REGULAMIN KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI


W Y C I Ą G
z
REGULAMINU
wypożyczania i udostępniania zbioru

Biblioteka Sybiraka”

w Miejskiej Bibliotece Publicznej Łódź-PolesieZbiory i korzystanie ze zbiorów


§ 5


 1. Zbiory „Biblioteki Sybiraka”, w zależności od rodzaju mogą być:

  1. wypożyczane na zewnątrz, osobom mającym stałe miejsce zameldowania w Łodzi – na okres 1 miesiąca,

  2. udostępniane na miejscu, w czytelni – wszystkim zainteresowanym,

  3. wypożyczane na zasadach przyjętych dla wypożyczeń międzybibliotecznych


 1. Użytkownik ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe z jego winy w zbiorach „Biblioteki Sybiraka”


Wypożyczenia na zewnątrz i międzybiblioteczne


§ 6


 1. Biblioteka umożliwia korzystanie ze zbioru „Biblioteki Sybiraka”

  1. pracownikom naukowym

  2. studentom i uczniom

  3. innym zainteresowanym


 1. Wypożyczeniu na zewnątrz i międzybibliotecznemu nie podlegają:

  1. dzieła rzadkie i cenne, np. księgi pamiątkowe

  2. rękopisy

  3. czasopisma i wydawnictwa ciągłe


 1. Koszty wysyłki wypożyczeń międzybibliotecznych, zamówień i zwrotu ponosi zamawiający. Biblioteka może zwolnić zamawiającego z tych opłat.Kary regulaminowe


§ 7


 1. Za książki wypożyczone na zewnątrz, niezwrócone w terminie – wypożyczający (zamawiający) płaci 1,00 zł za każdy dzień zwłoki, liczone od każdego woluminu.


 1. Wypożyczający ponosi także koszty upomnień.<-- Powrót   Ostatnia aktualizacja: 21 marca 2007r.