"My, Sybiracy"

58

  1.09.06

Danuta Strzęp - Opole

74,00

"My, Sybiracy"

59

6.09.06

Koło Łódź Bałuty

200,00

Na transport darów na Białorus

 

DARCZYŃCY  NA  RZECZ  BIBLIOTEKI  SYBIRAKA
w okresie 1.07.2005-31.07.2006

DARY  KSIĄŻKOWE - OSOBY  INDYWIDUALNE   
Czesława i Juliusz Baczmagowie (Łódź), Grażyna Zofia Brylska (Manchester, Wlk. Brytania), Daniela Godycka-Ćwirko (Stara Jastrząbka), Agnieszka Grędzik-Radziak (Kielce), Teresa Gutowska (Łódź), Janina Hryniewska-Masny (Warszawa), Anna i Stanisław Jaconiowie (Łódź), Stanisław Jurkin (Łódź), Maria Kamińska (Brzegi Dolne), Janusz Lange (Łódź), Barbara Litwiniuk (Warszawa), Mieczysław Łoziński (Kłodawa), Emiliana Majewska (Łódź), Henryk Majewski (Warszawa), Krystyna Mateuszuk (Lublin), Ryszard Michalczyk (Łódź), Klara Rogalska (Białystok), Michalina i Jerzy Rossowscy (Łódź), Alicja Serafin (Łódź), Jerzy Węgierski (Katowice), Stanisława Wilczkowska (Łódź), Wacław Wyrozębski (Łódź).

INSTYTUCJE  I  ORGANIZACJE
Drukarnia Wydawnictw Naukowych SA - Łódź, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Łodzi, Instytut Pamięci Narodowej - Warszawa, Komisja Historyczna Zarządu Oddziału Związku Sybiraków - Kraków, Osrodek "Wołanie z Wołynia" - Biały Dunajec,  Stowarzyszenie Rodzina Katyńska - Łódź, Stowarzyszenie Rodzin Osadników Wojskowych i Cywilnych Kresów Wschodnich - Warszawa, Wydawnictwo KARTA - Warszawa.

 

 


<-- Powrót   Ostatnia aktualizacja: 21 marca 2013 r.