ZBIÓR  WYDAWNICTW

 

ZBIÓR  WYDAWNICTW

W BIBLIOTECE  SYBIRAKA

Podzbiór w Miejskiej Bibliotece Publicznej Łódź-Polesie,

ul.Długosza 7/9, 91-076 Łódź, tel. (042) 651-43-94,

godziny pracy MBP: pn – 11-16; wt – 10-18; śr-czw-pt – 13-19

www.sybiracy.wckp.lodz.pl/biblsyb.html                    

 

1.               d’Abernon VHR: Osiemnasta decydująca bitwa w dziejach świata pod Warszawą 1920 r. W-wa 1990, PWN                              

2.               Abramow-Newerly Jarosław: Granica sokoła, W-wa 2001. Wyd.Twój Styl                                                   

3.               Achmatowicz Aleksander: Rewolucja wolności, W-wa 1990, Przedświt (MS 7)                                                                                                                                    

4.               Adamczyk Wiesław: Kiedy Bóg odwrócił wzrok, Poznań 2010, Dom Wydawniczy REBIS

5.               AdamuszkoWładimir i in.: Litości...,W-wa 1993, MSW                                                                   

6.               Adamuszko Władimir: Deportacje Polaków z pn.-wsch. ziem II RP, Wyd. IPN, RYTM

7.               Agrest Leon: Drugi brzeg Oki, tom I,II i III, W-wa 1988, Neutrino, 3 egz.

8.               Ahasfer X.:Tunka, Poznań 1914, Drukarnia Fiedlera,

9.               Ajnenkiel Andrzej (red.):Wojna domowa czy nowa okupacja? Polska po roku 1944. Warszawa 2001, Wydawnictwo RYTM i ŚZŻAK                                                                                                                                                             

10.           Albert Zygmunt: Kaźń profesorów lwowskich, Wrocław 1989, Wyd. U.Wrocław. , 2 egz.

11.           Albert Zygmunt: Mord profesorów lwowskich w lipcu 1940 r., Wr-w 1991, Wyd. U. Wr.

12.           Aleksiewicz-Zagórska W.: Syberyjskie blizny, W-wa 1993, 2 egz.

13.           Allbrook Maryon i in.: The General Langfitt Story, Polish Refugees Recount their Experiences of Exile, Dispersal and Resettlement (Polscy uchodźcy relacjonują swe wspomnienia z wygnania – tłum. tytułu przez red. ZBIORU), Australia, Canberra 1995 (Sb 23 i 26) )*

14.           Allen Paul: Katyń. Stalinowska masakra i tryumf prawdy, W-wa 2003, R.O.P.W. i M.

15.           Almond Mark: Rewolucje i przewroty, W-wa 1999, Wyd. Muza

16.           Anczarski Józef, ks,: Kronikarskie zapisy z lat cierpień i grozy..., Kraków 1996

17.           Anders Władysław: Bez ostatniego rozdziału, Lublin 1995, Test-Bernard Nowak

18.           Anders – Nowakowska Anna: Mój ojciec Generał Anders, Warszawa 2007, Oficyna Wydawnicza RYTM, 2 egz.

19.           Andrzejewska-Heinrich Anna Maria: Młodość – której nie było, Ka-ice 1997(?), 2 egz.

20.           Andrzejewska-Heinrich Anna Maria: Królowo Korony Polskiej. Myśli tęsknotą przetkane. Majkain-Zołoto, CES, Pawłodar 1940-1946, maszynopis, 2 egz.

21.           Andrzejewska-Heinrich Anna Maria: Moi „Brodzcy” Żydzi, ksero maszynopisu

22.           Anioł Józef: Do tajgi na zatracenie. Wspomnienia deportowanego Wołyniaka, W-wa 2000, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza i In., 2 egz.,

23.           Apel jeńca z Kozielska Ks. Prałata Zdzisława J. Peszkowskiego, ss. 24

24.           Applebaum Anne: Między Wschodem a Zachodem. Poprzez granice Europy, W-wa 2001, Prószyński i Ska

25.           Applebaum Anne: GUŁAG (przekład z angielskiego), W-wa 2005, Świat Książki, 2 egz. 

26.           Arasimowicz Wanda: Zesłanie na Sybir (1940-1946), Wrocław 2005, Wyd. NORTON

27.           Archiwum Wschodnie, t. 1, katalog relacji, Warszawa 2006, Wyd. Ośrodek Karta

28.           Archiwum Wschodnie, t. 2, kolekcje osobiste, kolekcje wspomnień Związku Sybiraków, Wyd. Ośrodek Karta

29.           Aresztowani na „Zachodniej Białorusi”, Indeks Represj., tom XV, W-wa 2003,  KARTA

30.           Aresztowani w rejonie Lwowa i Drohobycza, Indeks Represj., t. VI, W-wa 1999, KARTA

31.           Armon Witold: Polscy badacze kultury Jakutów, Wrocław-Warszawa i in. 1977, Wyd. PAN

32.           Aryk Adam: Jureczek, brak innych danych,     2 egz.

33.           Atlas polskiego podziemia niepodległościowego 1944-1956, W-wa-Lublin 2007, IPN,

34.           Auderska Halina: Babie lato, W-wa 1997, KIW

35.           Auderska Halina: Ptasi gościniec, W-wa 1997, KIW

36.           Azatjan A. i in.: Historia poznania radzieckiej Azji, W-wa 1979, PWN

37.           Baczyński Dominik M: Ty musisz żyć, aby dać świadectwo prawdzie, W-wa 1990, MON (MS 1)

38.           Baliszewski Dariusz i in.: Ilustrowany przewodnik po Polsce stalinowskiej 1944-1956, tom-1 1944-1945, W-wa 1999, WN PWN

39.           Baliszewski Dariusz i in.: Prawdziwa historia Polaków – Ilustrowane wypisy źródłowe 1939-1945, W-wa 1999, Wyd. Oficyna Wydawnicza Rytm

40.           Banach Edward, Nad Wołgą i Donem. Wspomnienia tułacza po ziemiach ZSRR w latach 1941-1944, Białystok 1998, Wyd. Instytut Historii Uniwersytetu w Białymstoku

41.           Baranowski Bohdan i in.: Polaków kaukaskie drogi, Łódź 1985, KAW

42.           Barański Stanisław, Falkowski Józef: Korespondencja obozowa w okresie II wojny światowej,

43.           W-wa 1993, Wyd. Polski Z-ek Filatelistów Okręgu Warszawskiego, 2 egz.

44.           Barczyk Zygmunt: Dojrzewać na polu bawełny – Adolfa Szutkiewicza opowieść o zesłaniu, Stockholm 1999

45.           Bartoszewski-Wnukowski Narcyz, Wspomnienia, Żagań 2007, Wyd. Decograf

46.           Bartoszewski-Wnukowski Narcyz: Cierpiące dusze i ciała, Żagań 2008, Wyd. Decograf

47.           Bartoszewski-Wnukowski Narcyz: Drogi życia, Żagań 2009, Wyd. Decograf

48.           Barykady Powstania Warszawskiego, (oprac. i wstępem opatrzył Romuald Śreniawa-Szypiowski) W-wa 1993, PWN

49.           Basak Adam: Historia pewnej mistyfikacji. Zbrodnia katyńska przed Trybunałem Norymberskim, Wrocław 1993, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego

50.           Bazan Czesław (wprowadzenie i opracowanie): Narymska zsyłka. Lata czterdzieste. Antologia relacji zesłańczych, Lublin 2003, Wyd. Norbertinum, 2 wol.

51.           Bąblewski Tadeusz: U progu niepodległości, W-wa 1996, Wyd. Centrum im. Adama Smitha, 2 egz.

52.           Bednarski Piotr:  Błękitne śniegi, W-wa 1996, Volumen

53.           Begin Menachem: Białe noce, przekład z ros. Antoni Z. Danilewicz, Warszawa 1989, Wydawnictwo CDN, (MS 10)

54.           Bejze Bohdan, bp (red.): Chrześcijanie, Tom VIII, W-wa 1982, Akade. Teologii Katolickiej

55.           Beniowski Maurycy: Pamiętniki, W-wa 1967, PIW

56.           Barberyusz Ewa: Anders spieszony,  Londyn 1992, ANEKS

57.           Barberyusz Ewa: Głos z gułagu. Rozmowa z Olgierdem Wołyńskim. W-wa 1989, Młodzieżowa Agencja Wyd., 2 egz.

58.           Berlin Isaiah: Cztery eseje o wolności. W-wa 1994, PWN

59.           Bernard Jan: Rosyjski Paryż (w jęz. rosyjskim), Stawropol 1993

60.           Bernaś Franciszek i in.: Piekielny krąg,  Zespół Bad.-Nauk. ds. Zagłady Kresów Wschodnich, 199? (MS 8)

61.           Białystok. By czas nie zaćmił i niepamięć … nr 4, Biuletyn informacyjny. Wydanie okolicznościowe, wrzesień 1999, Jelenia Góra, czerwiec 2004,

62.           Biblioteka Polska w Londynie 1942-1992, Londyn 1993, Caldra House Ltd.

63.           Biełkina Maria: Losy pokrzyżowane, Wrocław 1997 (Moskwa 1988), Z.N. im. Ossolińskich

64.           Bień Adam: Listy z Łubianki, Kraków 1997, Wyd. Literackie

65.           Bieńkowska Danuta Irena: Między brzegami. Poezja i proza, Londyn 1978, Oficyna Poetów i Malarzy

66.           Bierieżkow Walentin: Stalin, Roosevelt, Churchill w Teheranie, W-wa 1970, KIW

67.           Biesiada Krzemieniecka, Londyn 1985, Wyd. Ośrodek Wołanie z Wołynia

68.           Biesiada Krzemieniecka, Londyn 1997, Wyd. Komitet Biesiady Krzemienieckiej

69.           Biesiada Krzemieniecka, zeszyt nr 1, Biały Dunajec-Ostróg 2006,  „Wołanie z Wołynia”

70.           Biesiada Krzemieniecka, zeszyt nr 3, Biały Dunajec-Ostróg 2009,  „Wołanie z Wołynia”

71.           Bieżuńska-Małowist I. (red): W kręgu wielkich humanistów. Kultura antyczna w U.W. po I wojnie światowej. W-wa 1991, PWN

72.           Bilewicz Marian Marek: Wyszedłem z mroku, W-wa 1989, Ludowa Sp. Wydaw. , (MS 1)

73.           Bilińska Karolina: Dzienniczek Karolinki, Wyd. Caldra House Ltd., Anglia 1997

74.           Bilińska Karolina: Karolinka w Pitsfordzie, Londyn 1999

75.           Bisiorek Tadeusz (red.): Wśród swoich. 15 lat Koła Związku Sybiraków w Chojnowie, Chojnów 2004, Wyd. Koło Związku Sybiraków w Chojnowie,

76.           Bitwa Niemeńska 29.VIII-18.X.1920. Dokumenty operacyjne, cz. I, W-wa 1998, RYTM

77.           Bitwa Niemeńska 1920, cz. II, W-wa 1999, RYTM

78.           Biuletyn Głównej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu – Instytutu Pamięci Narodowej: Pamięć i Sprawiedliwość, W-wa 1997-1998

79.           Biuletyn Informacyjny Oddz. Zielonogórskiego Zw. Sybiraków, Nr 1(5), Z. Góra zima 1994

80.           Biuletyn Informacyjny Oddz. Zielonogórskiego Zw. Sybiraków, Nr 1(6) Z.Góra wiosna 1994

81.           Biuletyn Informacyjny Oddz. Zielonogórskiego Zw. Sybir., Nr 1(7), Z. Góra 1999, 2 egz.  

82.           Biuletyn Informacyjny Środowiska Borowiczan Nr10 - Wydanie Specjalne -  55. Rocznica Powrotów, Sopot-Warszawa Czerwiec 2001

83.           Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej (IPN) w Warszawie Nr 11 grudzień 2001

84.           Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej (IPN) w Warszawie Nr 2 (13) luty 2002

85.           Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej (IPN) w Warszawie Nr 3 (14) marzec 2002

86.           Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej (IPN) w Warszawie Nr 4 (15) kwiecień 2002

87.           Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej (IPN) w Warszawie Nr 5 (16) maj 2002

88.           Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej (IPN) w Warszawie Nr 6 (17) czerwiec 2002

89.           Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej (IPN) w Warszawie Nr 7 (18) lipiec 2002

90.           Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej (IPN) w Warszawie Nr 8-9 (19-20) sier-wrzesień 2002

91.           Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej (IPN) w Warszawie Nr 10 (21) październik 2002

92.           Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej (IPN) w Warszawie Nr 11 (22) listopad 2002,   2 egz.

93.           Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej (IPN) w Warszawie Nr 12 (23) grudzień 2002,  2 egz.

94.           Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej (IPN) w Warszawie Nr 1 (24) styczeń 2003

95.           Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej (IPN) w Warszawie Nr 2 (25) luty 2003

96.           Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej (IPN) w Warszawie Nr 3–4 (26–27) III–IV 2003

97.           Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej (IPN) w Warszawie Nr 10 (33) październik 2003

98.           Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej (IPN) w Warszawie Nr 11 (34) listopad 2003

99.           Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej (IPN) w Warszawie Nr 12-1{35-36} XII-I  2003-2004

100.       Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej (IPN) w Warszawie Nr2 (37) luty 2004                                                                                                                                                                                  

101.       Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej (IPN) w Warszawie Nr 4  (39)  kwiecień 2004  

102.       Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej (IPN) w Warszawie Nr 5  (40) maj 2004

103.       Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej (IPN) w Warszawie Nr 11 (46) listopad 2004

104.       Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej (IPN) w Warszawie Nr 12 (47) grudzień 2004

105.       Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej (IPN) w Warszawie Nr 1-2 (48-49) styczeń-luty 2005

106.       Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej (IPN) w Warszawie Nr 3 (50) marzec 2005

107.       Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej (IPN) w Warszawie Nr 4 (51) kwiecień 2005   

108.       Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej (IPN) w Warszawie Nr 5-6 (52-53) maj-czerwiec 2005  

109.       Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej (IPN) w Warszawie Nr 7-8 (54-55) lipiec-sierpień 2005 

110.       Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej (IPN) w Warszawie Nr 1-2/2007 

111.       Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej (IPN) w Warszawie Nr 3/2007 

112.       Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej (IPN) w Warszawie Nr 4/2007 

113.       Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej (IPN) w Warszawie Nr 5-6/2007

114.       Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej(IPN) w Warszawie  Nr 7/2007

115.       Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej(IPN) w Warszawie  Nr 8-9/2007

116.       Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej(IPN) w Warszawie  Nr 10-11/2007,

117.       Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej(IPN) w Warszawie  Nr 12/2007,

118.       Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej(IPN) w Warszawie  Nr 1-2/2008,

119.       Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej(IPN) w Warszawie  Nr 3/2008,

120.       Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej(IPN) w Warszawie  Nr 4/2008,

121.       Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej(IPN) w Warszawie  Nr 5-6/2008

122.       Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej(IPN) w Warszawie  Nr 7(90) 2008

123.       Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej(IPN) w Warszawie  Nr 8-9 (91-92) 2008

124.       Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej(IPN) w Warszawie  Nr 10 (93) 2008

125.       Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej(IPN) w Warszawie  Nr 11-12(94-95) 2008, 2 egz.

126.       Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej(IPN) w Warszawie  Nr 1-2(96-97)2009

127.       Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej(IPN) w Warszawie  Nr 3(98)2009, 2 egz.

128.       Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej(IPN) w Warszawie  Nr 4(99)2009

129.       Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej(IPN) w Warszawie  Nr 5-6(100-101)2009

130.       Biul;etyn Instytutu Pamięci Narodowej(IPN) w Warszawie Nr 7(102)2009

131.       Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej(IPN) w Warszawie  Nr 8-9(103-104)

132.       Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej(IPN) w Warszawie Nr 10-11(105-106)2009, 2 egz.

133.       Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej(IPN) w Warszawie Nr 12(107)2009

134.       Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej(IPN) w Warszawie Nr 1-2(108-109)2010

135.       Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej(IPN) w Warszawie Nr 3(110)2010

136.       Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej(IPN) w Warszawie Nr 4(111)2010

137.       Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej(IPN) numer specjalny (112-113)maj 2010

138.       Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej(IPN) w Warszawie Nr 5-6(114-115)2010

139.       Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej(IPN) w Warszawie Nr 7-8(116-117)2010

140.       Biuletyn Instytutu Pamieci Narodowej(IPN) w Warszawie Nr 9-10(118-119)2010

141.       Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej(IPN) w Warszawie Nr 11(120)2010

142.       Biuletyn Jubileuszowy 65-lecia SPK w Argentynie. Listopad 1995 r.

143.       Biuletyn Historyczny Łódzkich Sybiraków: IV 1993-XII 2001, (skoroszyt)

144.       Biuletyn Koła Związku Sybiraków w Kluczborku, 17.07.2007  

145.       Biuletyn Komisji Historycznej Oddz. Wojewódzkiego Związku Sybiraków w Łodzi. Rok 1993

146.       Biuletyn Komisji Historycznej Oddz. Wojewódzkiego Związku Sybiraków w Łodzi. Rok 1994  

147.       Biuletyn Komisji Historycznej Oddz. Wojewódzkiego Związku Sybiraków w Łodzi. Rok 1995

148.       Biuletyn Komisji Historycznej Oddz. Wojewódzkiego Związku Sybiraków w Łodzi. Rok 1996

149.       Biuletyn Komisji Historycznej Oddz. Wojewódzkiego Związku Sybiraków w Łodzi. Rok 1997

150.       Biuletyn Komisji Historycznej Oddz. Wojewódzkiego Związku Sybiraków w Łodzi. Rok 1998

151.       Biuletyn Komisji Historycznej Oddz. Wojewódzkiego Związku Sybiraków w Łodzi. Rok 1999  

152.       Biuletyn Komisji Historycznej Oddziału Związku Sybiraków w Łodzi. Rok 2000

153.       Biuletyn Komisji Historycznej Oddziału Związku Sybiraków w Łodzi. Rok 2001

154.       Biuletyn Okolicznościowy:Nasz patron ‘Sybiracy’, Gimnazjum nr 5, im. Sybiraków w Zamościu

155.       Biuletyn Okręgowej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu – Instytutu Pamięci Narodowej. Tom III, Łódź 1994  

156.       Biuletyn Okręgowej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu – Instytutu Pamięci Narodowej. Tom IV, Łódź 1995

157.       Biuletyn Okręgowej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu – Instytutu Pamięci Narodowej. Łódź-Piotrków 1997       

158.       Biuletyn Okręgowej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu – Instytutu Pamięci Narodowej. Tom VI, Łódź 1998, 2 egz.

159.       Bizuń Stanisław, ks.: Historia krzyżem pisana. Wspomnienia z życia Kościoła katolickiego na Ziemi Lwowskiej 1939-1945. Lublin 1994, Wyd. Oddz. Lubelski Stow-nia Wspólnota Polska

160.       Bladowska z Błaszków: A gdy zabrakło mamy…, Lębork 2008, Wyd. Miejska Biblioteka Publiczna w Lęborku

161.       Blicharski Czesław E.: Tarnopol w latach 1809-1945 (od epizodu epopei napoleońskiej do wypędzenia), Biskupice 1993

162.       Blicharski Czesław E.: Tarnopolanie na starym ojców szlaku, Biskupice 1994

163.       Błaszczyk Grzegorz: Litwa współczesna, W-wa-Poznań 1992, PW

164.       Boczoń Władysław: Gorliccy Sybiraccy, Gorlice marzec 1994, bw., 2 egz.,

165.       Bohaterowie trudnych czasów: Łódź 2008

166.       Bohdanowicz Stanisław: Ochotnik, Warszawa 2006, Wyd. Oś. KARTA

167.       Boćkowski Daniel: Czas nadziei. Obywatele RP w ZSRR i opieka nad nimi placówek polskich w latach 1940-1943, W-wa 1999, Wyd. NERITON, Wyd. III PAN

168.       Boćkowski Daniel: Jak pisklęta z gniazd, Wrocław 1995, Biblioteka Zesłańca, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, (MS 8), 4 egz.

169.       Boćkowski Daniel: Walka i martyrologia narodowa w latach 1939-1945. Nadarzyn 1997.

170.       Bodnar Tadeusz: Znad Niemna przez Sybir do II Korpusu, Wrocław 1997, Wyd. NORTOM

171.       Bogalecki Tadeusz: 11 Listopada 1918 r. w Lodzi, Łódź 1993, Wyd. Łódzkie, 2 egz.

172.       Bohusz-Szyszko Zygmunt: Czerwony sfinks. Uzupełnienie do wspomnień gen. Andersa, Londyn 1993, Polska Fundacja Kulturalna

173.       Bonusiak Włodzimierz: Kto zabił profesorów lwowskich? Rzeszów 1989, KAW

174.       Boradyn Zygmunt: Niemen rzeka niezgody. Polsko-sowiecka wojna partyzancka na nowogródczyźnie 1943–1944, W-wa 1999, Wyd. Oficyna Wydawnicza Rytm, 2 egz.

175.       Borák Mećislav: Vraždy w Katyňském lese, Ostrava 1991, Wyd. Petit

176.       Borodziewicz Wincenty: Szósta Wileńska Brygada AK, W-wa 1992, Bellona

177.       Bortnowski Roman: Z archipelagu pamięci, W-wa 2002, Wyd. Rosner i Wspó-lcy, sp. z o.o.

178.       Borucińska Krystyna: Tamta rzeczywistość. Zsyłka 1940–1946, Grudziądz 2004, Wyd. Koło Związku Sybiraków w Grudziądzu /Oddział w Toruniu/, 2 egz.

179.       Briański Wincenty: Polacy w łagrach radzieckich w latach 1944-1947- część I: Aresztowania i wywózki do łagrów, część II: Życie w łagrach, Białystok, 2 egz.,

180.       Broda Józef (opr.): Wśród śniegów i bagien Tajgi, Poznań 2004, Wyd. AK. Rolni. w Poznaniu

181.       Brodski Josif, Tym tylko byłem – wybór wierszy, Kraków 2006, Wyd. ZNAK,

182.       Brus Anna i in.: Zesłanie i katorga na Syberii w dziejach Polaków 1815–1914, W-wa 1992, PWN

183.       Brzezicki Bronisław: Z łagru Nachodka do Ziemi Świętej, Londyn 1974, Veritas, 2 egz.

184.       Brzęk Grzegorz: Benedykt Dybowski, Wrocław 1994, Biblioteka Zesłańca, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze i Stow. Wspólnota Polska (Sb 13)

185.       Brzózka Adrian Wacław: Zawieszeni w czasie, Biały Dunajec-Ostróg 2005, Wyd. Ośrodek „Wołanie z Wołynia”,

186.       Brzózka Adrian Wacław br.: Sny utraconej ziemi, Biały Dunajec-Ostróg 2007, Wyd. Ośrodek „Wołanie z Wołynia”

187.       Bugajska Irena: Tak było …, Wyd. Stow. Osad. Wojskowych i Cywilnych Kresów Wschodnich, Warszawa 2009

188.       Bukowiński Władysław, ks.:  Wspomnienia z Kazachstanu,  Gdańsk 1989,  Tow. Wyd.  GRAF, (MS 2), (Sb23), 5 egz.

189.       Bukowiński Władysław, ks.: Do moich przyjaciół. Fragmenty spuścizny piśmienniczej, oprac. ks. Józef Kowalow

190.       Bukowski Władimir: I powraca wiatr..., W-wa 1984, FENIX i CDN

191.       Bukowski W.: Moskiewski proces, W-wa 1980, VOLUMEN

192.       Bunin Iwan: Przeklęte dni, W-wa 2000, Wyd. Czytelnik

193.       Bykowski Józef: Długa droga do Polski, Zakł Poligr. FIRET 1992, (MS 2), 5 egz.

194.       Bykowski Józef: Wspomnienie Sybiraka o Narymskim Kraju, Zakł Poligr. FIRET, 199?, 5 egz.

195.       Byrska Maria: Ucieczka z zesłania, Paryż 1986, Editions Spotkania, (MS 2),

196.       Byrska Maria: Ucieczka z zesłania, Bydgoszcz 1989

197.       Bystrzycki Przemysław: Wiatr Kuszmurunu, W-wa 1990, KIW, (MS 1), 2 egz.

198.       Caban Ireneusz: Polacy internowani w ZSRR w latach 1944-1947. Transporty i obozy,. Lublin 1990, Wyd. Lubelskie, (MS 1),   3 egz.

199.       Celt Marek: Raport z podziemia 1942, Wrocław-Warszawa-Kraków 1992. Z.N. im. Osso1ińskich

200.       Cesarz Stanisława: Historia Stasi. Dwa lata w sowieckim obozie pracy 1940–1942, W-wa 1997 (?), Wyd. Liber Sp. Z o.o.

201.       Chalimowski Antoni: W krainie blasków i cieni. Wspomnienia, Łódź 2001, Wyd. Art.GAMEX

202.       Chalimowski Antoni: Na drogach ujarzmionych krajów, Łódź 1997 [?], Wyd. Art. GAMEX

203.       Charków Katyń Miednoje. Polskie Cmentarze Wojenne, Gdynia 2000, red. i oprac. Graficzne Andrzej Spanily, Wyd. ASP Rymsza

204.       Charków Katyń Miednoje. Polskie Cmentarze Wojenne, Suplement do Albumu, Gdynia 2002 (?),  Wyd. ASP Rymsza

205.       Chciuk Andrzej: Ziemia księżycowa, Londyn 1972,  Wyd. PFK

206.       Cherubin Dariusz: Ludność polska w więzieniach i obozach radzieckich w latach 1939-1941, W-wa 1989, Ofic. Wyd. Rytm, ,,Biblioteka Wschodnia”, 2 egz.

207.       Chmielarz Andrzej i in.: Proces Moskiewski przywódców Polskiego Państwa Podziemnego, Warszawa 2000, ŚZŻAK i Wydawnictwo RYTM

208.       Chmielowiec Piotr (red.): Okupacja sowiecka ziem polskich 1939-1941, Konferencje IPN, Rzeszów-Warszawa 2005, Wyd IPN

209.       Chromniak Bronisław: Kara bez winy, Kobylice 2000, woj. opolskie

210.       Chróścielewski Tadeusz: Sybiraczka, W-wa 1994, Ad oculus, (MS 7)

211.       Cichy Marian, Sieroca dola. Los dzieci na zesłaniu, Rzeszów br., Wyd. Związek Sybiraków Oddział w Rzeszowie,

212.       Ciechanowicz Jan i inni: Na Wileńskiej Rossie, Poznań 1990, KAW

213.       Ciebiera Danuta Bronisława: Pamiętnik z Sybiru, Norbertinum 2010

214.       Cieńska-Fedorowicz Ewa, Wędrówki niezamierzone, Łomianki 2006, Wyd. LTW,

215.       Ciesielski Stanisław: Polacy w Kazachstanie w latach 1940-1946, Wrocław 1996, W kolorach tęczy”, 3 egz.

216.       Ciesielski Stanisław, Majerski Wojciech, Paczkowski Andrzej: Represje sowieckie wobec Polaków i obywateli polskich, Warszawa 1992, Ośrodek KARTA

217.       Ciesielski Stanisław (red.): Życie codzienne polskich zesłańców w ZSRR w latach 1940-1946, Studia Acta Universitatis Wratislaviensis No.1901, Wr-w 1997, Wyd. Uniw. Wrocławski

218.       Ciesielski Stanisław, Grzegorz Hryciuk, Srebrakowski Aleksander: Masowe deportacje radzieckie w okresie II wojny światowej, Wrocław 1993, Instytut Historyczny Uniw. Wrocł. Wrocławskie Tow. Miłośników Historii

219.       Ciesielski Stanisław i in.: Masowe deportacje ludności w Związku Radzieckim, Toruń 2004, Wyd. Adam Marszałek

220.       Ciesielski Stanisław i in.: Polacy w Kazachstanie. Historia i współczesność, Wrocław 1996, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego (MS 8) (Sb16)

221.       Cimoszko Leon, 1940-1946, Syberyjskie wspomnienia, Piła 1988, bw.,

222.       Cisek Andrzej: Nieludzka ziemia w oczach dziecka, Kraków 2000, Wyd. U.J., (Sb26)

223.       Ciszek Walter, ks.: Z Bogiem w Rosji, Londyn, VERITAS, (MS 7)

224.       Ciszek Walter: Z Bogiem w Rosji 1939-1963, Londyn 1988, Veritas

225.       CMF—Misja w Syberii. Nr 1—9 (1996-1997)

226.       Cybulski Kazimierz: Przerwany bieg życia syberyjskie wspomnienia nastolatka, Lublin 1999, Norbertinum (Sb23)

227.       Cybulski Kazimierz: Przerwany bieg życia syberyjskie wspomnienia nastolatka, wyd. III Lublin 2002, Norbertinum, 2 egz.

228.       Cybulski Kazimierz: Szara godzina, Lublin 2002, Norbertinum, 2 egz.

229.       Cygan Wiktor Krzysztof.: Dla ciebie Polsko krew i czyny moje, W-wa 1997, RYTM

230.       Cywińska Janina: W okupowanym Wilnie, Bydgoszcz 1997, TMWi ZW — Oddz. w Bydgoszczy

231.       Czachowska Zofia i Włodzimierz: Wśród stepów Kazachstanu, Gliwice 2008, Wyd. Danuta Czachowska i Zofia Kozłowska

232.       Czajkowski Mieczysław: Katyński popielec, Kielce 1996, ,Ston 2

233.       Czaplejewicz Eugeniusz i in.: Kresy. Syberia. Literatura..., W-wa 1995, TRIO

234.       Czapska Maria (oprac.), Polacy w ZSRR 1939—1942, W-wa 1991, PWN, 3 egz., (MS 10)

235.       Czapski Edward: Pamiętniki Sybiraka, Londyn 1964, Wyd. B. Świderski

236.       Czapski Józef i in.: Więźniowie nocy, Kraków 1991, Alfa

237.       Czapski Józef i in.: My, deportowani, Kraków 1989, Alfa, 3 egz.

238.       Czapski Józef i in.: My, deportowani. Wspomnienia z więzień, łagrów i zsyłek w ZSRR, W-wa 1989, Wyd. Alfa

239.       Czapski Józef: Na nieludzkiej ziemi, Paryż 1962, Instytut Literacki

240.       Czapski Józef: Rozproszone, Warszawa 2005, Towarzystwo Więź

241.       Czapski Józef: Souvenirs de Starobielsk (w jęz. francuskim), Ca’hieri 1945

242.       Czarnecki Zygmunt Jerzy: Kataklizm 1938— 1942, Londyn 1980, VERITAS

243.       Czarnecki Witold: Kresowe losy, Bydgoszcz 1995, TMW i ZW- Oddział w Bydgoszczy)*

244.       Czarniawski Henryk: Wilno – czas wojny i repatriacji (wspomnienia z lat 1938–1947), Bydgoszcz 2000

245.       Czechow Anton: Sachalin, W-wa 1995, Czytelnik

246.       Czekanowska Anna: Świat rzeczywisty-świat zapomniany. Losy Polaków we Lwowie (1939-1941), Lublin 2010, Norbertinum

247.       Czerkawski Tadeusz M.: Byłem żołnierzem generała Andersa. Warszawa 1991, I. W. PAX

248.       Czerkawski Tadeusz M.: W więzieniu i łagrze 1939 – 1941, W-wa 1989, Wyd. Epoka

249.       Czerkawski Tadeusz M.: W więzieniu i łagrze 1940— 1941, W-wa 1989, Wyd. Epoka

250.       Czernawina Tatiana: Zbiegowie, W-wa 1996, Burchard Edition, (MS 8)

251.       Czerniejewski Konrad, Iwanicki Ryszard, Siemiński Henryk: Rozstrzelany życia los… Kozielsk, Ostaszków, Starobielsk, Łódź 1997, Wyd. Stowarzyszenie Rodzina katyńska w Łodzi i Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi

252.       Czerwińska Małgorzata: Późno umiłowałem ... Opowiadanie o życiu Józefa Kalinowskiego (błogosławionego ojca Rafała), Katowice 1989, Księgarnia św. Jacka

253.       Czerwinska z Jankowskich Elwira, Syberyjskie wspomnienia, Jasień 2004, Wyd. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Jasieniu /Koło Związku Sybiraków Jasień, Oddział Zielona Góra,

254.       Czupkiewicz Lubomir: Opowieść polskiego chłopca, W-wa 2004, Antyk – Marcin Dybowski

255.       Ćwiertniewska Maria: Bliżej, Czçstochowa 1993, (MS 7), 2 egz.

256.       Dabulewicz-Rutkowska Jadwiga: Poezja, proza i dramat. Pamiętnik nastolatki Lwów 1939-1941, Wrocław 1998, Wyd. W kolorach tęczy Jan Akielaszek

257.       Dachowski Piotr: Życie jak jedno z wielu, Łódź 2002, publikacja została przygotowana przez przyjaciół Piotra

258.       Dakiniewicz Stanisław: Więzień P. 303, Wrocław 1992, B-ka Zesłańca, PTL, (MS4), 6 egz.        

259.       Daleka droga. Wspomnienia Sybiraków. Bystrzyca Kłodzka 2004, Gimnazjum nr 1 im. ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego, 2 egz.,

260.       Danilewicz-Zielińska M.: Szkice o literaturze emigracyjnej, Paryż 1978, Instytut Literacki

261.       Dańko Bolesław: Bez układów, W-wa 1993, (MS 5), 3 egz.

262.       Dąbkowski Henryk: Polesie – moja mała ojczyzna, Biały Dunajec – Ostróg, Wyd. Ośrodek „Wołanie z Wołynia”

263.       Deportacje Polaków z północno-wschodnich ziem Rzeczypospolitej 1940-1941, Warszawa 2001, IPN i Wydawnictwo RYTM

264.       Deportowani w obwodzie archangielskim, cz.1, Indeks Represjonowanych, t. XIV, W-wa 2003, Wyd. KARTA

265.       Deportowani w obwodzie archangielskim, cz. 2, Indeks Represjonowanych, t. XIV, W-wa 2004

2004, Wyd. KARTA

266.       Deportowani w obwodzie archangielskim, cz. 3, Indeks Represjonowanych, t. XIV, W-wa

267.       2004, Wyd. KARTA

268.       Deportowani w obwodzie archangielskim, cz. 4, Indeks Represjonowanych, t. XIV, W-wa

2006, Wyd. KARTA

269.       Deportowani w obwodzie archangielskim, cz. 5, Indeks Represjonowanych, t. XIV, W-wa

270.       Deportowani w Komi ASRR, cz. 1, Indeks Represjonowanych, t. XVIII, W-wa 2008

271.       Deportowani w obwodzie mokotowskim, Indeks Represjonowanych, t. XX, W-wa 2010, Wyd. KARTA

272.       Dębowski Edward: W okowach tajgi, Kielce 1992, (MS 4)

273.       Dębski Jerzy, Leon Popek (oprac.): Okrutna przestroga, Lublin 1997, Tow. Przyjaciół Krzemieńca i Ziemi Wołyńsko-Podolskiej i in.

274.       Dębski Włodzimierz S.: W kręgu Kościoła Kisielińskiego, Lublin 1994,

275.       Diaczyński Anatol: O tiech, pazabytych, skażite chot slowo, Stalowa Wola 2006. Wyd. autor

276.       Doberski Franciszek, Pamiętnik więźnia 1944-1954, Warszawa 1990, Wyd. staraniem autora,

277.       Dobroczyński Michał (red.): Polacy i Rosjanie, Czynniki zbliżenia, W-wa - Toruń 1998, Wyd. Adam Marszałek

278.       Dobroński Adam: Losy Sybiraków, W-wa 1997, Zarząd Gł. Związku Sybiraków, (Sb18), 3 egz

279.       Dobroński Adam: Szkice z dziejów wojska i walk..., W-wa 1996, Bellona

280.       Doktór Grażyna i in.: Deportacje i przemieszczenia ludności polskiej w głąb ZSRR 1939- 1945, W-wa 1989, PWN, 7 egz.

281.       Dokumenty Katynia decyzja. Redakcja: Zespół Redakcyjny Jacek Snopkiewicz i in., W-wa 1992, Wyd. Interpress

282.       Dolnośląski Informator Sybiraków (Jelenia Góra, Legnica, Wałbrzych, Wrocław), Wrocław 1997, Wyd. Związek Sybiraków, 3 egz.,

283.       Dołęga Jan: Oko w oko z przygodą, W-wa 1973, Iskry

284.       Domaszewska Teresa: Zrównane z ziemią. Dzieciństwo w Serednem i we Lwowie, Katowice 2007, Wyd. Unia

285.       Domino Zbigniew: Tajga. Tamtego lata w Kajenie, W-wa 2007, Studio Emka – 2 egz.

286.       Domino Zbigniew: Czas kukułczych gniazd, W-wa 2004, Wyd. Studio Emka   -  2 egz.

287.       Domino Zbigniew: Syberiada polska, W-wa 2001, Wyd. Studio EMKA, (Sb26) – 2 egz.

288.       Dopart Alicja: Z dziejów walk o niepodległość. Pamięci Pabianiczan. 1768-1921, Pabianice 1993)*

289.       Downar Jadwiga i inni: Ocaleni od zapomnienia, Dębno 2009, Wyd. Koło Sybiraków w Dębnie

290.       Dowody wydobyte z ziemi, [opr:] Małgorzata Grupa, Ryszard Kaźmierczak, Wyd. Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, Warszawa 2001

291.       Drabik Rozalia, Zesłani na Sybir 1940-1946, Zeszyty ścinawskie nr 9, 29 listopada 2004, Wyd. Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Ziemi Ścinawskiej,

292.       Drewnowski Jerzy: Cynga, W-wa 1989, MON. (MS 1), 2 egz.

293.       Drozdowski Marian Marek: Józef Piłsudski, Warszawa 2008, Wyd. Rytm

294.       Drzewiecka Stanisława: Szłyśmy znad Oki, Warszawa 1965, Wydawnictwo MON

295.       Dwadzieścia lat Związku Sybiraków na Sądecczyźnie 1990-2010, Nowy Sącz 2011, Wyd. Stow. Pamięci Polskiego Sybiru w Nowym Sączu,

296.       Dwie ojczyzny. Polskie dzieci w Nowej Zelandii. Tułacze wspomnienia, Warszawa 2006, Wyd.  Społeczny Komitet wydania książki

297.       Dzienkiewicz Anna (red.): Rosja a Katyń, Warszawa 2010, Ośrodek KARTA

298.       Dubanowiczowie Edward i Magdalena: Na placówce w Ajaguz. Wspomnienia z zesłania do Kazachstanu w 1940-1942, spisane w 1942-1945, Londyn maj 1975

299.       Duchnowski Edward: Krzyż Zesłańców Sybiru, Warszawa 2004, Wydawn. Comandor

300.       Duda Harry: Szlakiem zbrodni, Opole 1994, (MS7), 2 egz.

301.       Dudziak Maciej J., Syberia: poza życiem. Relacje przeżycia i pamiętniki witnickich Sybiraków, Witnica 1999, Wyd. Zarząd Miasta i Gminy Witnica,

302.       Dumański Józef Emil: Opowieści dziadka Jo-Jo, Kraków 1996, Wyd. Zakonu Pijarów, (MS 8)

303.       Dunin-Kozicka Maria: Burza od Wschodu, Łódź 1993, Artus

304.       Dwa polskie pamiętniki z Syberii XVII i XVIII wiek, W-wa 1996, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze — Biblioteka Zesłańca, (Sb25)

305.       Dyczkowski Andrzej: Słonim historia i zabytki, Sulejówek 1996, wyd. T. Sosiński

306.       Dydycz Pacyfik, OFMCap: Z podlaskiej ziemi wezwany... Błogosławiony Honorat Koźmiński, kapucyn 1829–1916, Roma 19..?, Wyd. Orzeł biały

307.       Dywizja Lwów. Wspomnienia żołnierskie z ZSRR i Iraku 1941 - 1943, W-wa 1991, PWN

308.       Dzieci. Wspomnienia Sybiraków, Bystrzyca Kłodzka 2005, Wyd. Koło Zw. Sybir. w Bystrzycy Kłodzkiej i Gimnazjum nr 1 im S. Wyszyńskiego w Bystrzycy Kł. /Oddz. w Wałbrzychu/,

309.       Dzieduszycki Jan: Trzy lata wykreślone z życiorysu, Lublin 1989, Wyd. Lubelskie, 4 egz., (MS1)

310.       Dziemiańczuk Władysław: Wybaczyć nie znaczy zapomnieć, Toronto 1996, Zw. Ziem Wsch. RP

311.       Dziemiańczuk Władysław: Polish self-defence in Volhynia, Toronto 1999, Wyd. Alliance of the Polish Eastern Provinces

312.       Dziesięć lat działalności Związku Sybiraków Koła w Lubusku, Lubusko, grudzień 1999, Wyd. Zarząd Koła i Urząd Miasta Lubusko,

313.       Dzikowski Józef, Wigilijne polowanie w okowach syberyjskiej zimy, Kielce grudzień 1998, Wyd. Związek Sybiraków, Oddział Wojewódzki w Kielcach,

314.       Dzwonkowski Roman, ks. SAC (red.): Bez sądów, świadków i prawa... Listy z więzień, łagrów i zesłania do Delegatury PCK w Moskwie 1924–1937, Lublin 2002, Tow. Naukowe KUL

315.       Dzwonkowski Roman, ks. SAC: Kościół katolicki w ZSRR 1917-1939. Zarys historii, Źródła i monografie 154, Lublin 1997, Towarzystwo Naukowe KUL, (MS 10)

316.       Dzwonkowski Roman, ks. SAC: Losy duchowieństwa katolickiego w ZSRR 1917— 1939. Martyrologium, Źródła i monografie 155, Lublin 1998, Towarzystwo Naukowe KUL, (MS 10)

317.       Dzwonkowski Roman, ks. SAC: Polacy no dawnych Kresach Wschodnich. Z problematyki narodowościowej i religijnej, Lublin 1994, Oddział Lubelski Wspólnoty Polskiej               

318.       Dzwonkowski Roman, ks. SAC i inni: Za wschodnią granicą 1917-1993, W-wa 1993, Wspólnota Polska i Pallotinum II, (MS 5), 3 egz.

319.       Dzwonkowski Roman, ks. SAC i inni: Za wschodnią granicą 1917-1993, wydanie drugie, W-wa 1993, Wspólnota Polska i Apostolicum,   2 egz.

320.       Eisler Jack i inni (opracowanie): Historia 1789-1990. W-wa 1995, PWN

321.       Epler A.: Ostatni żołnierz Polskiej Kampanii 1939 r.

322.       Erlichson Icek: Smakowanie raju, Poznań 2010, Dom Wydawniczy REBIS

323.       Etapami na Syberię, W-wa 1916, Nakł. Gebethnera i Wolfa

324.       Faliński Stanisław: Przez Sybir na Monte Cassino, Nowy Sącz 2006, Wyd. Zw. Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych

325.       Faryna-Paszkiewicz Hanna i in.: Aleja Zasłużonych. Cmentarz Powązkowski, W-wa 1992,

326.       Fedorowicz Tadeusz, ks.: Drogi Opatrzności, Lublin 1991, Norbertinum, (MS 3) (Sb9), 3 egz.

327.       Fedorowicz Tadeusz, ks.: Drogi opatrzności, Lublin 1998, Norbertinum

328.       Fijałka Michał: 27 Wołyńska Dywizja Piechoty AK, Warszawa 1986, Instytut Wyd. PAX

329.       Filar Władysław: Burza no Wołyniu, W-wa 1998, Rytm i in.

330.       Fitzke Jan: Z Wołynia 1936-1939, Biały Dunajec-Ostróg 2009, Wyd. „Wołanie z Wołynia”

331.       Flisiński Wacław: Od łagrów KOMI do winnic Italii, Lublin 1992, Wyd. Lubelskie, (MS 4)

332.       Flutsztejn Grude Ilona, Byłam wtedy dzieckiem, Lublin 2004, Norbertinum

333.       Frazik Wojciech i in. (oprac).: Wielkie procesy pokazowe w Krakowie, Kraków 2003, Wyd. IPN

334.       Frączek Tymoteusz, o., OCD: Św. Rafał Kalinowski Patron Sybiraków, Gdańsk 2004, Drukarnia Oruńska Sp z o.o. w Gdańsku

335.       Fudali Stanisław: Kwity burz, Szczecin 2004, Nakł. Autora

336.       Fudali Stanisław: 80. miesięcy w kleszczach sierpa i młota, Szczecin 2004, Nakł. Autora.

337.       Fudali Stanisław (oprac.) Kronika Związku Sybiraków na Ziemi Szczecińskiej z lat 1989-2001, Szczecin 2001, Wyd. Związek Sybiraków Oddział w Szczecinie,

338.       Fudali Stanisław (oprac.), Armia Andersa – nadzieja zesłańców, materiały sympozjum zorganizowanego 13 kwietnia 2007 r., Szczecin 2007, Wyd. Zw. Sybiraków Oddz. w Szczecinie,

339.       Fudali Stanisław (red.), 65 lat od masowych wywózek na Sybir, materiały sympozjum zorganizowanego 13 kwietnia 2005 r., Szczecin 2005, Wyd. Zw. Sybiraków, Oddział Szczecin,

340.       Gabiniewicz Maria: W stronę domu ojczystego. Przez Syberię, Kazachstan, Uzbekistan, Turkmenię, Persję, Indie, Afrykę, W-wa 2000, Oficyna Wyd.-Poligraficzna Adam

341.       Gabryel Piotr: Katyń w pół drogi, W-wa 1989, Omnibus

342.       Gajowniczek Zuzanna: Ukraiński ślad Katynia, W-wa 1995, MSW, 2 egz.

343.       Galiński Antoni, Budziarek Marek: Eksterminacja inteligencji Łodzi i Okręgu Łódzkiego 1939-1940, Łódż 1992, Kkręgowa Komisja Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu IPN

344.       Gałczyńska Kira: Zbierz w sercu całą moc... (Hanka Ordonówna w latach wojny), Opole 1996, Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu

345.       Garbacz Dionizy i Andrzej Zagórski: W kleszczach czerwonych, Brzozów-Rzeszów 1991

346.       Gasztold Tadeusz: Poza ,,willą rozkoszy”, Koszalin 1995

347.       Gasztold Tadeusz: Rozkaz zabić przyszedł z Moskwy, Koszalin br., Z-d Poligraficzny Oskar

348.       Gdowski Jan: Powrócić daj. Ostaszków 1944-1946. Biały śnieg i czarna rozpacz, Lipsko 1995,

349.       Gella Aleksander: Zagłada Drugiej Rzeczypospolitej: 1945-1947, W-wa 1998, Cinderella Books Andrzej Zasieczny

350.       Gerlach Rodrycjusz (oprac.), Piętnaście lat Koła Związku Sybiraków w Lubsku, Lubsko 2004, Wyd. Zw. Sybiraków Koło w Lubsku /Oddział Zielona Góra/,

351.       Ginko Tadeusz: Wspomnienia z Kaługi 1944-1946, By-szcz 1993, B-ka Wileńs. Rozmaitości)*

352.       Ginzburg Eugenia: Stroma ściana, W-wa 1990, Czytelnik

353.       Giżejewska Małgorzata: Kołyma 1944-1956 we wspomnieniach polskich więźniów, W-wa 2000, ISP-PAN, 3 egz.

354.       Giżejewska Małgorzata: Polacy no Kołymie 1940-1943, W-wa 1997, ISP-PAN, 2 egz.

355.       Gljer Longin: Mały zesłaniec, Puławy 1998

356.       Glijer Ryszard: Droga Sybiraka do wojska Andersa, Puławy 2001, Wyd. nakładem aut., 2 egz.,

357.       Glijer Ryszard: Niesiony wiatrem wojny, cz. 1-3,

358.       Głąb Zygmunt: Z Polski do Polski przez Ural i Apeniny, Kraków 1998, Tow. Sympat. Historii

359.       Głos Buczczan, kwartalnik, nr 2 (61) 2007, Wrocław 2007, Wyd Tow. Miłośn. Lwowa i Kresów Płd.-Wschodnich, Oddz. We Wrocławiu

360.       Głos Emigracji Nr 2 — kwartalnik, Londyn kwiecień 1999,

361.       Głos Emigracji Nr 3 — kwartalnik, Londyn czerwiec 1999,

362.       Głos Emigracji Nr 4 — kwartalnik, Londyn wrzesień 1999,

363.       Głos Emigracji Nr 5 — kwartalnik, Londyn styczeń 2000,

364.       Głos Emigracji Nr 6 — kwartalnik, Londyn maj 2000,

365.       Głos Emigracji Nr 7  i Kwartalnik Kresowy, Londyn sierpień 2000,

366.       Głos Emigracji Nr 8  i  Kwartalnik Kresowy, Londyn listopad 2000,

367.       Głos Emigracji Nr 9  i  Kwartalnik Kresowy, Londyn luty 2001,

368.       Głos Emigracji Nr 10 i Kwartalnik Kresowy, Londyn maj 2001,

369.       Głos Emigracji Nr 11 i Kwartalnik Kresowy, Londyn sierpień 2001, - 2 egz.

370.       Głos Emigracji Nr 12 i Kwartalnik Kresowy, Londyn grudzień 2001,

371.       Głos Emigracji  i Kwartalnik Kresowy Nr 13, Londyn marzec 2002,

372.       Głos Emigracji  i Kwartalnik Kresowy Nr 14, Londyn lipiec 2002,

373.       Głos Emigracji  i Kwartalnik Kresowy Nr 15, Londyn październik 2002,

374.       Głos Emigracji  i Kwartalnik Kresowy Nr 16, Londyn, luty 2003,

375.       Głos Emigracji  i Kwartalnik Kresowy Nr 17/18, Londyn, grudzień 2003/ marzec 2004

376.       Głos Emigracji  i Kwartalnik Kresowy Nr 19, Londyn, czerwiec 2004,

377.       Głowacki Albin: Ocalić i repatriować, Łódź 1994, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

378.       Głowacki Albin: Sowieci wobec Polaków na Ziemiach Wschodnich II Rzeczypospolitej 1939-1941, Łódź 1998, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, 2 egz.

379.       Głowacki Albin: Sowieci wobec Polaków na Ziemiach Wschodnich II Rzeczypospolitej 1939-1941, Łódź 1998, wydanie II, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

380.       Głowala Jerzy: Purga wśród więźniów i zesłańców w ZSRR 1940-1945, wyd. II, Stargard Gdański 1992, Rytm                                                                                                                                                                                                           

381.       Główna Komisja Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu — Instytut Pamięci Narodowej: Informator, Warszawa 1997

382.       Główna Komisja Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu — Instytut Pamięci Narodowej: Zbrodnicza ewakuacja więzień i aresztów NKWD na kresach Wschodnich II RP w czerwcu-lipcu 1941 r., W-wa 1997

383.       Gmitruk Janusz, Hemmerling Zygmunt, Sałkowski Jan (wybór i opracowanie): Z ziemi sowieckiej z domu niewoli. Relacje, raporty, sprawozdania z londyńskiego archiwum prof. Stanisława Kota, Warszawa 1995, Ludowe Towarzystwo Naukowo-Kulturalne, 3 egz. 

384.       Godycki-Ćwirko Jerzy: Trzy pokolenia w Sybir wpisane, Róża kwiecień 2002, nakład autora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

385.       Golgota Wschodu. Materiały pomocnicze dla nauczycieli...Konkurs Szkolny, W-wa 1999, MEN                                                                                                                                                      

386.       Golgota Wschodu. Periodyk Fundacji Golgota Wschodu, Tom 1/2003, Lublin-Łódź-Warszawa 2003, Wyd. Fundacja Golgota Wschodu.

387.       Golgota Wschodu, Tom 2/2004, W-wa-Łódź-Lublin 2004, Wyd.Fund. Golgota Wschodu i in.   

388.       Golgota Wschodu.Katyń-Sybir-Kresy,Tom 3/2005, W-wa-Łódź-Lublin-Białystok 2005, Fundacja GolgotaWschodu 

389.       Golgota Wschodu, Katyń-Sybir-Kresy, Tom 4/2006, 5 Marca-Dzień Pamięci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

390.       Golgota Wschodu. Katyń-Sybir-Kresy, Wydanie specjalne, Warszawa 2004

391.       Golgota Wschodu, Zeszyt 11, Cykl Konferencji ..., Gdańsk, Toruń, Chorzów i inne w 2003 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

392.       Golczewska Dominika: Polesko-syberyjskie wspomnienia, Opole 2000, Instyt. Śląski Sp. z. o.o.

393.       Goldziński Zbigniew Żbik: Na zachód od Lwowa. Kompania „MILCZYCE”,kwiecień-sierpień 1944. Lublin 2000, Norbertinum.

394.       Gondek Leszek: 17 września 1939 agresja Stalina na Polskę, Gdańsk 1990, Agencja Sp. z o.o.

395.       Goniec Karpacki: (red.) Kuczyński Mieczysław, nr 334, Londyn 2007, Wyd. Związek Karpatczyków

396.       Goniowski Jan: Armia Krajowa w Wicyniu, tarnopolskiej wsi w obwodzie Złoczów, Kraków 1998

397.       Gorelik Jewgienij: Kuropaty. Polski ślad, W-wa 1996, RYTM, (MS 8), 3 egz.

398.       Górski Jerzy W.: Głodne stepy, Londyn 1989, Wyd. Polska Fundacja Kulturalna

399.       Grabarczyk Paweł, Seminaria Duchowne Łucko-Żytomierskiej diecezji w latach 1798-1842, Biały Dunajec-Ostróg 2006, Wyd. Wołanie z Wołynia  

400.       Grabski Eugeniusz: Świadkowie Golgoty Wschodu. Syberyjskie losy polskich dzieci podczas drugiej wojny światowej. Olsztyn 2005, Wydawca: Edytor WERS

401.       Grabski Ryszard Czesław, OPMC: Gdyby nie Opatrzność Boża, Paryż 1985, Editions Spotkania, (MS 8)

402.       Gregorowicz Stanisław i in.: Polska Związek Sowiecki, Stosunki polityczne 1925—1939. W-wa 1995, Instytut Historii PAN

403.       Grenczak Kazimierz B., Sybiracy w Gliwicach, Gliwice 2002, Wyd. Związek Sybiraków  Oddział Gliwice, 2 egz.

404.       Grędzik Agnieszka: Oświata i szkolnictwo polskie na Białorusi 1989–2001, część1, Kielce 2004,    2 egz.

405.       Grędzik-Radziak Agnieszka: Oświata i szkolnictwo polskie na Białorusi 1989-2001, część II, Kielce 2001, Nakładem autorki,

406.       Gross Jan Tomasz: Studium zniewolenia. Wybory październikowe 22.X 1939, Kraków 1999, TW i WPN Universitas

407.       Gross Jan Tomasz i in.: W czterdziestym nas Matko na Sibir zesłali, W-wa 1990, Libra i Res Publica, 4 egz.

408.       Grossman Wasilij: Wszystko płynie, W-wa 1990

409.       Grób Nieznanego Sybiraka w Białymstoku: materiały Klubu Historycznego im. Gen. Stefana

Roweckiego „Grota” w Białymstoku, Białystok 2008,

410.       Grubiński Wacław: Między młotem a sierpem, W-wa 1990, Czytelnik

411.       Gruner-Żarnoch Ewa: Starobielsk w oczach ocalałych jeńców,  Szczecin 2001, Wyd. (?)

412.       Grupa Małgorzata i in.: Dowody wydobyte z ziemi, W-wa 2001, Wyd.  Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa

413.       Grynberg Henryk: Dzieci Syjonu, W-wa 1994, Wyd. Karta

414.       Grząska Oktawia: Byłam więźniarką NKWD, W-wa 1999, Wyd.Muzeum Niepodległości i Trio

415.       Grzelak Czesław (wybór i oprac.): Wrzesień na Kresach w relacjach, W-wa 1999, Wyd. Neriton

416.       Grzelak Czesław i in.: Agresja sowiecka na Polskę 17.IX 1939. t. 1, W-wa 1994, Bellona

417.       Grzelak Czesław i in.: Agresja sowiecka na Polskę 17.IX 1939. t. 2, W-wa 1996, Bellona

418.       Grzelak Czesław i in.: Agresja sowiecka na Polskę 17.IX 1939. t. 3, W-wa 1995, Bellona

419.       Grzelak Czesław (wstęp i oprac.): Dziennik działań bojowych Frontu Białoruskiego we wrześniu 1939 r., W-wa 1998, Gryf                                                                                                                   

420.       Grzelak Czesław: Dziennik sowieckiej agresji. Wrzesień 1939, Warszawa 1994, GRYF

421.       Grzywacz Bernard: Krąg Workuty, W-wa 2004, Archiwum Wschodnie, 2 egz.

422.       Gurtman Czesław ,,Mocny”: Armia Krajowa w Częstochowie i okolicy walczy. Wspomnienia, Częstochowa 1996, Wyd. WSP w Częstochowie

423.       Gutkowski Antoni: Wołyń. Moje wspomnienia z lat 1916-1943, Łódź 2004, Wyd.: PROXIMA

424.       Hałuniewicz Zygmunt, ks.: Zostaje tylko pamięć...Listy z lagrów 1947-1953, Lwów-Kraków 1998, Wyd. Bł. Jakuba Strzemię Archidiecezji Lwowskiej Obrz. Łacińskiego, t. 4, cz.1, 2 egz.

425.       Hałuniewicz Zygmunt, ks.: Zostaje tylko pamięć...Listy z lagrów 1947-1953, Lwów-Kraków 1999, Wyd. Bł. Jakuba Strzemię Archidiecezji Lwowskiej Obrz. Łacińskiego, t. 4, cz. 2, 2 egz.

426.       Harcerze Sybirakom – Pokłon Ojcom: Piła 2004, Wyd. Chorągiew Wielkopolska ZHP

427.       Hauge Tig: Zona 22, Warszawa 2009, Wyd. Świat Książki

428.       Hautzig Ester: The Endless Steppe (Bezkresny step – tłum. tytułu SJ-red Zbioru), USA 1981

429.       Haw Irena: Na szlaku praojców, Wrocław 1995, Biblioteka Zesłańca, PTL, 4 egz.

430.       Helwing Zofia: Monument. Sybiracki Znak Pamięci w Licheniu, W-wa 2001, Wyd. Comandor

431.       Hemar Marian (oprac. i red.): Generał Anders. Życie i Chwała, Londyn 1970

432.       Herling-Grudziński Gustaw: Inny świat, W-wa 1990, Wyd. Brama, (MS 1)

433.       Hermaszewski Władysław: Echa Wołynia, W-wa 1991, Wyd. Bellona

434.       Herzog Franciszek: Na tułaczym szlaku. Kronika rodziny Herzogów 1866–2000, Lubaczów 2006,  Wyd. biblioteka Muzeum Kresów w Lubaczowie

435.       Historia i współczesność Polaków na Wschodzie, Zeszyt 1, Warszawa 1991, Przegląd Wschodni, Gebethner i Ska.

436.       Historia i współczesność Polaków na Wschodzie, Zeszyt 2, Warszawa 1991, Przegląd Wschodni, Gebethner i Ska.

437.       Hlebowicz Adam: Kościół odrodzony, Gdańsk 1993, Stella Maris,

438.       Hlebowicz Adam: Biło-Żowta Ukrajina, Biały Dunajec Ostróg 2007, Wyd. Ośrodek „Wołanie z Wołynia”.

439.       Hładowski Władysław, ks. (wybór i oprac.) i in.: Wspomnienia, Drohiczyn 1997

440.       Hoff Tadeusz: Wspomnienia Sybiraka, Rzeszów 1999, Libri Ressoviensis

441.       Hoffman Henryk: Z Drohobycza do Ziemi Obiecanej, Lublin 1999, Norbertinum

442.       Hohenberger-Gorzkowska Jadwiga: Afrykańskie reminiscencje. Moja dziecięca odyseja, Wrocław-Warszawa-Kraków 2001, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 2 egz.

443.       Hollenberg Juliusz: A nie przywykniesz - zdechniesz, W-wa 1993, PIW

444.       Hołub Czesław: Okręg Poleski ZWZ-AK w latach 1939-1944. Zarys dziejów, W-wa 1991, PWN (3 egz.)

445.       Hoppen-Zawadzka Jadwiga: Czas grozy, Bydgoszcz 1998, Wyd. TMW i ZW Oddział w Bydgoszczy                                                                                                                                                  

446.       Hoppen-Zawadzka Jadwiga: Na zesłaniu, Bydgoszcz 2003, TMWiZW Oddz. w Bydgoszczy                                                                                                                                        

447.       Hort Weronika (Hanka Ordonówna): Tułacze dzieci, W-wa 1990, PIW, (MS 1)

448.       Horyń Roman (Świątek R.): Przed czerwonym trybunałem, W-wa 199?

449.       Hryciuk Grzegorz: Gazeta lwowska 1941-1944, Wrocław 1996, Wyd. Uniw. Wrocławskiego

450.       Hryciuk Grzegorz: Polacy we Lwowie 1939-1944. Życie codzienne, W-wa 2000, KIW (MS 13)

451.       Hryniewska-Maśny Janina: Bajangoł. Wspomnienia z lat 1939-1945, W-wa 2003, Wyd. Comandor, 2 egz. (Sb 31), (MS15)

452.       Hubert-Budzyńska Julia: Syberyjska dziatwa, Lublin 1993, Norbertinum, (MS 5)

453.       Huntington Eugenia: Nie wyrównany rachunek (wspomnienia), Londyn 1992, PFK

454.       Huntington Eugenia: Nie wyrównany rachunek (wspomnienia), Warszawa 1994,Wyd. Tenden

455.       Huppert Uri: Podróż do źródeł pamięci, W-wa, Biblioteka „Więzi”

456.       Hussak Tadeusz: Zakola Pamięci, Sybiraka wspomnienia i refleksje, Warszawa 2007, Wyd. Comandor

457.       Huszcza Jan: Kręgi, Łódź 1964, Wyd. Łódzkie

458.       Huszcza Jan: Sęp Sybiru, Łódź 1968, Wyd. Łódzkie

459.       Ilgin Wincenty, ks.: Wspomnienia kapłana z Sołówek, Lublin 2006, Norbertinum

INDEKSY REPRESJONOWANYCH:

Tom I     -  patrz: Rozstrzelani w Katyniu (4410 osób)

Tom II   -  patrz: Rozstrzelani w Charkowie (3739 osób), 2 egz.

Tom III  -  patrz: Rozstrzelani w Twerze (6314 osób)

Tom IV  -  patrz: Uwięzieni w Borowiczach (5795 osób)

Tom V   -  patrz: Jeńcy w Griazowcu i Suzdalu (3640 osób), 2 egz.

Tom VI  -  patrz: Aresztowani w rejonie Lwowa i Drohobycza (5822 osoby)

Tom VII -  patrz: Uwięzieni w Stalinogorsku (6326 osób), 2 egz.

Tom VIII-  patrz: Uwięzieni w Donbasie i pod Saratowem (4782 osoby)

Tom IX  - patrz: Jeńcy zmarli i zaginieni (1785 osób)

Tom X   - patrz: Więźniowie łagrów w rejonie Workuty cz.I  (4 105 osób – aresztowani 1939-1944 r.)

Tom X    - patrz: Więźniowie łagrów w rejonie Workuty cz II  (5690 osób – aresztowani po 4 stycznia 1944 r.)

TomXI    - patrz: Jeńcy w Juży (9567 osób)

Tom XII  - patrz: Jeńcy obozu lwowskiego (12002 osoby)

Tom XIII - patrz: Uwięzieni w Ostaszkowie i Riazaniu (4307 osób)

Tom XIV - patrz: Deportowani w obwodzie archangielskim  cz.I (9320 osób – wywiezieni z          obwodu białostockiego).

Tom XIV – patrz: Deportowani w obwodzie archangielskim, cz. II

Tom XIV – patrz: Deportowani w obwodzie archangielskim, cz. III, 2 egz.

Tom XIV – patrz: Deportowani w obwodzie archangielskim, cz. IV

Tom XIV – patrz: Deportowani w obwodzie archangielskim, cz. V

Tom XV   - patrz: Aresztowani na „Zachodniej Białorusi” (4669 osób)

Tom XVI -  patrz: Internowani na Uralu (3940), 2 egz.

Tom XVIII - patrz: Deportowani w Komi ASRR, 2 egz.

Tom XX -    patrz: Deportowani w obwodzie mołotowskim

 

Brak : Deportowani w obwodzie wołogodzkim (14 226 osób)   

 

                                                                                                                                                                 

460.       Informator AK Okręg i Oddział Kraków, Nr 10, Kraków 1996 i 1997

461.       Informator AK Okręg i Oddział Kraków, Nr 11, Kraków 1997

462.       Informator AK Okręg i Oddział Kraków, Nr 12, Kraków 1998

463.       Informator AK Okręg i Oddział Kraków, Nr 13-14, Kraków 1999 i 2000,

464.       Internowani na Uralu, Indeks Represjonowanych, t. XVI, W-wa 2005, Wyd. KARTA,

465.       Isakowicz-Zaleski Tadeusz Ks.: Przemilczane ludobójstwo na Kresach, Kraków 2008, Małe Wydawnictwo

466.       Iwanicki Eugeniusz: Wróg towarzysza Stalina. Wspomnienia z Kazachstanu 1940–1946, Łódź 1990, Wyd. Res-Polona, (MS 1) 2 egz.

467.       Iwanicki Wiesław: Syberia bliżej świata, W-wa 1994, Wyd. F.F., 2 egz.

468.       Iwankiewicz-Grynkiewicz Waleria: Wiersze ze stepu, Kraków 2000, Wyd. Kurii Prowincjonalnej Zakonu Pijarów

469.       Iwanow Mikołaj: Pierwszy naród ukarany. Polacy w Związku Radzieckim 1921-1939, W-wa -Wrocław 1995, PWN, (MS 3), 2 egz.

470.       Iwanowski Kazimierz, Wspomnienia z kresowej młodości, Bydgoszcz 1995, Tow. Wilna i Ziemii Wileńskiej, Oddział w Bydgoszczy

471.       Jabłońska-Frąckowiak Danuta, Na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w l. 1946-1966, Toruń 2006, Wyd. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

472.       Jabłoński Eugeniusz: Po upadku gwiazdy czyli konsul w akcji, W-wa 1996, 2 egz.

473.       Jacewicz Alfons: Na obczyźnie, Londyn 1967, Veritas

474.       Jacewicz Alfons: Turyści Sikorskiego, Londyn 1965, Veritas

475.       Jachimowicz Jan: Zielony brzeg białego Krymu, W-wa 1993

476.       Jaczyński Stanislaw: Zagłada oficerów wojska polskiego na wschodzie wrzesień 1939-maj 1940, W-wa 2000, D.W. Bellona i in.

477.       Jaczyński Stanisław (red. nauk): Obozy jenieckie NKWD IX 1939-VIII 1941, W-wa 1991, Bellona, 2 egz.

478.       Jakubowski Mieczysław: Uratowane dzieciństwo. Lwowskie wspomnienia, Anglia 1995, Wyd. Caldra House,

479.       Janczak Jan Henryk: Przez śniegi Kołtubanki i piaski Kermine. W-wa 1991, Bellona

480.       Janicki Jerzy: A do Lwowa daleko aż strach, W-wa 1996, BGW - Polska Oficyna Wydawnicza

481.       Janicki Jerzy: Towarzystwo weteranów, Warszawa 1994, Polska Oficyna Wydawnicza BGW

482.       Janik Michał: Dzieje Polaków na Syberii, Wrocław 1991, Biblioteka Zesłańca, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, (MS 3)

483.       Janocha Albin, OFMC: Pod opieką Matki Bożej, Wrocław 1993, Biblioteka Zesłańca, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, (MS 5), 6 egz.

484.       Janowski Andrzej: Być dzielnym i umieć się różnićo Aleksandrze Kamińskim, W-wa 1992, PWN

485.       Januszkiewicz Adolf (wybór i opracowanie Halina Geber): Listy z Syberii, W-wa 2003, Czytelnik

486.       Januszkiewicz Izabela: PAMIĘTAM. Wspomnienia dziecka wywiezionego w 1940 r. do Kazachstanu, Świebodzin 2004, Wydawnictwo Muzeum Regionalnego w Świebodzinie

487.       Januszkiewicz Maria: Kazachstan, Paryż 1981, Instytut Literacki

488.       Jarnuszkiewicz Czesław, gen.: Od Sybiru do Łubianki,  Płońsk 1996, Editions Spotkania

489.       Jaroszyński Czesław: Zesłanie, Szczecinek 2004, Wyd. Fundacja Nasza Przyszłość.

490.       Jaroszyński Witold: Na dziesięć lat za druty, Londyn 1987, Poets and Painters Press

491.       Jaroszyński Wacław: 33 miesiace zesłania na Uralu, Norbertinum 2010

492.       Jasienica Paweł: Dwie drogi, W-wa 1988, PIW

493.       Jasiewicz Krzysztof: Zagłada Polskich Kresów. Ziemiaństwo polskie na Kresach Północno­Wschodnich RP pod okupacją sowiecką 1939-1941, Warszawa 1997, Volumen i in., 2 egz.

494.       Jasiński Zbigniew: Krwią i rymem, Dokumenty powstańcze, Melbourne 1989

495.       Jastrzębiec-Peszkowski Zygmunt, ks. i inni, [oprac.]: Ksiądz Ziółkowski z Kozielska. Biografia, W-wa – Łódź 2003

496.       Jastrzębski Stanisław: Kresy Wschodnie we krwi. Rzecz o polskiej samoobronie, Wrocław 2001

497.       Jaworski Edward: Lwów losy mieszkańców i żołnierzy AK w latach 1939-1956, Pruszków 1999, Wyd. Oficyna Wydawnicza Ajaks

498.       Jażborowska Inessa i in.: Katyń. Zbrodnia chroniona tajemnicą, W-wa 1998, KiW

499.       Jeńcy obozu lwowskiego, Indeks Represjonowanych, tom XII, W-wa 2001, Karta

500.       Jeńcy w Griazowcu i Suzdalu, Indeks Represjonowanych, tom V, W-wa 1998, Karta

501.       Jeńcy w Juży, Indeks Represjonowanych, tom XI, W-wa 2000, C.A.W. i Karta

502.       Jeńcy zmarli i zaginienii, Indeks Represjonowanych., t. IX, W-wa 199?, KARTA

503.       Jewsiewicki Władysław: Batyr. O Janie Witkiewiczu 1808-1839, W-wa 1983, PIW

504.       Jędrychowska Barbara: Polscy zesłańcy na Syberii 1830-1883, Wr-w 2000, Wyd. U.Wr.

505.       Jochelson Andrzej: Kronika: Semipałatyńsk – Wrocław, Wrocław 1997 Tow. Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej, 2 egz.

506.       Jochymek Jerzy: Za kręgiem, W-wa 1987, Przedświt

507.       Jochimek Jerzy: Psy kołymskie, Łódź 2006, Fundacja Anima

508.       Jochimek Jerzy: Chrystus i białe niedźwiedzie, Łódź 2008, Fundacja Anima

509.       Jonkajtys Luba Grażyna:...was na to zdies’  priwiezli, sztob wy padochli Kazachstan 1940-1946, Lublin 1999, Norbertinum, 2 egz.

510.       Jonkajtys Luba Grażyna: Opowieść o 2 Korpusie Polskim Generała Władysława Andersa, Wyd. Stow. Weteranów Armii Polskiej w Ameryce i Oficyna Wyd. RYTM, 2004, 2 egz.

511.       Jonkajtys Marian: My, których ocaliłaś, W-wa 1994, Wyd. ARES i in.

512.       Jonkajtys Marian: 10 pieśni sybirackich, Wyd. autora, 199?, (MS 8), 3 egz.

513.       Jonkajtys Marian: Różaniec Sybiracki, maszynopis, 1996

514.       Jonkajtys Marian: Żywa pamięć, Warszawa – Nadarzyn 1997

515.       Jonkajtys Marian: Sonety Kołymskie, Warszawa 2006, Wyd. Vipart

516.       Juchniewicz Mieczysław: Na wschód od Bugu. W-wa 1985, MON

517.       Junackie szkoły mechaniczne 1942-1947. Wydawnictwo pamiątkowe pod red. Adolfa Kołodzieja, Caldra House Ltd. In Hove 1983

518.       Jurkiewicz Jerzy „Junocz”: Z Tarnopola do oddziału „Orlika”, Lublin 2004, Norbertinum

519.       Kaczorowska Teresa: Kiedy jesteście mniej boli... Losy dzieci katyńskich, Gdynia 2003, Wyd. Gdańska Oficyna Wydawnicza ASP Rymsza

520.       Kaczyńska Elżbieta: Ludzie ukarani. Więzienia i systemy kar w Królestwie Polskim 1815-1914, W-wa 1989, PWN

521.       Kaczyńska Elżbieta: Syberia: największe więzienie świata (1815-1914), W-wa 1991, Warszawska Oficyna Wyd. Gryf

522.       Kaczorowska Teresa: Dzieci Katynia, Warszawa 2010, Wyd. BELLONA

523.       Kalbarczyk Sławomir:Wykaz łagrów sowieckich, cz.1, Warszawa 1993, Wyd. GKBZbpkNP-IPN

524.       Kalbarczyk Sławomir: Wykaz łagrów sowieckich, miejsc przymusowej pracy obywateli polskich w latach 1939-1943, część I, Warszawa, Wyd. IPN, 2 egz.

525.       Kalbarczyk Sławomir: Wykaz łagrów sowieckich, miejsc przymusowej pracy obywateli polskich w latach 1939-1943, cz. II, W-wa 1997, GKBZpNP-IPN

526.       Kalendarz Sybiraków 1998, Oddział Rejonowy Związku Sybiraków, Gliwice

527.       Kalinin Andrzej: I Bóg o nas zapomniał, Kraków 2006. Wyd. ARCANA,

528.       Kałużna-Szulc Irena: Dziecko Sybiru, maszynopis przekazany przez Autorkę w  1996 r.

529.       Kamińska Dana Maria: Moja wojenna tułaczka 50 lat później, W-wa 1993, Nortom

530.       Kancelson Dora: Skazani za lekturę Mickiewicza, Lublin 2001, Norbertinum

531.       Kania Władysław: Bolszewizm i religia, Bruksela 1946, PKFP

532.       Kant Anna, Kant Norbert: Zesłani na zagładę, Londyn 1990, Nakł. Fund. im. dr med. Romy Kant-Ravid – 3 egz.

533.       Kapelani Wrześniowi: Służba duszpasterska w Wojsku Polskim w 1939 r., W-wa 2001, RYTM

534.       Kaplica Zesłańców Sybiru im. Św. Rafała: Wrocław 2008, Wyd. Związek Sybiraków Oddz. Wrocław

535.       Karasowski Kasper Kazimierz: Wspomnienia z zesłania, Kęty 1998, Wyd. Antyk

536.       Karaś Marcin, o. CSsR: Szlakiem zesłańców. Szesnaście trudnych lat w ZSRR 1944-1959, Kraków 1998, Mała Poligrafia Redemptorystów w Tuchowie,    3 egz.

537.       Karłowicz Leon: Nie zostawiajcie mnie tu... - Obrazy z życia deportowanych do Kazachstanu, Wołanie z Wołynia, Biały Dunajec — Ostróg 2000

538.       Karłowicz Leon, Popek Leon (oprac.): Śladami ludobójstwa na Wołyniu, Lublin 1998, Polihymnia, Towarzystwo Przyjaciół Krzemieńca i Ziemi Wołyńsko-Podolskiej

539.       Karmelitanki bose, ss.: Błogosławiony zakonnik, wychowawca, zesłaniec, powstaniec, oficer Rafał od św. Józefa (Józef Kalinowski), Łódź 1989,

540.       Karski Jan: Tajne państwo: opowieść o polskim Podziemiu, W-wa 1999, Twój Styl

541.       KARTA — niezależne pismo historyczne, Nr 1, Wyd. Fundacja Karta, (MS 3)

542.       KARTA — niezależne pismo historyczne, Nr 2, Wyd. Fundacja Karta

543.       KARTA — niezależne pismo historyczne, Nr 3, Wyd. Fundacja Karta

544.       KARTA — niezależne pismo historyczne, Nr 4, Wyd. Fundacja Karta

545.       KARTA — niezależne pismo historyczne, Nr 5, Wyd. Fundacja Karta

546.       KARTA — niezależne pismo historyczne, Nr 6, Wyd. Fundacja Karta

547.       KARTA — niezależne pismo historyczne, Nr 7, Wyd. Fundacja Karta

548.       KARTA — niezależne pismo historyczne, Nr 8, Wyd. Fundacja Karta

549.       KARTA — niezależne pismo historyczne, Nr 9, Wyd. Fundacja Karta

550.       KARTA — niezależne pismo historyczne, Nr 10, Wyd. Fundacja Karta

551.       KARTA — niezależne pismo historyczne, Nr 11, Wyd. Fundacja Karta

552.       KARTA — niezależne pismo historyczne, Nr 12, Wyd. Fundacja Karta

553.       KARTA — niezależne pismo historyczne, Nr 13, Wyd. Fundacja Karta

554.       KARTA — niezależne pismo historyczne, Nr 14, Wyd. Fundacja Karta

555.       KARTA — niezależne pismo historyczne, Nr 15, Wyd. Fundacja Karta

556.       KARTA — niezależne pismo historyczne, Nr 16, Wyd. Fundacja Karta

557.       KARTA — niezależne pismo historyczne, Nr 17, Wyd. Fundacja Karta

558.       KARTA — niezależne pismo historyczne, Nr 18, Wyd. Fundacja Karta

559.       KARTA — niezależne pismo historyczne, Nr 19, Wyd. Fundacja Karta

560.       KARTA — niezależne pismo historyczne, Nr 20, Wyd. Fundacja Karta

561.       KARTA — niezależne pismo historyczne, Nr 21, Wyd. Fundacja Karta

562.       KARTA — niezależne pismo historyczne, Nr 22, Wyd. Fundacja Karta

563.       KARTA — niezależne pismo historyczne, Nr 23, Wyd. Fundacja Karta W-wa 1998

564.       KARTA — niezależne pismo historyczne, Nr 24, Wyd. Fundacja Karta W-wa 1998

565.       KARTA — niezależne pismo historyczne, Nr 25, Wyd. Fundacja Karta W-wa 1998

566.       KARTA — niezależne pismo historyczne, Nr 26, Wyd. Fundacja Karta W-wa 1998

567.       KARTA — niezależne pismo historyczne, Nr 27, Wyd. Fundacja Karta W-wa 1999

568.       KARTA — niezależne pismo historyczne, Nr 28, Wyd. Fundacja Karta W-wa 1999

569.       KARTA — niezależne pismo historyczne, Nr 29, Wyd. Fundacja Karta W-wa 1999

570.       KARTA — niezależne pismo historyczne, Nr 30, Wyd. Fundacja Karta W-wa 2000

571.       KARTA — niezależne pismo historyczne, Nr 31, Wyd. Fundacja Karta W-wa 2000

572.       KARTA — niezależne pismo historyczne, Nr 32, Wyd. Fundacja Karta W-wa 2001

573.       KARTA — niezależne pismo historyczne, Nr 33, Wyd. Fundacja Karta W-wa 2001

574.       KARTA — niezależne pismo historyczne, Nr 34, Wyd. Fundacja Karta W-wa 2002

575.       KARTA — niezależne pismo historyczne, Nr 35, Wyd. Fundacja Karta W-wa 2002

576.       KARTA — niezależne pismo historyczne, Nr 36, Wyd. Fundacja Karta W-wa 2002

577.       KARTA — niezależne pismo historyczne, Nr 37, Wyd. Fundacja Karta W-wa 2003,   2 egz.

578.       KARTA — niezależne pismo historyczne, Nr 38, Wyd. Fundacja Karta W-wa 2003

579.       KARTA — niezależne pismo historyczne, Nr 39, Wyd. Fundacja Karta W-wa

580.       KARTA — niezależne pismo historyczne, Nr 40, Wyd. Fundacja Karta W-wa

581.       KARTA — niezależne pismo historyczne, Nr 41, Wyd. Fundacja Karta W-wa 2004

582.       KARTA – niezależne pismo historyczne, Nr 42, Wyd. Fund. i Ośrodka KARTA, W-wa 2004

583.       KARTA – niezależne pismo historyczne, Nr 45, Wyd. Fundacji i Ośrodka KARTA, W-wa 2005

584.       KARTA – niezależne pismo historyczne, Nr 46, Wyd. Fundacji i Ośrodka KARTA, W-wa 2005

585.       KARTA – niezależne pismo historyczne, Nr 47, Wyd. Fundacji i Ośrodka KARTA, W-wa 2005

586.       KARTA – Kwartalnik historyczny, Nr 48, Warszawa 2006, Fundacja Ośrodka KARTA

587.       KARTA – Kwartalnik historyczny, Nr 49, Warszawa 2006, Fundacja Ośrodka KARTA

588.       KARTA – Kwartalnik historyczny, Nr 51, Warszawa 2007, Fundacja Ośrodka KARTA

589.       KARTA -  Kwartalnik historyczny, Nr 52, Warszawa 2007, Fundacja Ośrodka KARTA

590.       KARTA -  Kwartalnik historyczny, Nr 53, Warszawa 2007, Fundacja Ośrodka KARTA

591.       KARTA -  Kwartalnik historyczny, Nr 54, Warszawa 2008, Fundacja Ośrodka KARTA

592.       KARTA – Kwartalnik historyczny, Nr 57, Warszawa 2008, Fundacja Ośrodka KARTA

593.       KARTA – Kwartalnik historyczny, Nr 58, Warszawa 2008, Fundacja Ośrodka KARTA, 2 egz.

594.       KARTA -  Kwartalnik historyczny, Nr 59, Warszawa 2009, Fundacja Ośrodka KARTA

595.       KARTA – Kwartalnik historyczny, Nr 60, Warszawa 2009, Fundacja Ośrodka KARTA, 2 egz.

596.       KARTA – Kwartalnik historyczny, Nr 61, Warszawa 2009, Fundacja Ośrodka KARTA

597.       KARTA -  Kwartalnik historyczny, Nr 62, Warszawa 2010, Fundacja Ośrodka KARTA

598.       KARTA -  Kwartalnik historyczny, Nr 63, Warszawa 2010, Fundacja Ośrodka KARTA

599.       KARTA – Kwartalnik historyczny, Nr 64, Warszawa 2010, Fundacja Ośrodka KARTA

600.       KARTA -  Kwartalnik historyczny, Nr 65, Warszawa 2010, Fundacja Ośrodka KARTA

601.       KARTA -  Kwartalnik historyczny, Nr 66, Warszawa 2011, Fundacja Ośrodka KARTA

602.       KARTA – Kwartalnik historyczny, Nr 67, Warszawa 2011, Fundacja Ośrodka KARTA

603.       KARTA -  Kwartalnik historyczny, Nr 68, Warszawa 2011, Fundacja Ośrodka KARTA

604.       KARTA -  Kwartalnik historyczny, Nr 69, Warszawa 2011, Fundacja Ośrodka KARTA

605.       KARTA -  Kwartalnik historyczny, Nr 70, Warszawa 2012, Fundacja Ośrodka KARTA

606.       KARTA, Nr 10 – 11 (w jęz. rosyjskim), Rosja – Riazań

607.       Kaszuba Serafin, o. kapucyn: Strzępy. Wspomnienia i zapiski, Kraków 1994, Prowincja Krakowska oo. Kapucynów

608.       Katalog wystaw, Warszawa 2007, Wyd. Instytut Pamięci Narodowej

609.       Katowice. Biuletyn nr 2 (czerwiec 2006),

610.       Katowice. Biuletyn nr 3 (grudzień 2006),

611.       Katowice. Biuletyn nr 4 (grudzień 2007),

612.       Katynskaja drama, w jęz. ros., Dramat Katyński, red. Cz. Madajczyk, Moskwa 1991

613.       Katyń dokumenty ludobójstwa, W-wa 1992, ISP-PAN, 2 egz.

614.       Katyń. Dokumenty zbrodni. Zagłada, t. II, W-wa 1998, Nacz. Dyrekcja Arch. Państw.,  TRIO

615.       Katyń. Dokumenty zbrodni. Losy ocalałych, t. III, W-wa 2001, Nacz. Dyr. Arch. Państw., TRIO

616.       Katyń. Lista ofiar i zaginionych, W-wa 1989, ALFA, 2 egz.

617.       Katyń Miednoje Charków. Ziemia oskarża, W-wa 1996, ROPWiP

618.       Katyń. O prawdę i sprawiedliwość. Pomnik katyński w Londynie, Londyn 1977, Wyd. SPK-Gryf Publications

619.       Katyń. Relacje, wspomnienia, publicystyka, W-wa 1989, ALFA, 2 egz.

620.       Katyń. Starobielsk Ostaszków Kozielsk, Najnowsze dokumenty NKWD, Paryż 1990, Wyd Dembinski,    3 egz.

621.       Katyń w dokumentach Kongresu USA, Pelplin-Warszawa-Londyn, lipiec 2003

622.       Katyń. Wybór publicystyki 1943–1988, oraz Lista Katyńska, Londyn 1988, Polonia

623.       Kawalerowie orderu VIRTUTI MILITARI w mogiłach Katyńskich, W-wa 2000, Kapituła Orderu VM i In.

624.       Kawecki Bohdan:Z wędrówek wileńskiego prokuratora, Londyn 1997, PFK

625.       Kawecka Zdzisława Krystyna: Do Anglii przez Syberię, Wrocław 1994, Biblioteka Zesłańca, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, 7 egz.

626.       Kaz-Ostaszkiewicz Kazimierz: Długie drogi Syberii, Londyn 1984, Oficyna Poetów i Malarzy

627.       Kącka Bożena i in..: Repatriacja ludności polskiej z ZSRR 1955 1959, W-wa 1994, 2 egz.

628.       Kiałka Stanisław: Legenda wileńskiej konspiracji. Materiały biograficzne i pisma wybrane, Bydgoszcz 2000, TMWiZW – Oddział w Bydgoszczy

629.       Kielce. Sybirak. Komunikat nr 29/2/2002,

630.       Kieniewicz Stefan: Dereszewicze 1863, Wrocław 1986, Wyd. Z-d. Narodowy im. Ossolińskich

631.       Kieniewicz Stefan: Historia Polski 1795-1918. W-wa 1996, PWN

632.       Kierska Halina: Kędy kazachski step (Dziennik deportowanej 1939-1946), W-wa 1996, PTL,

633.       Kiersnowski Tadeusz: Moje spostrzeżenia o Rosji sowieckiej (1940-1942),W-wa 1997, DiG,

634.       Kijas Artur: Polacy w Rosji od XVII wieku do 1917 roku. Słownik biograficzny, W-wa Poznań 2000, I.W. PAX, Wyd. Poznańskie

635.       Kikiewicz Zbigniew: Refleksje Sybiraka, Wyd. sfinansowane przez Urząd m. Bydgoszcz

636.       Kitajczuk Mieczysław: Burzliwe dzieje Polesia, Wrocław 2002, Wyd. Nortom

637.       Kleniewska Wanda: A jednak wróciłam ..., Gdańsk 1995, Wyd. MARPRESS, 2 egz.

638.       Klimecki Michał: Lwów 1918-1919, W-wa 1998, Bellona

639.       Klimecki Michał: Polsko-ukraińska wojna o Lwów i wschodnią Galicję 1918-1919 r., Aspekty polityczne i wojskowe, W-wa 1997, Wojskowy Instytut Wydawniczy

640.       Kluczbork. Biuletyn Koła Związku Sybiraków nr 12, styczeń 2004. Wydanie specjalne-jubileuszowe,

641.       Kluczbork. Biuletyn Koła Związku Sybiraków nr 18, grudzień 2007,

642.       Klukowski Bogdan (wybór i oprac.): My, deportowani, Czapski i in., W-wa, Wyd. „Alfa”

643.       Kluszczyński Władysław, Szczegielniak Maria, Na drodze życia, Opoczna-Dzielna 2004,

644.       Kluz Władysław, o.: Dzień zbawienia, Kraków 1989, Wyd. Karmelitów Bosych, 4 egz.

645.       Kłak Czesław (red): Pogranicze kultur, Rzeszów 1997

646.       Kłusek Julia: Za mało żeby żyć, za dużo żeby umrzeć, Poznań 1990, W drodze, (MS2),    2 egz.

647.       Knapp Stefan: Kwadratowe słońce, 1987, Wyd. Wyzwolenie

648.       Kobylańska Zofia: Ze wspomnień sanitariuszki, W-wa 1988, Wyd. PAX

649.       Kochanowicz Tadeusz: W Komi i gdzie indziej. Wspomnienia z pobytu (1939-1942), W-wa 1989, Wyd. Pelikan, (MS 1), 2 egz.

650.       Kocięcka Wanda: Oddajcie mi Świętego Mikołaja, Poznań 1999, W drodze

651.       Kodeks  karny Rosji sowieckiej 1927, W-wa 1928, UW, 2 egz.

652.       Kolekcja Sybiracka, katalog zbiorów, W-wa 2002, Wyd. Muzeum Niepodległości w W-wie

653.       Kolendo Marek: Zapiski z daleka (1944-1956), W-wa 1989, PAX, (MS 1)

654.       Kolęda Sybirska: kolędy, (broszurka), Ząbkowice Śl. 1997,

655.       Koło ,,Bejrutczyków” – Komitet Redakcyjny: Pod cedrami Libanu. Wspomnienia polskich studentów z Bejrutu 1942-1952, Londyn 1996

656.       Koło Terenowe Związku Sybiraków w Opolu – rys historyczny, praca magisterska, Uniwersytet Opolski, Wydz. Historyczno-Pedagogiczny

657.       Kołodziej Adolf: Ich życie i  sny, Sheffield 1996, Ofic. Wyd. Ajaks w Pruszkowie

658.       Kołodziej Wincenty, Wróbel Janusz: Czesław Sawko – zesłaniec, milioner, filantrop, Łódź–Chicago 2002, Wyd. ŁPBP GRaKO Sp. z o.o.,      2 egz.

659.       Kołpak Edward i in.: Piętnaście lat tułaczki. Syberyjskie notatki, Kraków 1990,  Znak, (MS 2)

660.       Kołtun Krzysztof: Procesja pod koniec wieku, Kraków 2000, Wyd. FALL

661.       Kołtun Krzysztof: Wileńska łza czysta (poezja), Kraków 1998, Wyd. FALL

662.       Kominiak Danuta: Byłam w raju..., Warszawa 1993, Wydawnictwo CB, (MS 10)

663.       Komorowski Krzysztof (red.): Armia Krajowa. Szkice z dziejów Sił Zbrojnych Polskiego Państwa Podziemnego, W-wa 1999, RYTM

664.       Konarska Felicja: Kolory w szarości, W-wa 2003, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza

665.       Konarska Felicja: Liście na wietrze,  W-wa 1998, wyd. II z suplementem, (MS 6 i 15)

666.       Konarska Felicja: Leves in the Wind [Liście na wietrze], W-wa 2004, AGADE

667.       Konarska Felicja: Wołyń – moja tęsknota i inne miniaturki, Wyd. Felicja Konarska & Wyd. Vipart

668.       Konarski Feliks (REF-REN): Piosenki z plecaka Helenki, Rzym 1946, nakł. Autora

669.       Konkurs ‘Losy Polaków na Wschodzie w latach 1939-1956’, Wrocław 2008, Wyd. Związek Sybiraków we Wrocławiu

670.       Konstytucja 3 Maja w tradycji i kulturze polskiej, Łódź 1991, Wyd. Łódzkie

671.       Kopeć Józef: Dziennik Józefa Kopcia, Wrocław 1995, PTL, (Sb13)

672.       Koperski Romuald: Pojedynek z Syberią, wyd. III, Gdańsk 2000, STRATUS-Gdańsk (MS 13)

673.       Koperski Romuald: Przez Syberię na gapę, Gdańsk 2001, Wyd. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Leśnictwa Drzewnego

674.       Koprowski Marek: Wołynia dzień dzisiejszy, Biały Dunajec-Ostróg 2004, Wołanie z Wołynia

675.       Koprowski Marek: Za Bajkałem, Katowice 2001, WKM Gość Niedzielny i in.

676.       Koprowski Marek: Między Bugiem a Styrem, Biały Dunajec-Ostróg 2008, Wyd. Ośrodek „Wołanie z Wołynia

677.       Koprowski Marek: Białoruś, uparte trwanie polskości, Wyd. Adam Marszałek

678.       Koprowski Marek: Podolskie klejnoty, Biały Dunajec-Ostróg 2010, Wyd. Wołanie z Wołynia

679.       Korab-Żebryk Roman: Biała księga w obronie Armii Krajowej na Wileńszczyźnie, Lublin 1991, Wyd. Lubelskie, 2 egz.

680.       Korboński Stefan: W imieniu Kremla, W-wa 1983 (I wyd. Paryż 1956), Rytm i Bellona

681.       Korboński Stefan: W imieniu Rzeczypospolitej ..., W-wa 1991, Bellona

682.       Korczyński Kasjan Ks.: Katedra Kijowska, reprint wydania z 1861 r., Biały Dunajec-Ostróg 2005, Wyd. Ośrodek „Wołanie z Wołynia”,

683.       Korczyński Kazimierz, Rybicka Danuta, Sybiracy na Sądecczyźnie, Nowy Sącz, listopad 2003, Wyd. Związek Sybiraków Oddział w Nowym Sączu,

684.       Kossowski Adam:  Murals and Paintings, London 1990, Armelle Press

685.       Kostecki Feliks “Lech”: A matki wciąż płaczą, cz. 1, Wrocław 2005, Wyd. Polifot,

686.       Kostecki Feliks „Lech”: A matki wciąż płaczą, cz. 2, Wrocław 2005, Wyd. Polifot,

687.       Kostecki Feliks”Lech”: A matki wciąż płaczą, cz. 3, Wrocław 2005, Wyd. Polifot,

688.       Kostikow Piotr i in.: Widziane z Kremla. Moskwa - Warszawa - gra o Polskę, W-wa 1992, Oficyna Wyd. BGW

689.       Kosturek Czesław: W czterech łagrach i trzynastu tiurmach, Wrocław 2000, NORTOM

690.       Koszalin. Biuletyn Informacyjny nr 40, październik-listopad 2002,

691.       Koszalin. Biuletyn Informacyjny nr 41, październik-listopad 2002,

692.       Koszalin. Biuletyn Informacyjny nr 42, styczeń-marzec 2003,

693.       Koszalin. Biuletyn Informacyjny nr 43, kwiecień-maj 2003,

694.       Koszalin. Biuletyn Informacyjny nr 44, lipiec 2003,

695.       Koszalin. Biuletyn Informacyjny nr 45, sierpień-wrzesień 2003,

696.       Koszalin. Biuletyn Informacyjny nr 46, wrzesień-październik 2003,

697.       Koszalin. Biuletyn Informacyjny nr 47, styczeń-luty 2004,

698.       Koszalin. Biuletyn Informacyjny nr 48, marzec-maj 2004,

699.       Koszalin. Biuletyn Informacyjny nr 49, czerwiec-sierpień 2004,

700.       Kot Stanisław: Listy z Rosji do gen. Sikorskiego, Londyn 1956,

701.       Kotarska Elżbieta: Proces czternastu, W-wa 1998, Volumen

702.       Kotow Piotr: Widziałem Kotłas i Workutę, Gdynia 1994, Wyd. Poligraf

703.       Kotowski Zbigniew: Głodne stepy czyli Robinson w Kazachstanie, Rzeszów 1991, Wyd. Resovia, (MS 8)

704.       Kowalów Witold Józef, ks.: Szkice z dziejów kościelnych Ostroga i okolicy, Biały Dunajec – Ostróg 2001, Ośrodek Wołanie z Wołynia

705.       Kowalów Witold Józef, Ks.(oprac.): Spotkałem człowieka, Ks. Władysław Bukowiński w pamięci wiernych i przyjaciół, cz. 2, Biały Dunajec – Ostróg 2006, Wyd. Ośrodek „Wołanie z Wołynia”

706.       Kowalska Ewa: Przeżyć, aby wrócić, W-wa 1998, Wyd. NERITON, Instytut Historii PAN

707.       Kowalska Janina: Moje uniwersytety, Londyn 1971, Nakładem Polskiej Fundacji Kulturalnej

708.       Kowalski Stanisław J.:Powiat Buczacki i jego zabytki, Biały Dunajec – Ostróg 2005, Wydawnictwo Wołanie z Wołynia, - 2 egz.,

709.       Kowalski Tadeusz: Ostatnia podchorążówka II Rzeczypospolitej, W-wa 1993, Efekt

710.       Kowalski Tadeusz: Z 2 Armii WP do sowieckich łagrów Wspomnienia 1944-1947, Lublin 1992, Czas

711.       Kowecki Jerzy (oprac.): Konstytucja 3 Maja 1791, W-wa 1991, PWN

712.       Kowzan Tadeusz: Wilno. Polska Litwa, Bydgoszcz 1999, TMW i ZW Oddz. w Bydgoszczy

713.       Kowzanowicz Władysław: Zygzakiem przez życie, W-wa 1999, Bellona

714.       Kozicka Lidia: Przeżyliśmy. Wspomnienia grudziądzkich Sybiraków, Grudziądz 2011, Wyd. wojew.  kujawsko-pomorskie, Gmina-Miasto Grudziądz, ZS-Koło w Grudziądzu

715.       Kozielsk w dołach Katynia. Dzienniki kozielskie, oprac. ks. prof. Zdzisław Aleksander Jastrzębiec Peszkowski-dr inż. Stanisław Zygmunt Maria Zdrojewski, Pelplin-Łódź-Orchard Lake kwiecień 2003, Bernardinum

716.       Kozłowski Wiktor: Najdłuższa droga, Białystok 1998, Biblioteczka Sybiraka, 2 egz.

717.       Krajewska Halina (Adamczyk), Skradziona młodość, Iława 2004, /Koło Związku Sybiraków Iława, Oddział w Olsztynie/, 2 egz.,

718.       Krajewska-Michalska Wiesława: Nie byłam agentką, Wrocław 1999, Wyd. „Siedmiogród”

719.       Krajewski Henryk: Droga wiodła przez Ural, Warszawa 1988, Czytelnik

720.       Krakowiecki Anatol: Książka o Kołymie. Przedruk z I. wydania z 1950 r. Londyn 1987, Veritas

721.       Kraków. Sybirak. Informator Zw. Sybiraków Oddział w Krakowie, nr 30, marzec 2001,

722.       Kraków. Sybirak. Informator Zw. Sybiraków Oddział w Krakowie, nr 31, wrzesień 2001,

723.       Kraków. Sybirak. Informator Zw. Sybiraków Oddział w Krakowie, nr 32, grudzień 2001,

724.       Kraków. Sybirak. Informator Zw. Sybiraków Oddział w Krakowie, nr 33, kwiecień 2002,

725.       Kraków. Sybirak. Informator Zw. Sybiraków Oddział w Krakowie, nr 34, wrzesień 2002,

726.       Kraków. Sybirak. Informator Zw. Sybiraków Oddział w Krakowie, nr 35, kwiecień 2003,

727.       Kraków. Sybirak. Informator Zw. Sybiraków Oddział w Krakowie, nr 36, wrzesień 2003,

728.       Kraków. Sybirak. Informator Zw. Sybiraków Oddział w Krakowie, nr 37, kwiecień 2004,

729.       Kraków. Sybirak. Informator Zw. Sybiraków Oddział w Krakowie, nr 40, wrzesień 2004,

730.       Kraków. Sybirak. Informator Zw. Sybiraków Oddział w Krakowie, nr 43, wrzesień 2005,

731.       Kralisz Andrzej: Na straży wschodnich rubieży. Biografia ostatniego dowódcy KOP gen. bryg. Wilhelma Orlik-Ruckermanna (1894 1986), W-wa 1999, AUDIUTOR, 2 egz.

732.       Kranc Remigiusz, o. OFMCAP: Z Ostroga na Kołymę, W-wa 1997, Arjada sc., 2 egz.

733.       Kranc Remigiusz, o. OFMCAP: Z Ostroga na Kołymę, 1998, Wyd. Ośr. Wołanie z Wołynia

734.       Krawczyński Wiesław: Strzęp nadziei, Kraków - W-wa 1995, Wyd. Ares (Sb23), 2 egz.

735.       Krawczyński Wiesław: Poetyckie interwały, Wyd. I, Kraków 2001, wyd. Miniatura

736.       Krawczyński Wiesław: Przeloty, wyd. I, Kraków 2000, Wyd. Miniatura, (Sb24)

737.       Krawczyński Wiesław: Przez tundrę i tajgę po sowieckich łagrach, Wrocław 2009, Wyd. Polskie Towarzystwo Ludoznawcze

738.       Krawczyński Wiesław: Przez tundrę i tajgę po sowieckich łagrach, Krzeszowice 2010, Wyd. „Kubajak”

739.       Kremlin versus Poland 1939-1945, Warszawa 1996, ISP-PAN

740.       Kresowe dziewczęta deportowane na Sybir 1940-1941, wspomnienia zebrał i opracował dr Henryk Dąbkowski, W-wa 2000, Grono Miłośników Kresów Wschodnich, 2 egz.

741.       KRESOWE ECHA – Praca zbiorowa pod  red. Ludwika Sawoniewskiego, Łódź 2004, TPWiG

742.       Kresowe Stanice, kwartalnik Stow-nia Rodzin O.W. i C. Kresów Wschodnich, nr 1/1997

743.       Kresowe Stanice, kwartalnik Stow-nia Rodzin O.W. i C. Kresów Wschodnich, nr 2/1998

744.       Kresowe Stanice, kwartalnik Stow-nia Rodzin O.W. i C. Kresów Wschodnich, nr 3/1998

745.       Kresowe Stanice, kwartalnik Stow-nia Rodzin O.W. i C. Kresów Wschodnich, nr 4/1998

746.       Kresowe Stanice  kwartalnik Stow-nia Rodzin O.W. i C. Kresów Wschodnich, nr 5/1999

747.       Kresowe Stanice, kwartalnik Stow-nia Rodzin O.W. i C. Kresów Wschodnich, nr 6/1999

748.       Kresowe Stanice  kwartalnik Stow-nia Rodzin O.W. i C. Kresów Wschodnich, nr 7/1999

749.       Kresowe Stanice, kwartalnik Stow-nia Rodzin O.W. i C. Kresów Wschodnich, nr 8/1999

750.       Kresowe Stanice  kwartalnik Stow-nia Rodzin O.W. i C. Kresów Wschodnich, nr 20/ luty 2003

751.       Kresowe Stanice, kwartalnik Stow-nia Rodzin O.W. i C. Kresów Wschodnich, nr 21/ maj 2003

752.       Kresowe Stanice, kwartalnik Stow-nia Rodzin O.W. i C. Kresów Wschodnich, nr 22/ IX 2003

753.       Kresowe Stanice, kwartalnik Stow-nia Rodzin O.W. i C. Kresów Wschodnich, nr 23/XI 2003

754.       Kresowe Stanice, kwartalnik Stow-nia Rodzin O.W. i C. Kresów Wschodnich, nr 24/ luty 2004

755.       Kresowe Stanice, kwartalnik Stow-nia Rodzin O.W. i C. Kresów Wschodnich, nr 25/2004

756.       Kresowe Stanice, kwartalnik Stow-nia Rodzin O.W. i C. Kresów Wschodnich, nr 26/2004

757.       Kresowe Stanice, kwartalnik Stow-nia Rodzin O.W. i C. Kresów Wschodnich, nr 27/2004 

758.       Kresowe Stanice, kwartalnik Stow-nia Rodzin O.W. i C. Kresów Wschodnich, nr 28/2005  

759.       Kresowe Stanice, kwartalnik Stow-nia Rodzin O. W. i C. Kresów Wschodnich, nr 29/2005

760.       Kresowe Stanice, kwartalnik Stow-nia Rodzin O. W. i C. Kresów Wschodnich, nr 30/2005 

761.       Kresowe Stanice, kwartalnik Stow-nia Rodzin O.W.i C. Kresów Wsch. nr 32/2006, 2 egz.

762.       Kresowe Stanice, kwartalnik Stow-nia Rodzin O. W. i C. Kresów Wschodnich, nr 33/2006

763.       Kresowe Stanice, kwartalnik Stow-nia Rodzin O. W. i C. Kresów Wschodnich, nr 34/2006    

764.       Kresowe Stanice, kwartalnik Stow-nia Rodzin O. W. i C. Kres. Wschodnich, nr 1/2007, 2 egz.    

765.       Kresowe Stanice, kwartalnik Stow-nia Rodzin O.W. i C. Kresów Wschodnich, nr 3/2007,

766.       Kresowe Stanice, kwartalnik Stow-nia Rodzin O.W. i C. Kresów Wschodnich, nr 4/2007,

767.       Kresowe Stanice, kwartalnik Stow-nia Rodzin O.W. i C. Kresow Wsch. nr 1/2008,(40),2 egz.

768.       Kresowe Stanice, kwartalnik Stow-nia Rodzin O.W. i C. Kresów Wsch. nr 2/2008(41), 2 egz.

769.       Kresowe Stanice, kwartalnik Stow-nia Rodzin O.W. i C. Kresów Wsch. nr 3/2008(42), 2 egz.

770.       Kresowe Stanice, kwartalnik Stow-nia Rodzin O.W.i C.  Kresów Wsch. nr 4/2008(43), 2 egz.

771.       Kresowe Stanice, kwartalnik Stow-nia Rodzin O.W.i C.  Kresów Wsch. nr 2/2009(44), 2 egz.

772.       Kresowe Stanice, nr 4/2009(47), 3 egz.

773.       Kresowe Stanice, nr 1/2010(48), 2 egz.

774.       Kresowe Stanice, nr 2/2010(49), 2 egz.

775.       Kresowe Stanice, nr 3/2010(50)

776.       Kresowe Stanice, nr 4/2010(51)

777.       Kresowe Stanice, nr 1/2011(52)

778.       Kresowe Stanice, nr 2/2011(53)

779.       Kresowe Stanice, nr 3/2011(54)

780.       Kresowe Stanice, nr 4/2011(55)

781.       Kresowe Stanice, nr 1/2012(56)

782.       Kresowe Stanice, nr 2/2012(57)

783.       Kresowe Stanice, nr 3/2012(58)

784.       Kresowe Stanice, nr 4/2012(59)

785.       Kresowi księża i harcerze — wspomnienia zebrał, opracował i wydał dr Henryk Dąbkowski, II wydanie uzupelnione, W-wa 2000, Toruń 1974— W-wa 1999

786.       Krogulec Grzegorz: Warszawskie odznaki wojskowe i kombatanckie, W-wa 1994, WN PWN)*

787.       Kronika Komitetu Uczczenia Pamięci Polaków Zamęczonych w ZSRR...., Londyn 1987,

788.       Kronika Koła Związku Sybiraków w Gryficach za lata 1989-2001,

789.       Kronika Koła Związku Sybiraków w Gryficach. Tom II, lata 2002-

790.       Kronika lat 1989-2007 Łódzkiego Oddziału Tow. Miłośników Lwowa i Kresów Pd. –Wsch.

791.       Królikowski Lech: Bitwa Warszawska 1920 r., W-wa 1991, PWN)*

792.       Królikowski Lech: Warszawskie adresy Marszałka, W-wa 1990, PWN)*

793.       Królikowski Lucjan Zbigniew, ks., OFCM Conv.: Skradzione dzieciństwo, Bufallo-NY 1959(?)

794.       Królikowski Łucjan Zbigniew, ks., Skradzione dzieciństwo, Polskie dzieci na tułaczym szlaku 1939-1950, Kraków 2008, Wyd. O.O. Franciszkanów, Bratni Zew

795.       Królikowski Łucjan Z. ks.: Pamiętnik Sybiraka i Tułacza, Kraków 2008, Wyd. Bratni Zew

796.       Krupiński Ryszard, Okruchy wspomnień, Zgorzelec 2004, Wyd. nakładem autora, /Koło Związku Sybiraków Zgorzelec, Oddział Zielona Góra/,

797.       Krupiński Stefan: Okruchy wspomnień. Kursaj Czułakkurgan, brak innych danych, 3 egz.

798.       Krzemieniec – reprint, Biały Dunajec – Ostróg 2005, Wydawnictwo Wołanie z Wołynia

799.       Krzysztoń Jerzy: Krzyż Południa, W-wa 1983, Czytelnik

800.       Krzysztoń Jerzy: Noweletki, W-wa 1980, Wyd. Iskry

801.       Krzysztoń Jerzy: Wielbłąd na stepie. Krzyż Południa, W-wa 1987, Czytelnik, (MS 1), 3 egz.

802.       Krzysztoporska Maria: Ze wspomnień tułaczych, Londyn 1981, Veritas

803.       Krzyszycha Marcin i in.: Odradzanie się mniejszości polskiej w Federacji Ros..., Lublin 2003

804.       Krzyżanowski Jerzy R.: Generał. Opowieść o Leopoldzie Okulickim, Londyn 1980, (MS10)

805.       Krzyżanowski Jerzy R. (oprac.): Katyń w literaturze. Międzynarodowa antologia poezji, dramatu i prozy, Lublin 1995, Norbertinum

806.       Krzyżanowski Jerzy R.: U Szarugi. Partyzancka opowieść, Lublin 1995, Norbertinum

   Ksiądz Ziółkowski z Kozielska patrz: Jastrzębiec-Peszkowski Zygmunt, a także Ziółkowska-

                                                                 Tarkowska Barbara

807.       Księga Borowiczan, Gdynia 1992, Komitet Organizacyjny  

808.       Księga Borowiczan. Borowicze-Świerdłowsk – 50. Rocznica Deportacji. Warszawa 1994  

809.       Księga Katyńska, Katowice 1995, Wyd. Towarzystwo Zachęty Kultury i in.,

810.       Księga Pamiątkowa Junackiej Szkoły Kadetów (JSK) 1942-1948, Londyn 2000

811.       Książka pamiątkowa Szkół Młodych Ochotniczek, Londyn 19??

812.       Księga pamięci ofiar politycznych represji w obwodzie [województwie] kalinińskim. Martyrologia 1937-1938, tom I, Twer 1999 [Rosja], Wyd. Alba [w jęz. rosyjskim]

813.       Księga pamięci Ziemi drohobyckiej 1939-1945, Legnica 1995

814.       Księga Sybiraków, Związek Sybiraków — Zarząd Główny, W-wa 2001, Wyd. Comandor

815.       Księga Sybiraków 2006, Część I i II-red. Ludwika J. Rossowskiego i Część III-red. Kazimierza B. Grenczaka, Warszawa 2006, Comandor, 3 wol.

816.       Księga Sybiraków, Gliwice 1993, Wyd. Towarzystwo Zachęty Kultury i in., (MS 5), 10 egz.

817.       Księga Sybiraków Kielecczyzny, Kielce 1997, 3 egz.

818.       Księga świadectw. Skazani na karę śmierci w czasach stalinowskich i ich losy, Redakcja: Krzysztof Madej, Jan Żaryn i Jacek Żurek, Wyd. II, Warszawa 2005, IPN w Warszawie

819.       Kubajak Anna: Kresy i Sybir. Losy polskich dzieci, Kraków 2009, Wyd. Kubajak

820.       Kuberska Maria: To było życie... Wspomnienia z Kazachstanu 1936-1996, W-wa 2006, IW Pax

821.       Kubów Władysław: Polacy i Ukraińcy na Poldolu. Tragedia Polaków w Berezowicy Małej koło Zbaraża, wyd. III, Wrocław, Nortom

822.       Kuchar Leo o. SSS.: Ominąć radar, Merano 1984

823.       Kucharska Eugenia: Sybir w obrazkach, Łowicz 1998, Mazowiecka W.S.H.-Pedagogiczna

824.       Kucharski Józef: Jogła obóz NKWD (1944-1946,), Lublin 1995, Norbertinum, 2 egz.

825.       Kucharzewski Jan: Od białego do czerwonego caratu, Londyn 1989, Veritas Found. Public. C.

826.       Kucharzewski Jan: Od białego do czerwonego caratu, Triumf reakcji, tom 7, pod red. naukową Andrzeja Szwarca i Pawła Wieczorkiewicza, W-wa 2000, Wyd. Naukowe PWN

827.       Kuczewska Ludwika: Biali niewolnicy, seria: Tak było... Sybiracy,  tom. 6, Kraków 2000, Związek Sybiraków Oddział w Krakowie, (MS 13)

828.       Kuczyńska Zofia S.: Przez wojenną zamieć, W-wa 1998, Zgromadzenie Sióstr Urszulanek

829.       Kuczyński Antoni (red. naukowa, oprac. zbiorowe): Dwa polskie pamiętniki z Syberii, Warszawa-Wrocław 1996, PTL

830.       Kuczyński Antoni (red. naukowa): Kościół katolicki na Syberii. Historia – Współczesność – Przyszłość, Wrocław 2002, Wyd. „Silesia”,   (Sb31)

831.       Kuczyński Antoni: Syberia. Czterysta lat polskiej diaspory, W-wa – Wr-w 1995, Stowarzyszenie Wspólnota Polska, Oficyna Wyd. Biblioteka Wschodnia, (MS-4), (Sb8), 2 egz.

832.       Kuczyński Józef, ks.: Między parafią a łagrem, Paryż 1985, Editions Spotkania

833.       Kuczyński Mieczysław: Między Słuczem a Jordanem, 1995, Caldra House, 2 egz.

834.       Kuczyński Mieczysław: Szkoła Karpacka 1943-1948. Gimnazjum i Liceum 3 Dyw. Strzelców Karpackich, Londyn 1992,

835.       Kukiel Marian: Generał Sikorski, Londyn 1995, Polska Fundacja Kulturalna

836.       Kulikowska-Grajek Jadwiga: Oda do wszy. Wiersze kazachstańskie, Szczecin 1993, Wyd. autorki

837.       Kulczyńska Maria: Lwów Donbas 1945, W-wa 1988, Epoka, (MS 1), 4 egz.

838.       Kułakowski Tadeusz A.: Kazachstańskie tulipany, W-wa 2010, Wyd. Stow. Rodzin Osad. Wojskowych i Cywilnych Kresów Wsch.

839.       Kumaniecki Jerzy: Stosunki RP z państwem radzieckim 1918-1943, W-wa 1993, PWN

840.       Kumorek Mieczysław: Z Kresów do peczorskich łagrów, W-wa 1990, PAX, 2 egz.

841.       Kunert Andrzej Krzysztof (oprac): Polacy w Iranie 1942-1945, tom I: Antologia, Warszawa 2002, Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa i Ofic. Wyd. Adiutor

842.       Kurdakow Siergiej: Przebacz mi Nataszo, Gliwice 1989, Wokół nas

843.       Kurek Ewa: Ucieczka z zesłania, Lublin, Wyd. CLIO, (MS 10) 1 egz.)** /zginęły 2 egz.

844.       Kuriata Czesław: Galop do Wielkiego Lasu. Wołanie Wołynia, Warszawa 2005

845.       Kuriata Czesław: Zorze archangielskie, Koszalin 2004, Wydawn. Polimer

846.       Kurlandzki St-ław, ks. i in.: Doświadczenie Kazachstanu, W-wa 2002, Sekr. Misj. Ks. Marianów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

847.       Kuromiya Hirokai: Głosy straconych, Warszawa 2008, Wyd. Amber

848.       Kuryłło Franciszek: Dobra chata, maszynopis, Łódź 1993, (MS 5), 2 egz.

849.       Kuźmiński Józef Jan: Z Iwieńca i Stołpców do Białegostoku, Białystok 199?, Nakł. Autora

850.       Kwapiszewski Wincenty: Rapsodia Ałtajska, B-stok 1992, B-ka Sybiraka, (MS5) (Sb8), 3 egz.

851.                   Kwiatkowska Maria: Listy z zesłania, Warszawa 2003, Comandor,  3 egz.

852.       Kwiatkowska Viatteau Aleksandra: Katyń, Londyn rok?, Polonia Book Found. Ltd.

853.       Kwiecień – Miesiąc Pamięci Golgoty Wschodu we Wrocławiu, Wrocław 2007, Wyd. Związek

854.       Sybiraków , Oddział Wrocław, 2 egz.

855.       Kwiecień – Miesiąc Pamięci Narodowej we Wrocławiu, Wrocław 2009, Zw. Sybiraków Oddział we Wrocławiu, 2 egz.

856.       Lachowicz Teofil: Dla ojczyzny ratowania… Szkice z dziejów wychodźstwa polskiego w Ameryce i inne, Warszawa 2007, Wyd. Rytm i inne

857.       Lachowicz Teofil: Echa z nieludzkiej ziemi, Warszawa 2011, Oficyna Wyd. RYTM

858.       Laskowicz Tadeusz: Wspomnienia zza krat, Milicz 1993, Wydawn. Gazety Milickiej, 3 egz.

859.       Lasocki Wiesław: Wojtek spod Monte Cassino, W-wa 2003, Wyd. Comandor 

860.       Lerski Jerzy: Emisariusz Jur, Londyn 1984, Wyd. Polska Fundacja Kulturalna

861.       Lebiediew Andrej, Piczukow Wiktor, ks. Laskowski Sławomir: Kaścieł i włast na Gamielszczinie, Warszawa-Lublin-Homel, Wyd. IPN I Instytut Europy Środkowo-Wschodniej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

862.       Lebiediewa Natalia: Katyń – zbrodnia przeciwko ludzkości, W-wa 1998, R.O.P.W. i M., Bellona

863.       Lebiediewa Natalia: Katyń zbrodnia przeciwko ludzkości, (w jęz. ros.), Moskwa 1994

864.       Lech Zofia: Syberia Polską pachnąca, W-wa 2002, Wyd. Verbinum

865.       Ledzewicz Urszula, Nie tracąc nadziei, Warszawa 2005, MUZA SA,

866.       Leopolita Wojciech: Żar gasnącej watry, Londyn 1986,

867.       Lepecki Mieczysław B., kpt.: Sowiecki Kaukaz. Podróż do Gruzji, Armenii i Azerbejdżanu,     W-wa 1935., Instytut Wyd. Biblioteka polska

868.       Lesisz Tadeusz: Od pomostu do deski. Wspomnienia marynarza-architekta, Londyn 2003, PFK

869.       Leszczyńska-Mittelstaedt Maria: Kwatera kaktusów. Nowele i opowiadania, Londyn 1995, PFK

870.       Lewandowski Seweryn: Kartoteka wspomnień, z perspektywy czasu, Częstochowa 2011, Wyd. Centrum Amatorskiego Ruchu Artystycznego w Częstochowie

871.       Lewandowska Stanisława: Życie codzienne Wilna w latach II wojny światowej, W-wa 2001, D.W. Bellona

872.       Lewandowski Ryszard: Moja chłopięca odyseja, Aleksandrów Łódz. 2010, Wyd. autora, 3 egz.

873.       Libich Henryk: Spod Wilna na Syberię, W-wa 1990, Agencja Wyd. TOR, (MS 2)

874.       Librowicz Zygmunt: Polacy w Syberii, Wr-w 1992, B-ka Zesłańca, P.T.L., 3 egz.)**/zaginął 1 egz./

875.       Lipińska Grażyna: Jeśli zapomnę o nich..., W-wa 1990, Editions Spotkania, (MS 2), 2 egz.

876.       Lippóczy Norbert: Zapiski z gułagu, Wrocław 1992, B-ka Zesłańca, P.T.L., 7 egz.

877.       Lisowski Tadeusz ,,Tomasz”: Wspomnienia. Workuckie spotkania z Gułagiem, Wrocław 1999

878.       Listy z Kozielska burmistrza miasta Ostroga, Biały Dunajec-Ostróg 2001, Wołanie z Wołynia

879.       Liszewski Karol: Wojna polsko-sowiecka 1939, Londyn 1988, Polska Fundacja Kulturalna

880.       Literatura Ludowa, dwumiesięcznik naukowo-literacki, W-wa 1991, nr 1-6 (XXXIV), Wyd. PWN

881.       Litwa Andrzej: W tajgach Sybiru, Rzeszów 1996, Wyd. Oświatowe FOSZE

882.       Litwiniuk-Płatakis Krystyna, Kazimiera Litwiniuk: Póki pamięć dopisuje, póki jeszcze czas..., Lublin 2004, Liber Duo Kolor , 2 egz.

883.       Lityński Eugeniusz: Ukarani za niepopełnione winy, Stronno 2001, Wyd. Max

884.       Lizak Wojciech: Rozstrzelana Polonia. Polacy w ZSRR 1917-1939, Szczecin 1990, Wyd. Prywatny Instytut Analiz Społecznych — Szczecin

885.       Los Polaków w niewoli sowieckiej (1939-1956), Londyn 1956

886.       Lorentz Stanisław: Album wileńskie, Warszawa 1986, PIW

887.       Lubelska lista Katyńska (oprac.Adam Winiarz),Lublin 1997, Wydawn. Uniwersytetu MC-S

888.       Lubańscy Sybiracy, Lubań, Wyd. Związek Sybiraków Koło w Lubaniu /Oddział Jelenia Góra/,

889.       Lubieniecka-Baraniak Krystyna: Sybirska Odyseja, Warszawa 2004, Wydawca: MARANATH

890.       Lubieniecka-Baraniak Krystyna: Gdy brat staje się katem, Szczecinek 2007, Wyd. Nasza Przyszłość

891.       Lubomirski Eugeniusz: Kartki z mego życia, Londyn 1982, Polska Fundacja Kulturalna

892.       Lubomirski Herakliusz S.: Grzmiący szept Lilly-en-Val, Francja—Waszyngton-USA 1988

893.       Lubowcew W. i inni: Tundra nie lubi słabych, W-wa 1974, Wiedza Powszechna

894.       Ludobójstwo katyńskie we wspomnieniach, Bez procesu, bez wyroku... Redakcja i opracowanie: Maria Kalińska i Beata Rojek, Szczecinek 2005, Fundacja Nasza Przyszłość

895.       Lukas Stanislaw: Jaksa, Sydney 1989, Polish Studies AT Macquarie University

896.       Lwowskie pod okupacją sowiecką, wstęp i redakcja Tomasz Bereza, Rzeszów 2005, IPN

897.       Łabieniec Anna: Powtórka z Syberii, Sooni projects 2003, Canada

           ŁAGRY – przewodnik encyklopedyczny – patrz: Ochotin Nikita ...     

898.       Łęczycka Maria Jadwiga: Zsyłka, Wrocław 1989, Wyd. Dolnośląskie, (MS 1), 5 egz.

899.       Łodzińska Alicja, Moje długie życie, Toruń, Wydawnictwo MADO,

900.       Łojek Jerzy (Leopold Jerzewski): Agresja 17 września 1939, W-wa 1990, I.W. PAX

901.       Łojek Jerzy (Leopold Jerzewski): Dzieje sprawy Katynia, Białystok 1989, Versus,    2 egz.

902.       Łopalewski Tadeusz: Między Niemnem a Dźwiną, Warszawa-Kraków 1990, PWN O/Kraków

903.       Łopianowski Narcyz: Rozmowy z NKWD 1940-1941, W-wa 1990, IW PAX, 4 egz.

904.       Łopuski Jan: Opowiadania wojenne, w niemieckich i sowieckich kleszczach, W-wa-Bydgoszcz 2009, Wyd. Branta

905.       Łopuski Jan: Pozostać sobą w Polsce Ludowej, Rzeszów 2007, Wyd. IPN

906.       Łossowski Piotr: Litwa a sprawy polskie 1939-1940, W-wa 1985, PWN

907.       Łossowski Piotr: Po tej i tamtej stronie Niemna. Stosunki polsko-litewskie 1883 - 1939, W-wa 1985, Czytelnik

908.       Łoś Leopold: Drugi brzeg Oki, Paryż 1989, Editions Spotkania, (MS 10), 2 egz.

909.       Łoziński Mieczysław: Polonia nieznana, wyd. III uzupełn., Kłodawa 2005, Druk. w Koninie

910.       Łoziński Mieczysław: Operacja polska. Stalinowska zbrodnia na Polakach w latach 1937-1938, Kłodawa 2008, 2 egz.

911.       Łukaszewicz-Preihs Katarzyna: Przyrzeczenie, Anglia 1993, Wyd. Caldra House

912.       Łukawski Zygmunt: Historia Syberii, Wrocław 1981, Zakład Narodowy im. Ossolińskich)*

913.       Łysakowski Ryszard: Syberyjskie wizje. Pieśń rogu obfitości, Chicago 1987, F.P.Co., (MS10), 2 egz.,

914.       Macanowowie Anna i Paweł: Cierniste drogi, W-wa 2001, Norton,

915.       Maciejak Wiesława, Syberyjska Gehenna, Skierniewice 2007,

916.       Maciukiewicz Janina, Nie ma dna w nieszczęściu ludzkim. Okruchy wspomnień z Syberii 1941-1946, Olecko 2003, wyd. staraniem autorki, /Koło Zw. Syb. W Olecku, Oddz. Augustów/,

917.       Mackiewicz Józef: Katyń – zbrodnia bez sądu i kary, W-wa 1997, Antyk

918.       Mackiewicz (CAT) Stanisław: Lata nadziei. 17.IX.1939 r.- 5. VII 1945 r., W-wa 1990, Głos

919.       Maczuga Józefa: Wspomnienia z zesłania. Syberia-Kazachstan 1940-1946, wyd. II, Kraków 2003, Wyd. Radamsa

920.       Maćkowska Maria: Pomocnicza Służba Kobiet w Polskich Siłach Zbrojnych, Londyn 1990

921.       Madajczyk Czesław: Dramat katyński, W-wa 1989, KIW, 5 egz.

922.       Madała Tadeusz: Polscy księża katoliccy w więzieniach i łagrach sowieckich od 1918 r., Lublin 1996, RETRO

923.       Majer Piotr i in.: Losy policjantów polskich po 1 września 1939 r., Szczytno 1996, Wyd. W.S.P.

924.       Majewski Henryk: Na szerokiej Ukrainie. Wspomnienia gnębionego przez dwa największe europejskie totalitaryzmy, Warszawa 2001, Wydawn. Comandor

925.       Majka Jędrzej: Ostatni dzień Lwowa, Kraków 2004, Wydawn. Nemrod

926.       Malewski Jerzy: Wyrok na Józefa Mackiewicza, Londyn 1991, Puls

927.       Malina Alicja, Krzyk dziecka, Kielce 1995, Wyd. staraniem autorki,

928.       Małaczewski Eugeniusz, Koń na wzgórzu, Warszawa, Wyd. LTW,

929.       Małaszkiewicz Włodzimierz: Los dziennikarza, Grodno 1993 (?), Wyd. Nad Niemnem

930.       Marchlewski Tadeusz, Wojewoda Romuald: Czerwone piekło rodziny Krokoszów i Wojewodów na Syberii w latach 1940-1946, Lublin 2001, Wydawn. Marpol, 2 egz.

931.       Markiewicz Jan: Tak mi było, Kraków 1994, Wyd. nakł. żony autora Krystyny Markiewicz

932.       Marsz żywej pamięci polskiego Sybiru Uroczystość 15.IX.2001r.w Białymstoku, B-stok 2001, Wyd. Komandor, 2 egz.,

933.       Marszałek Krystyna. (red.): Ojczyzno kochana poszukaj swych dzieci, W-wa 1996, 2 egz.

934.       Martynowski Stanisław: Droga do wolności. Wspomnienie z katorgi tobolskiej, Łódź 1928, Nakł. Stow. b. Więźniów Politycznych – Oddział w Łodzi

935.       Maryańska-Zgrzebnicka Krystyna: Ja, Kostek i wojna, Warszawa 2009, Muza SA

936.       Masłowśkyj Witalij: Z kim i przeciw komu walczyli nacjonaliści ukraińscy w latach II wojny światowej, Wrocław 2001, Nortom

937.       Materiały źródłowe do dziejów sybirackich, Kraków 1995, Zespół Komisji Historycznej Oddziału Wojewódzkiego Związku Sybiraków w Krakowie (MS 13)

938.       Majerski Wojciech, prof. dr hab. (oprac.): Z archiwów sowieckich, tom I, Polscy jeńcy  wojenni w ZSRR 1939-1941, Warszawa 1992, Instytut Studiów Politycznych PAN

939.       Materiały źródłowe do dziejów sybirackich – ze zbiorów Komisji Historycznej Związku Sybiraków  Oddział w Krakowie, tom 2: Listy z Sybiru-część I, Kraków 1995 (MS 13)

940.       Mazur Antoni: Białe noce i czarne dni, Łódź 1996, maszynopis, Nakład Autora, 3 egz.

941.       Mazur Grzegorz i in.: Konspiracja lwowska 1939-44, Słownik biograficzny, Kraków 1997,  Unia

942.       Melak Stefan: KATYŃ - SYNTEZA, 1990 (?), Wydano w drugim obiegu 

943.       Melowa Maria: Sieradzanka z Kołomyi, spisała i opracowała Ita Turowicz, Sieradz 2005, Wyd. „Wspólnota Polska” i in.,  5 egz.

944.       Mendruń J. (przygot. do druku): Polacy w Nowej Zelandii. Wspomnienia deportacji do ZSRR (1940-1980) w czterdziestą rocznicę, Wellington 1980, Wyd. Międzynarod. Komitet Organizac.

945.       Metelicka Zofia: Sybiracy, Łódź, Niezależna Oficyna Wydawnicza, (MS 2) (Sb7), 2 egz.

946.       Metelicka Zofia, W stepach Kazachstanu, Suwałki 2002, Wyd. Hańcza,

947.       Meysztowicz Walerian, ks.: Gawędy o czasach i ludziach, Londyn 1993, PFK

948.       Meysztowicz Walerian: Poszło z dymem, Londyn 1973, Wyd. PFK

949.       Mękarska-Kozłowska Barbara: Burza nad Lwowem, Londyn 1996, PFK, 2 egz.

950.       Mękarska-Kozłowska Barbara: Mozaika wspomnień, Londyn 1994, Polska Fundacja Kulturalna

951.       Mękarska-Kozłowska Barbara: Posłannictwo Kresowe Lwowa, Londyn 1991, Instytut Józefa Piłsudskiego w Londynie

952.       Mękarski Stefan: Lwów. Karta z dziejów Polski, W-wa 1988, Ofic. Wyd. Pokolenie

953.       Micewski Andrzej: Kardynał Wyszyński. Prymas i mąż stanu, tom 1, Paris 1982

954.       Micewski Andrzej: Kardynał Wyszyński. Prymas i mąż stanu, tom 2, Paris 1982

955.       Michotek Jerzy: Tylko we Lwowie, W-wa 1990, Omnipress 2 egz.

956.       Michalczyk Ryszard (red.): Zbiór wierszy Sybiraków

957.       Michalska Franceska: Cała radość życia. Na Wołyniu, w Kazachstanie, w Polsce, Wyd. „Noir sur Blanc”, 2 egz.

958.       Michalski Zenon Janusz: Aby była niepodległa ..., W-wa Nadarzyn 1997, Vipart Sp. z o.o.

959.       Mielniczek Michał, Dzieciństwo utracone na Sybirze, Gdynia 2007, Oficyna Wyd. Miniatura,

960.       Mierzyńska Maria: Nie pytajcie dlaczego, Tarnów 1999, Wyd. Diecezji Tarnowskiej Biblos

961.       Mierzyńska Maria: Nigdy nic nie wiadomo, Tarnów 2000, Byblos

962.       Mikhailik Larysa: Kościół katolicki na Grodzieńszczyźnie 1939-1956, Warszawa 2008, RYTM

963.       Miklaszewska Maryna: Wojtek z Armii Andersa, Warszawa 2007, Wyd. Fronda

964.       Mikke Stanisław: Prawdziwa relacja z prac ekshumacyjnych w Charkowie i Miednoje, W-wa 1992, Contrast

965.       Mikke Stanisław: ,,Śpij, Mężny” w Katyniu, Charkowie i Miednoje, W-wa 1998, Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, Biblioteka Przeszłości i pamięci

966.       Mikre Stanisław: „Śpij Mężny” w Katyniu, Charkowie i Miednoje, W-wa 2010, Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa

967.       Mikłaszewicz Irena: Polityka sowiecka wobec Kościoła katolickiego na Litwie 1944-1945, [?]

968.       Mikołajczyk Andrzej, ks. SDS: Uświęcają nas i nasze dzieje, W-wa 1996, Wyd. „Emol”

969.       Miksiewicz Jerzy (red.): Księga Sybiraków tom 2, zeszyt 1, Katowice 1994, Tow. Zachęty Kultury w Katowicach, Muzeum w Gliwicach, ZS Koło w Gliwicach

970.       Mikulski Teofil: A jednak do domu wróciliśmy, Wrocław 2004, Wyd. Pionier

971.       Mikulski Teofil: A jednak wróciliśmy, Wrocław 2008, Wyd. WPHU Pionier, 2 egz.

972.       Mikulski Teofil: Biogramy jeńców Kozielsk-Starobielsk, Ukraina zaginieni, Wrocław 1999, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2 egz.

973.       Mikulski Teofil: Fotografia zbiorowa Polaków deportowanych do okręgu pawłodarskiego, Wrocław 1995, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, 4 egz. (Sb13)

974.       Milaszewski Rudolf: Wspomnienia z Kresów Wschodnich i żołnierskich dróg , Rzeszów 2000

975.       Milewski Henryk: W stepach i tajgach Sybiru, Łomża 1994, (Sb11) 2 egz.

976.       Miłosz Czesław: Szukanie ojczyzny, Kraków 1996, Znak, (MS 7)

977.       Mioduszewska Barbara (oprac.), Wojenne losy Drohiczyniaków. „Wstaliśmy i ku Polsce         szli…”, Drohiczyn n. Bugiem 1997, Wyd. Zarząd Miejski w Drohiczynie,

978.       Mironowicz Anna: Od Hajnówki do Pahlawi, Paryż 1986, Editions Spotkania

979.       Misiuk Andrzej: Policja Państwowa 1919-1939, Warszawa 1996, PWN

980.       Młotkowski Jan: Kresy Wschodnie w latach 1939-1947, Katalog wystawy

981.       Moczulska Irena: Szlak zesłańca, Katowice 2000, Górnośląska Oficyna Wydawnicza

982.       Moczulska Irena: Szlak zesłańca, wyd. II, Katowice 2004, Górnośląska Oficyna Wydawnicza

983.       Moje wojenne dzieciństwo. Wspomnienia nadesłane na konkurs, tom 1, W-wa 1999

984.       Moje wojenne dzieciństwo. Wspomnienia nadesłane na konkurs, tom 2, W-wa 1999

985.       Moje wojenne dzieciństwo. Wspomnienia nadesłane na konkurs, tom 15, W-wa 2005

986.       Mołdawa Tadeusz: Ludzie władzy 1944-1991, W-wa 1991, PWN (2 egz.)

987.       Monieta Adela: Stygmaty bólu psychicznego u Sybiraków, Białystok 2004, Wydawn. BUK

988.       De Montfort Henri: Masakra w Katyniu, W-wa 1999, Polska Fundacja Katyńska

989.       Mora Sylwester, Zwierniak Piotr: Sprawiedliwość sowiecka, Włochy 1945

990.       Morawski Jerzy: Ślad kuli. W-wa - Londyn 1992, Unicorn Publishing Studio, 2 egz.

991.       Moskwa w rękach Polaków. Pamiętniki dowódców i oficerów garnizonu polskiego w Moskwie 1610–1612, b.m. 1995, Wyd. PLATAN

992.       Moszyński Adam (oprac.): Lista katyńska, Wyd. Agencja Omnipress-Spółdzielnia Pracy Dziennikarzy i Polskie Towarzystwo Historyczne, Warszawa 1989

993.       Moszyński Adam (oprac.): Lista katyńska. Jeńcy obozów Kozielsk, Ostaszków, Starobielsk. Zaginieni w Rosji sowieckiej, Londyn 1992, Gryf Publications Ltd., 3 egz.

994.       Mŏsšeg Ignati: Moskwa dawna i dzisiejsza. Narody podbite północno-wschodniej Europy, W-wa 1931, Wyd. Instytutu Wschodniego

995.       Mój Ojciec, cz. druga, Kraków 1995, Instytut Katyński w Polsce, 2 egz.

996.       Muskus Urszula: Długi most, Londyn 1975, Nakładem Koła Lwowian, Rodziny i Przyjaciół

997.       Muzeum Miasta Zgierza: Katyń, Miednoje, Charków. Odsłanianie śladów zbrodni, Zgierz 1996, Muzeum M. Zgierza 2 egz.

                 My, deportowani – patrz: Czapski Józef i in...

998.       My, Sybiracy: Wydawnictwo periodyczne Oddziału Wojewódzkiego Związku Sybiraków w Łodzi, Nr 1, Łódź 1990, 2 egz.

999.       My, Sybiracy: Wydawnictwo periodyczne (od 1990 r.) Oddziału Wojewódzkiego Związku Sybiraków w Łodzi, Nr 2, Łódź 1991, 2 egz.

1000.   My, Sybiracy: Wydawnictwo periodyczne (od 1990 r.) Oddziału Wojewódzkiego Związku Sybiraków w Łodzi, Nr 3, Łódź 1992, 4 egz.

1001.   My, Sybiracy: Wydawnictwo periodyczne (od 1990 r.) Oddziału Wojewódzkiego Związku Sybiraków w Łodzi, Nr 4, Łódź 1993, 4 egz.

1002.   My, Sybiracy: Wydawnictwo periodyczne (od 1990 r.) Oddziału Wojewódzkiego Związku Sybiraków w Łodzi, Nr 5, Łódź 1994, 3 egz.

1003.   My, Sybiracy: Wydawnictwo periodyczne (od 1990 r.) Oddziału Wojewódzkiego Związku Sybiraków w Łodzi, Nr 6, Łódź 1995, 4 egz.

1004.   My, Sybiracy: Wydawnictwo periodyczne (od 1990 r.) Oddziału Wojewódzkiego Związku Sybiraków w Łodzi, Nr 7, Łódź 1996, 4 egz.

1005.   My, Sybiracy: Wydawnictwo periodyczne (od 1990 r.) Oddziału Wojewódzkiego Związku Sybiraków w Łodzi, Nr 8, Łódź 1997, (Sb18) 7 egz.

1006.   My, Sybiracy: Wydawnictwo periodyczne (od 1990 r.) Oddziału Wojewódzkiego Związku Sybiraków w Łodzi, Nr 9, Łódź 1998, 3 egz.

1007.   My, Sybiracy: Wydawnictwo periodyczne   Związku Sybiraków Oddział w Łodzi (wydawane od 1990 r.), Nr 10, Łódź 1999, 2 egz.

1008.   My, Sybiracy: Wydawnictwo periodyczne   Związku Sybiraków Oddział w Łodzi (wydawane od 1990 r.), Nr 11, Łódź 2000,

1009.   My, Sybiracy: Wydawnictwo periodyczne   Związku Sybiraków Oddział w Łodzi (wydawane od 1990 r.), Nr 12, Łódź 2001

1010.   My, Sybiracy: Wydawnictwo periodyczne   Związku Sybiraków Oddział w Łodzi (wydawane od 1990 r.), Nr 13, Łódź 2002

1011.   My, Sybiracy: Wydawnictwo periodyczne   Związku Sybiraków Oddział w Łodzi (wydawane od 1990 r.), Nr 14, Łódź 2003

1012.   My, Sybiracy: Wydawnictwo periodyczne   Związku Sybiraków Oddział w Łodzi (wydawane od 1990 r.), Nr 15, Łódź 2004

1013.   My, Sybiracy: Wydawnictwo periodyczne Związku Sybiraków Oddział w Łodzi (wydawane od 1990 r.), Nr 16, Łódź 2005

1014.   My, Sybiracy, Nr 17, Łódź 2006, 2 egz.  

1015.   My Sybiracy: Wydawnictwo periodyczne Związku Sybiraków Oddział w Łodzi (wydawane od 1990 r.), Nr 18, Łódź 2007, 2 egz.

1016.   My Sybiracy: Nr 19/2008, 2 egz.

1017.   My Sybiracy: Wydawnictwo periodyczne Związku Sybiraków Oddział w Łodzi (wydawane od 1990 r.), Nr 20, Łódź 2009, 2 egz.

1018.   My, Sybiracy: Nr 21, Łódź 2010, 2 egz.

1019.   My, Sybiracy: nr 22, Łódź 2011, 2 egz.

1020.   My, Sybiracy: nr 23, Łódź 2012, 2 egz.

Myśliwski Wiesław - patrz Wschodnie losy Polaków

1021.   Naglerowa Herminia: Kazachstańskie noce, Londyn 1953, Veritas, 2 egz.

1022.   Naglerowa Herminia: Wierność życiu (powieść), Londyn 1967, PFK   

1023.   Nalepiński Szczpan: Syberyjski szlak, Lublin 2002, Wyd. Norbertinum

1024.   Na nieznane losy między Ołońcem a Jadryniem. Dwa pamiętniki z zesłania po Powstaniu Styczniowym, Warszawa 1999, Wydawnictwo DIG

1025.   Napaść sowiecka 1939, Praca zbiorowa pod auspicjami PTN na Obczyźnie, Londyn (?) 1984 (?)

1026.   Napaść sowiecka i okupacja polskich ziem wschodnich (wrzesień 1939), Londyn 1997, PFK

1027.   Narębska-Dębska-Kozłowska Barbara: Łagier NKWD nr 0321. Wspomnienia młodości, więzienia i zesłania, B-szcz 2001, Bibl. Wileńskich Rozmaitości - TMW i ZW – O. w B-szczy, 2 egz.

1028.   Nawrocki Leon, Rosja jaką przeżyłem. Reminiscencje z pobytu w ZSRR w latach 1939-1948, Warka 2004, Wyd. Zw. Syb. – Zarząd Oddziału w Radomiu, 2 egz.,

1029.   Naznaczeni piętnem Ostaszkowa. Wykazy jeńców obozu Ostaszkowskiego i ich rodzin. W-wa 2000, Archiwum MSW i Rosyjskie Państwowe Archiwum Wojskowe, Wydawn. RYTM, 4 egz.

1030.   New Zealand’s First Refugees: Pahiatua’s Polish Children, Wellington New Zealand 2004, Wyd. Polish Children’s Committee /wyd. angielskojęzyczne, wspomnienia sierot polskich, które znalazły swój drugi dom w Nowej Zelandii/

1031.   Newerly Igor: Wzgórze błękitnego snu, Wrocław 1994, Wyd. Dolnośląskie, 2 egz.

1032.   Newerly Igor: Zostało z uczty bogów, W-wa 1989, Czytelnik

1033.   Niczyporowicz Janusz: Beria. Czerwony pająk, Epoka

1034.   Niemczycka-Krakowiak Emilia, Wspomnienia z zesłania na Sybir w latach 1940-1946, Wyd. Związek Sybiraków Koło w Głogowie,

1035.   Niepodległość i Pamięć, nr 6, rocznik III, nr 2(6), Muzeum Niepodległości, Warszawa 1996

1036.   Niezabitowski Andrzej: To był tylko etap. Wspomnienia z łagrów, Kraków 1999, Wyd. Baran i Suszczyński

1037.   Niezgoda-Górska Wanda: Dosyć nam Sybiru, dosyć Kazachstanu, Wrocław 1994, Biblioteka Zesłańca, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, 6 egz.

1038.   Niepodległość i Pamięć Pamięci Polskich Sybiraków. Nr 6 W-wa 1996, Muzeum Niepod1egłości

1039.   Nikiel Helena: Myśmy tutaj szli z..., Białystok 2002, Biblioteczka Sybiraka, 

1040.   Nikiel Helena, Dziedzic Sedlak Danuta, Dziedzic Michalska Helena, Myśmy tutaj szli z … ze stepów i tajgi pod baobaby, Białystok 2004, wyd. II poszerzone, Biblioteczka „Sybiraka”,

1041.   Niwińska Maria: Bezdomne ptaki, Białystok 1995, Wyd. Redakcja Sybiraka, (MS 8)

1042.   Nowak Adam. Wspomnienia. Jak Adaś wracał z Syberii, Pszczew 1996, Wyd. Rodzinne „Baja”

1043.   Nowak Andrzej: Jak rozbić rosyjskie imperium?: idee polskiej polityki wschodniej (1778-1921), Kraków 1999, Arcana

1044.   Nowak Jerzy Robert: Przemilczane zbrodnie, W-wa 1999, Wyd. von borowiecky)*

1045.   Nowicki Stefan: The defamation of the Poles, Australia 1989 [w jęz. angielskim]

1046.   Nowy Sącz. Sybirak Nowosądecki. Biuletyn Informacyjny Zw. Sybiraków Oddział w Nowym Sączu, Koła w Gorlicach, Zespołu Szkół nr 2 im. Sybiraków w Nowym Sączu.

1047.   Nota rządu radzieckiego do rządu Stanów Zjednoczonych. Komunikat Komisji Specjalnej do ustalenia i zbadania okoliczności rozstrzelania przez niemieckich najeźdźców faszystowskich w lesie katyńskim jeńców wojennych – oficerów polskich.     

1048.   Nycz Józefa, Nycz Czesław: W tajdze i na stepie, Pelplin – Warszawa kwiecień 2003, Nakł. aut.

1049.   Obertyńska Beata: Grudki kadzidła, Londyn 1987, Katolicki Ośrodek Wydawniczy Veritas

1050.   Obertyńska Beata: Perły wiersze, Anglia 1980, CM

1051.   Obertyńska Beata: W domu niewoli, Londyn 1988, Veritas F. P. Centre (MS2)

1052.   Obodziński Mieczysław: ...powiesz, że chcesz do Polski rozstrzelają. Wr-w 1994, Oficyna Wpółczesna, 2 egz.,

1053.   Obozy koncentracyjne OGPU w ZSRR, W-wa 1998, wyd. drugie, MSWiA

1054.   Obrębski Józef, ks.: Żywot jak słońce. Wspomnienia ks. Prałata Józefa Obrębskiego spisał i opracował Jan Sienkiewicz, Wilno 1996, Wyd. Polskie Magazyn Wileński, 2 egz.                       

1055.   Ocaleni z katyńskich grobów, oprac. dr inż. Stanisław Zygmunt Maria Zdrojewski, Pelplin-Łódź-Warszawa-Orchard Lake sierpień 2002, Bernardinum

1056.   Ocaleni z nieludzkiej ziemi, Łódź 2005, Wyd. IPN, Oddział w Łodzi

1057.   Ocaleni z niepamięci, Gdańsk 2001, Rodzina Katyńska w Gdańsku, Wyd. Marpress                  

1058.   Ocalić od zapomnienia: Wyd. Koło Związku Sybiraków Gorlice, Oddział Nowy Sącz, 2 egz.

1059.   Ocalony na Wschodzie. Z Julianem Stryjkowskim rozmawia Piotr Szewc, Montricher (Suisse) 1991, Les Editions Noir sur Blanc

1060.   Ochocki Adam: Raz, dwa, wziali. Wspomnienia z ZSRR, Łódź 1988, Wyd. Tow. Krzewienia Kultury Świeckiej, (MS 1), 5 egz.

1061.   Ochotin Nikita i in.: Łagry Przewodnik encyklopedyczny, W-wa 1998, Karta, 2 egz.

1062.   Odesska Martyrologia, tom I (w jęz. ros.), Odessa 1997

1063.   Odojewski Włodzimierz: Zabezpieczanie śladów, W-wa 1990, Czytelnik, (MS 3)

1064.   Odojewski Włodzimierz: Zasypie wszystko, zawieje..., Warszawa 1990, Czytelnik

1065.   Odrowąż—Szukiewicz H.: Świadkowie wydarzeń 1918-1922, Warszawa 1990, Bellona

1066.   Ojczyznę wolną racz zwrócić. Męczeńska droga Polaków po II wojnie światowej, W-wa 1998, Wyd. Sióstr Loretanek

1067.   Okupacja sowiecka ziem polskich 1939-1941, pod redakcją Piotra Chmielowca. Materiały Konferencji IPN – Oddział w Rzeszowie, Rzeszów-Warszawa 2005, IPN, 2 egz.

1068.   Olasikowicz Wacław: Ścieżkami tułacza, Kraków 1997, Miniatura, 2 egz.

1069.   Olszewski Stanisław L.: Zaprószyć serce tęsknotą, W-wa 2006, Ofic. Wyd.-Poli.  ADAM, 2 egz.

1070.   Omiljanowicz Kazimierz: Syberia nie jedno ma imię, Suwałki 2008, Wyd. Hańcza, 4 egz.

1071.   Omiljanowicz-Szoka C.: Moje grodzieńskie lata 1939-1945, Łódź 1993, Astra

1072.   Onoszko Jan: Syberia – moje dzieciństwo, Lublin 2009, Norbertinum

1073.   Onyszkiewicz Janusz: Ze szczytów do NATO, W-wa 1999, Bellona

1074.   Ordonówna Hanka: Tułacze dzieci, Dziekanów Leśny 2007, Wyd. LTW, 2 egz.

1075.   Orlicki Jan: Poprzez Starobielsk do Piątej Dywizji Kresowej. Pamiętnik wojenny lekarza rezerwisty, Londyn-Warszawa 1992

1076.   Orłowicz Mieczysław (dr): Ilustrowany przewodnik po Wołyniu, Łuck 1929 [reprint z 1997 r.]

1077.   Orłowska Zofia: Tajgo, pamiętna tajgo..., Wrocław 1991, Biblioteka Zesłańca, PTL, (MS 3)

1078.   Orłowski Karol: Z Wilna do Argentyny, W-wa 1999, Burchard Edition

1079.   Ossendowski Antoni F.: Przez kraj ludzi, zwierząt i bogów, Łomianki 2008, Wyd. LTW

1080.   Ossendowski Antoni F.: W ludzkiej i leśnej kniei, Łomianki 2008, Wyd. LTW

1081.   Ostrowska Elżbieta: A wolność była wśród drutów, W-wa 1991, PWN, 2 egz.

1082.   Ożarowski Bohdan M.: Droga do Ojczyzny, Londyn 1990, Oficyna Poetów i Malarzy

1083.   Paczkowski Andrzej: Pół wieku dziejów Polski 1939-1989. W-wa 1996, PWN

1084.   Paluch Stefan: Syberia–Berlin, Wspomnienia zesłańca, Kraków br., Agencja Wyd.-Reklamowa

1085.   Pałyga Jan, ks. SAC: Łagry za Fatimę, Ząbki 1997, Apostolicum, 3 egz.

1086.   Pamięć i sprawiedliwość, Pismo Instytutu Pamięci Narodowej, Warszawa 2004, IPN

1087.   Pamiętniki Sybiraków, Sieradz 2001, Tow. Przyjaciół Sieradza i in., 4 egz.

1088.   Pamiętniki znalezione w Katyniu (z przedmową J. Zawodnego), wyd. II rozszerzone, Paris -Warszawa 1990, Editions Spotkania

1089.   Pamiętniki znalezione w Katyniu (z przedmową J. Zawodnego), Paris - Warszawa 1989, Editions Spotkania

1090.   Pankiewiczowie Janina i Władysław: Pamiętnik Sybiraczki. Czarne dni 1940-1946, Przemyśl 2001, Wyd. Drukarnia San Sey w Przemyślu i in., 2 egz.,

1091.   Parandowski Jan: Bolszewizm i bolszewicy w Rosji, London 1996, wyd. 2, Puls Public. Ltd, 2 egz.

1092.   Paschwa-Kozicka Anita: My Flight to Freedom (Mój lot ku wolności —  S.J.), Chicago 1996

1093.   Pasierbska Helena: Wileńskie Ponary, Gdańsk 1996, wyd. nakładem własnym

1094.   Pasierbska Helena: Ponary i inne miejsca męczeństwa Polaków z Wileńszczyzny 1941-1944, Łowicz 2005, Wydawca Poligrafia, Nakładem autorki

1095.   Paszkiewicz Piotr i in.: Cmentarz prawosławny w Warszawie, W-wa 1992, PWN

1096.   Paśnik Henryka: Rozstrzelane cienie [brak danych wydawniczych]

1097.   Pawłowska Teresa: Moje powojenne łagry, Gdańsk 1992,  Stella Maris, (MS 4), 3 egz.

1098.   Pawłowska Władysława: Ucieczka, Katowice 1996, 2 egz.

1099.   Pawzun Janina: Notatki z ,,Czerwonej Polany”, Bydgoszcz 1996, Świadectwo

1100.   Paździora Magdalena: Srebro mowy, wyd. I, Kraków 2000, wyd. Miniatury

1101.   Pelc Wanda, Sadecka Genowefa: Zapiski Sybirackie, Rzeszów 2007, Wyd. Politechniki Rzeszowskiej, 2 egz.

1102.   Penc Barbara (wybór i oprac.): Ptaki Sybiru. Wspomnienia, Kielce 2005, O.W. STON 2

1103.   Pepłoński Andrzej: Wywiad w wojnie polsko-bolszewickiej 1919-1920, W-wa 1999, Bellona

1104.   Perepeczko Leonard: W łagrach na saratowskim szlaku, Wr-w 1993, B-ka Zesłań., PTL, 6 egz.

1105.   Perkowska Danuta: Wspomnienia z Kazachstanu 1940-1946. Kielce 1996, STON 2

1106.   Pers Teresa: Echo Kresów, Toruń 1999, Wyd. Adam Marszałek

1107.   Peska Roman : 0 śmierci myślałem jak o zbawieniu, Pabianice 1997, Pamięć)*

1108.   Pestkowska Maria: Uchodźcze pasje, Paryż 1991, wyd. E. Dembiński

1109.   Peszkowski Zdzisław J., ks.: Droga Krzyżowa-Polska Golgota Wsch., W-wa 1994, Soli Deo                                                                                                                                                     

1110.   Peszkowski Zdzisław, ks. i in.: Golgota Wschodu. Historia zbrodni, W-wa-Łódź-Orchard Lake, IX.2001, Wyd. Fundacja NOM

1111.   Peszkowski Zdzisław J., ks. i in.: Golgota Wschodu. Geografia zbrodni, W-wa-Łódź-Orchard Lake, IX 2001, Wyd. Fundacja NOM  

1112.   Peszkowski Zdzisław J., ks.: ...i ujrzałem doły śmierci. Charków-Miednoje-Katyń, Śrem 1993, Wyd. SCRIPTORIUM

1113.   Peszkowski Zdzisław J. ks.: Pamięć Golgoty Wschodu, W-wa 1995,Wyd. im. St. kard. Wyszyńskiego Soli Deo,

1114.   Peszkowski Zdzisław J. ks.: Pamięć Golgoty Wschodu, W-wa 1998,Wyd. im. St. kard. Wyszyńskiego Soli Deo,

1115.   Peszkowski Zdzisław J. ks.: Pamięć Golgoty Wschodu, W-wa 2000,Wyd. im. St. kard. Wyszyńskiego Soli Deo,

1116.   Peszkowski Zdzisław J., ks.: Wspomnienia jeńca z Kozielska, W-wa 1989, Wyd. Archidiecezji Warszawskiej (2 egz.)

1117.   Peszkowski Zdzisław J., ks. i inni: Kalendarz 2000 Kijowski, Łódź W-wa Orchard Lake 2000, Wyd. Fundacja NOM i inni, 2 egz.

1118.   Peszkowski Zdzisław J., ks. i inni: Kalendarz 2000 Kozielski, Łódź W-wa Orchard Lake 2000, Wyd. Fundacja NOM i inni, 2 egz.

1119.   Peszkowski Zdzisław J., ks. i inni: Kalendarz 2000 Miński, Łódź W-wa Orchard Lake 2000, Wyd. Fundacja NOM i inni, 2 egz.

1120.   Peszkowski Zdzisław J., ks. i inni: Kalendarz 2000 Ostaszkowski, Łódź W-wa Orchard Lake 2000, Wyd. Fundacja NOM i inni, 2 egz.

1121.   Peszkowski Zdzisław J., ks. i inni: Kalendarz 2000 Starobielski, Łódź W-wa Orchard Lake 2000, Wyd. Fundacja NOM i inni, 2 egz.

1122.   Peszkowski Zdzisław J., ks. i inni: Kijów + Bykownia, Łódź W-wa Orchard Lake 1999, Wyd. Fundacja NOM i in.

1123.   Peszkowski Zdzisław J., ks. i inni: Kozielsk + Kosogory-Katyń, Łódź  Orchard Lake 1999, Wyd. Fundacja NOM i in.

1124.   Peszkowski Zdzisław J., ks. i inni: Mińsk + Kuropaty, Łódź W-wa Orchard Lake 1999, Wyd. Fundacja NOM i in.

1125.   Peszkowski Zdzisław J., ks. i inni: Ostaszków + Kalinin-Miednoje, Łódź W-wa Orchard Lake 1999, Wyd. Fundacja NOM i in.

1126.   Peszkowski Zdzisław J., ks. i inni: Ostaszków, Łódź W-wa Orchard Lake 1999, Wyd. Fundacja NOM i in.

1127.   Peszkowski Zdzisław J., ks. i inni: Starobielsk + Charków, Łódź Orchard Lake czerwiec 1998, Wyd. Fundacja NOM i in., 2 egz.

1128.   Peszkowski Zdzisław, ks. i in.: Katoliccy duchowni w Golgocie Wschodu, Pelplin-Warszawa-Łódź-Orchard Lale sierpień 2002

1129.   Peszkowski Zdzisław J., ks. i inni: Świętokrzyskie + w grobach Katynia, Opole-Łódź-Kielce-    Orchad Lake 1999, Wyd. dr inż. Tadeusz Podkówka i in.  Patrz także: Jastrzębiec-Peszkowski

1130.   Peszkowski Zdzisław, ks., Grzegorz Jędrejek: Zbrodnia katyńska w świetle prawa, Warszawa-

            Londyn-Orchard Lake-Pelplin 2004, Bernardinum

1131.   Peterson Zbigniew: Syberia Moja szkoła przetrwania. Garść wspomnień, Łódź 2002

1132.   Piasecki Michał: Z Tomaszowa do Magnitogorska, W-wa 1995, Wyd. Autor i Adiutor

1133.   Piast Rafał: Dacza KGB — powieść dokumentalna, Nowy Jork-New Jersey (USA), LEGION

1134.   Piątkowski Jan: Dotyk zbrodni. Katyń, W-wa 2001, Wyd. Pro-Arte

1135.   Piątkowski Józef, Ocalić od zapomnienia. 15-lecie działalności Koła Związku Sybiraków w Kostrzynie nad Odrą 1989-2004, Kostrzyń nad Odrą 2004, Wyd. Zarząd Koła Zw. Sybiraków w Kostrzynie nad Odrą,

1136.   Piekałkiewicz Janusz: Polski wrzesień: Hitler i Stalin rozdzierają Rzeczpospolitą, W-wa 1999, Magnum

1137.   Piekut Stanisław: Pod krwawym niebem, Neapol 1983, polskie wydanie 1986, PFK

1138.   Pierwsze X lat Związku Sybiraków Ziemi Radomskiej, Radom 1999, Związek Sybiraków —Oddział Wojewódzki w Radomiu

1139.   Pierwszy marca 1887 r. Wspomnienia J. Łukasińskiego, W-wa 1981, PIW

1140.   Pietkiewicz Piotr: Farba T - Wspomnienia z Wilna i Workuty, Gdańsk 1990, Ofic.Wyd. MODEM

1141.   Pietkiewicz Tadeusz: Ju-651, Więzień łagrów Workuty, Norbertinum 2011

1142.   Pietrzak Józef Stanisław: Księża powstańcy 1863, wydanie II, Kraków 1916,  Gebethner i S-ka

1143.   50-lecie powrotu 1946-1996, Stargard 1996, Wyd. Związek Sybiraków Oddział Stargard Szczeciński,

1144.   Piłsudski Józef: Józef Piłsudski o sobie, W-wa 1989, Omnipres

1145.   Piłsudski Józef: Myśli, mowy i rozkazy, W-wa 1989, Kwadryga i in.

1146.   Piłsudski J. i inni: Rok 1920. Pochód na Wisłę, Łódź 1989

1147.   Piotrowska-Dubik Barbara: Kwiaty na stepie. Pamiętnik z zesłania, Warszawa 1997, Wyd. im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Soli Deo, 2 egz., (MS 10), (Sb18)

1148.   Piotrowski Czesław: Krwawe żniwa. Toruń 2004, Wydawnictwo Adam Marszałek

1149.   Piotrowski Ryszard: Smak kazachstańskiego piołunu, W-wa 1991, Bellona, 2 egz. (MS2)

1150.   Pisane miłością. Lasy wdów katyńskich, Tom I, Gdynia 2000, Wyd. Bernardinum

1151.   Piwnicki Grzegorz: Polacy wojskowi i zesłańcy w carskiej armii na Kaukazie w XIX i na początku XX wieku, Wyd. Adam Marszałek

1152.   Plesner Ryszard Wiktor: Iskra (powieść), Londyn 1993, Veritas Foundation Publication Centre

1153.   Pławiński Rafał: W szponach Gułagu. Młodość w niewoli, Wrocław 2000, Drukarnia PETIT

1154.   Pobog-Jaworowski J. W.: Polish Settlers in Taranaki 1876-1976 (j. ang),.Nowa Zelandia 1976

1155.   Pod cedrami Libanu. Wspomnienia polskich studentów z Bejrutu 1942-52, Londyn 1994, 2 egz.

1156.   Podlaskie losy 1939-1989: tom VIII, Białystok 2008, Wyd. Dom Wydawniczy Benkowski, 2 egz.

1157.   Podsiad Antoni: Matka Boska Kozielska, W-wa 1990, PAX

1158.   Poezja Sybiracka, wybór i układ wierszy: Danuta Kominiak, W-wa 2000, Praca zbior., (MS 13)

1159.   Pokolenie 2000 o Katyniu, Gdynia 2000, Wyd. Diecezji Pelplińskiej Bernardinum

1160.   Polacy na Ukrainie. Wspomnienia, relacje, noty. Chełm 1995, Wyd. Towarzystwo Przyjaciół Kultury Polskiej, Obwód Wołyński, Koło Sybiraków i internowanych,

1161.   Polacy w Indiach 1942-1948 w świetle dokumentów i w wspomnień, Praca zbiorowa, Londyn 2000, Koło Polaków z Indii 1942-1948, 2 egz.

1162.   Polacy w Krasnojarskim Kraju. Wystawa, Biblioteka Jagiellońska 28.10–15.11.1999, Kraków 1999, Fundacja Centrum Dokumentacji i Czynów Niepodległościowych i in.

1163.   Polacy w nauce i kulturze Tomska oraz Syberii Zachodniej

1164.   Polacy w Nowej Zelandii, Wspomnienia deportacji do ZSRR 1940–1980. W czterdziestą rocznicę, Wellington 1980

Polacy w ZSRR 1939-1942 – patrz: Czapska Maria (oprac. i wstęp)...

1165.   Poliaki w Buriatii (w jęz. ros.), Ułan-Ude 1996

1166.   Poliszczuk Wiktor: Gorzka prawda. Cień Bandery nad zbrodnią ludobójstwa, Komorów 2006, Wyd. Antyk- Marcin Dybowski

1167.   Polska a Syberia. Spotkanie dwóch światów, Materiały z Konferencji Naukowej Łódź 12.03.2001, Łódź 2001, 6 egz

1168.   Polska i Ukraina w latach trzydziestych – czterdziestych XX wieku. Nieznane dokumenty z archiwów służb specjalnych: Polskie Podziemie 1938-1941, Tom 1, Lwów-Kołomyja-Stryj-Złoczów, Warszawa-Kijów 1998, Wyd. Centralne Archiwum MSWiA i Państwowe Archiwum Służby Bezpieczeństwa Ukrainy, 2 egz.

1169.   Polska i Ukraina w latach trzydziestych – czterdziestych XX wieku. Nieznane dokumenty z archiwów służb specjalnych: Przesiedlenia Polaków i Ukraińców 1944-1946, Tom 2, Warszawa-Kijów 2000, Wyd. Centralne Archiwum MSWiA i Państwowe Archiwum Służby Bezpieczeństwa Ukrainy,

1170.   Polska na tułaczych szlakach  (Album). Warszawa 2004. Wydawnictwo Fundacji  Archiwum Fotograficzne Tułaczy

1171.   Polska–Ukraina: Trudne pytania, tom 9, W-wa 2002, Wyd. KARTA

1172.   Polska–Ukraina: Trudna odpowiedź, W-wa 2002, Wyd. Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych i KARTA

1173.   Polska. Tygodnik Polaków w ZSRR, Nr 1, czwartek 4/XII—1941., (MS 10)

1174.   Polska. Tygodnik Polaków w ZSRR, Nr 2, 18 grudnia 1941 r., (MS 10)

1175.   Polska. Tygodnik Polaków w ZSRR, Nr 1 (3), 1 stycznia 1942 r., (MS 10)

1176.   Polska. Tygodnik Polaków w ZSRR, Nr 2 (4), 14 stycznia 1942 r., (MS 10)

1177.   Polska. Tygodnik Polaków w ZSRR, Nr 3 (5), 28 stycznia 1942 r., (MS 10)

1178.   Polska. Tygodnik Polaków w ZSRR, Nr 4 (6), 11 lutego 1942 r., (MS 10)

1179.   Polska. Tygodnik Polaków w ZSRR, Nr 5 (7), 25 lutego 1942 r., (MS 10)

1180.   Polska. Tygodnik Polaków w ZSRR, Nr 6 (8), 11 marca 1942 r., (MS 10)

1181.   Polska. Tygodnik Polaków w ZSRR, Nr 7 (9), 5 kwietnia 1942 r., (MS 10)

1182.   Polska. Tygodnik Polaków w ZSRR, Nr 8 (10), 20 kwietnia 1942 r., (MS 10)

1183.   Polska. Tygodnik Polaków w ZSRR, Nr 9 (11), 3 maja 1942 r., (MS 10)

1184.   Polska. Tygodnik Polaków w ZSRR, Nr 10 (12), 30 maja 1942 r., (MS 10)

1185.   Polska. Tygodnik Polaków w ZSRR, Nr 11 (13), 30 czerwca 1942 r., (MS 10)

1186.   Polska. Tygodnik Polaków w ZSRR, Nr 12-13 (14-15), 25 września 1942 r., (MS 10)

1187.   Polska. Tygodnik Polaków w ZSRR, Nr 16 (18), 10 listopada 1942 r., (MS 10)

1188.   Polska. Tygodnik Polaków w ZSRR, Nr 17 (19), 26 listopada 1942 r., (MS 10)

1189.   Polska. Tygodnik Polaków w ZSRR Numer gwiazdkowy, Nr 18 (20), 25 grudnia 1942 r., (MS 10) W/w tygodniki przekazano do Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego (ul. Matejki 34/38)

1190.   Polska-Ukraina: trudne pytania, t. 1-2, W-wa 1998, Karta

1191.   Polska-Ukraina: trudne pytania, t. 3, W-wa 1999, Karta

1192.   Polska-Ukraina: trudne pytania, t. 4, W-wa 1999, Karta

1193.   Polska-Ukraina: trudne pytania, t. 5, W-wa 2000, Karta

1194.   Polska-Ukraina: trudne pytania, t. 6, W-wa 2000, Karta

1195.   Polska-Ukraina: trudne pytania, t. 7, W-wa 2000, Karta

1196.   Polska-Ukraina: trudne pytania, t. 8, W-wa 2001, Karta

1197.   Polska 1939-1945, straty osobowe i ofiary represji pod dwiema okupacjami, Warszawa 2009, Wyd. IPN

1198.   Polskie cmentarze wojenne w Iranie, W-wa 2002,  Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa

1199.   Polskie dzieci na tułaczym szlaku 1939-1959,(red.): Janusz Wróbel, Joanna Żelazko, Warszawa 2008, Wyd. IPN

1200.   Polskie duszpasterstwo za granicą. Persja i Afryka Brytyjska w latach 1942–1950

1201.   Polskie podziemie na terenach Zachodniej Ukrainy i Zachodniej Białorusi w latach 1939-1941, Tom 1 i 2, Warszawa-Moskwa 2001, MSWiA RP i Federalna Służba Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej, 2 wol.  

1202.   Pomian Piątkowski Bolesław: Sosny i palmy. Opowiadania, Londyn 1968, PFK

1203.   Pomnik Sybiraków i tabliczki pamięci na Starym Cmentarzu w Kielcach, Kielce 1998, Wyd. Związek Sybiraków Oddział w Kielcach,

1204.   Pomnik Zesłańcom Sybiru. Informator, Wrocław 2000

1205.   Pomocnicza Służba Kobiet w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie 1939-1945, Londyn 1995, Koło Kobiet Żołnierzy PSZ w Wielkiej Brytanii

1206.   Popiński Krzysztof, Kokurin Aleksandr, Gurjanow Aleksandr: Drogi śmierci. Ewakuacja więzień sowieckich z Kresów Wschodnich II Rzeczypospolitej w czerwcu i lipcu 1941r.,W-wa 1995, KARTA, Seria I, Wyd. Archiwum Wschodnie, Ośrodek Badania, Informacji i Upowszechniania Memoriał, Państwowe Archiwum Federacji Rosyjskiej, 4 egz., (MS 10)

1207.   Popławski Adolf: 12 lat łagru, Paryż 1987, Editions Spotkania, 2 egz., (MS 10)

1208.   Potocki Mieczysław: Między Dźwiną a Wilią, Wyd. Scripta Manent-Wilno, Prohibita-W-wa

1209.   Potomnym – Sybiracy, Poznań, wrzesień 2003, Wyd. Koła Poznań-Jerzyce i Nowy Tomyśl w 75. rocznicę powstania Związku Sybiraków /Oddział Związku Sybiraków Poznań/,

1210.   Poważyński Edward: Na tułaczym szlaku Sybiraka, Warszawa 1997, 2 egz.

1211.   Powołocki Stanisław Sergiusz: Co oczy moje widziały, Łódź 1996, Prac. Poligraficzna „Cyklop” w Łodzi,     (6 egz.)

1212.   Powroźnik Barbara z Bilewiczów: Między nocą rozpaczy a świtem nadziei, część I wydanie drugie poszerzone, część II wydanie pierwsze, Tuchola 1996 3 egz., (MS 10) (Sb15)

1213.   Powroźnik Barbara z Bilewiczów i in.: ...Idziem do Międzygórza poprzez Sybir po Jasło i Olsztyn, 2001 [lub 2002(?)], 2 egz.

1214.   Powstanie Warszawskie, fakty i mity, [red:] Kazimierz Krajewski, Tomasz Łabuszewski, IPN, Warszawa 2006

1215.   Prawda i Pamięć. Katyń w odczuciu młodzieży, Opracowanie: Barbara Teresa Domińczak, Szczecin 2001, Stow. „Katyń” w Szczecinie i in.

1216.   Pro Georgia IV – prace i materiały do dziejów stosunków gruzińsko-polskich, Warszawa 1994

1217.   Prokop Krzysztof Rafał: Sylwetki biskupów łuckich, Biały Dunajec – Ostróg 2001

1218.   Prokop Krzysztof Rafał: Biskupi Kijowscy Obrządku Łacińskiego XIV – XVIII w., szkice biograficzne, Biały Dunajec-Ostróg 2003, Wyd. Ośrodek „Wołanie z Wołynia”

1219.   Prorok Jan: Skazani na zagładę, Wrocław 1992, Biblioteka Zesłańca, PTL, (MS 3), 7 egz.

1220.   Prus Edward: Atamania UPA, wyd. II, Wrocław 1996, Nortom

1221.   Prus Edward: Holokaust po banderowsku, Wrocław 1995, Nortom

1222.   Prus Edward: Legenda Kresów, Wrocław 1995, Norton

1223.   Prus Edward: SS-Galizien. Patrioci czy zbrodniarze, Wrocław 2001, Nortom

1224.   Pruszyński Ksawery: Wybór pism 1940-1945, Londyn 1989, Wyd. Polonia

1225.   Przebinda Grzegorz i in.: Leksykon Kto jest kim w Rosji, Kraków 2000, Wyd. Znak

1226.   Przed akcją ,, Wisła” był Wołyń. W-wa 1997, Wyd. ŚZŻAK — Okręg Wołyń

1227.   Przegląd historyczno-oświatowy – kwartalnik PTP i ZNP, poświęcony dziejom oświaty i wychowania, Warszawa 2005, Rok XLVIII 3-4 (189-190)

1228.   Przegląd Kostrzyński, nr 20(60) 10 lipca 2004, wyd. specjalne, Kostrzyń n/Odrą, Wyd. PROFIT FR

1229.   Przegląd Wschodni. Historia i współczesność Polaków na Wschodzie – periodyk, t.III, z.2 (10)

1230.   Przemyski Andrzej: Ostatni Komendant generał Okulicki, Lublin 1990, Wyd. Lubelskie

1231.   Przestępstwa sędziów i prokuratorów w Polsce lat 1944-1956, pod red. Witolda Kuleszy i Andrzeja Rzeplińskiego, Warszawa 2000

1232.   Przez Sybir na Ziemię Gdańską, red. Riedl Cecylia, Gdańsk 2006, Zw. Sybir. Oddz. Gdańsk,

          2 egz.,

1233.   Przeżyliśmy, Warszawa 1996, Wyd. Komisja Historyczna Oddziału Wojewódzkiego Związku Sybiraków w Gorzowie,

1234.   Przybył Jan: Kamieniec Podolski albo Trylogia na nowo przeżywana, Wrocław 1992, Nortom

1235.   Przybysz Antoni: Wspomnienia z umęczonego Wołynia 1939-1943, Wrocław 1998, Nortom

1236.   Pujdak Mieczysław (Krak): Mojej Ojczyźnie, Łódź 1993, W.N., (MS 4)

1237.   Pyza Swietłana: Życie heroiczne i myśl ojca Serafina Kaszuby, Biały Dunejec-Ostróg 2005, Wołanie z Wołynia

1238.   Rachwał Antoni: Przeżyłem Kazachstan. Wspomnienia 1939-1945, Toruń 2003, Wyd. Mado

1239.   Radkowska Ewa: Wspomnienia z pobytu na Syberii, bm., br., bw. /Świecie nad Wisłą/

1240.   Radkowska Ewa: W dowód miłości, bm., br., bw. /Świecie nad Wisłą/

1241.   Radziejowski Ignacy: Pamiętnik powstańca 1831, W-wa 1973, Wyd. MON

1242.   Radziwiłł Anna i in.: Historia 1789-1871. Podręcznik dla szkół średnich, W-wa 1995, PWN)*

1243.   Radziwiłł Anna i in.: Historia 1871-1945. Podręcznik dla szkół średnich, W-wa 1995, PWN

1244.   Radzyńska Helena: Powrót nie był przewidziany, W-wa 2005, Wydawn. ANTYK-Marcin Dybowski, 2 egz.

1245.   Rajczakowska Teresa Elżbieta (oprac.), Działania radzieckie przeciw Polsce i obywatelom polskim po 17 września 1939 r. Działalność Związku Sybiraków. Katalog zbiorów w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chojnowie, Chojnów 2003,

1246.   Raszkiewicz Aurelia: Śladami ludzkich łez. Wspomnienia Sybiraczki, Olsztyn 1993, Towarzystwo Naukowe i Ośrodek Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego, 2 egz./

1247.   Ratyński Antoni: Sybiracy. Zesłańcy carscy związani z Krakowem, Kraków 1998, Związek Sybiraków Oddział w Krakowie, (MS 13),   2 egz.

1248.   Raubo Franciszek: Uśmiech przez łzy. Losy syna legionisty, W-wa 2003, Wyd. Comandor

1249.   Rautszko Janusz: Nikt im iść nie kazał, Szczecinek 2005, Fundacja Nasza Przyszłość

1250.   Rautszko Janusz: Ślady miękkich łap (Opowieść o tragicznych losach polskiej rodziny kresowej. Historia niejednej rodziny), Szczecinek 2000, Fundacja Nasza Przyszłość (MS 13)

1251.   Rautszko Janusz: Wpisani w Ciebie Nadzieją, Szczecinek 2005, Fundacja Nasza Przyszłość

1252.   Rawicz Sławomir: Długi marsz. Wielkie ucieczki, Londyn-W-wa 1993, Unicorn, (MS 5),(Sb10), 2 egz.

1253.   Rawicz Sławomir: Długi marsz, Gdańsk 2011, Wyd. Gord

1254.   Rdułtowski K.: Notatki z wygnania, Wr-w 1996, PTL, 2 egz. (MS 8), (Sb15))** /zaginął 1 egz./

1255.   Reiff Ryszard: Gra o życie, W-wa 1993, Unicorn, (MS 5), 2 egz.

1256.   Referat Programowy, Warszawa 13 stycznia 1989 r. Zarząd Gł. Zw. Sybiraków (broszura)

1257.   Rekulski Antoni: Czy drugi Katyń?, Paryż 1980, Instytut Literacki

1258.   Renik Krzysztof: Podpolnicy rozmowy z ludźmi Kościoła na Litwie, Łotwie, Białorusi i Ukrainie 1990-1991, W-wa 1991, Ofic. Wyd. Przeglądu Powszechnego, 5 egz.

1259.   Represje lat 30-40-tych (XX w.) w Tomskim Kraju (w jęz. rosyjskim), Tomsk 1991

1260.   Represje przeciwko Polakom i polskim obywatelom (w jęz. rosyjskim), Moskwa 1997

1261.   Represje sowieckie wobec Polaków i obywateli polskich, W-wa 2000, Ośr. KARTA, 2 egz.

1262.   Represje sowieckie wobec Polaków i obywateli polskich, W-wa XII 2002, Ośrodek KARTA

1263.   Roack Richard C.: Polska i Europa w planach Stalina, W-wa 1997, Książka i Wiedza

1264.   Rodowód. Biuletyn Informacyjny Stow-nia ,,RODZINA KATYŃSKA” w Gdyni, rocznik 1996

1265.   Rodowód. Biuletyn Informacyjny Stow-nia ,,RODZINA KATYŃSKA” w Gdyni, rocznik 1997

1266.   Rodowód. Biuletyn Informacyjny Stow-nia ,,RODZINA KATYŃSKA” w Gdyni, rocznik 1998

1267.   Rodowód. Biuletyn Informacyjny Stow-nia ,,RODZINA KATYŃSKA” w Gdyni, rocznik 1999

1268.   Rodowód. Biuletyn Informacyjny Stow-nia ,,RODZINA KATYŃSKA” w Gdyni, rocznik 2000

1269.   Rodowód. Biuletyn Informacyjny Stow-nia ,,RODZINA KATYŃSKA” w Gdyni, rocznik 2001

1270.   Rodowód. Biuletyn Informacyjny Stow-nia ,,RODZINA KATYŃSKA” w Gdyni, rocznik 2002

1271.   Rodowód. Biuletyn Informacyjny Stow-nia ,,RODZINA KATYŃSKA” w Gdyni, rocznik 2003 

1272.   Rodowód. Biuletyn Informacyjny Stow-nia „RODZINA KATYŃSKA” w Gdyni, rocznik 2004  

1273.   RODOWÓD II. Biuletyn Informacyjny Stow-nia KATYŃ w Szczecinie, nr 1/2,  I-VI 2005

1274.   RODOWÓD II. Biuletyn Informacyjny Stow-nia KATYŃ w Szczecinie, nr 3, IX 2005                                                                                                                                                           

1275.   RODOWÓD II. Biuletyn Informacyjny Stow-nia KATYŃ w Szczecinie, nr 4, XII 2005

1276.   RODOWÓD II. Biuletyn Informacyjny Stow-nia KATYŃ w Szczecinie, nr 5, I-III 2006

1277.   RODOWÓD II. Biuletyn Informacyjny Stow-nia KATYŃ w Szczecinie, nr 6, IV-VI 2006   

1278.   RODOWÓD II. Biuletyn Informacyjny Stow-nia KATYŃ w Szczecinie, nr 9/2007

1279.   RODOWÓD II. Biuletyn Informacyjny Stow-nia KATYŃ w  Szczecinie, nr 10/2007

1280.   RODOWÓD II. Biuletyn Informacyjny Stow-nia KATYŃ w  Szczecinie, nr 11/2007

1281.   RODOWÓD II. Biuletyn Informacyjny Stow-nia KATYŃ w Szczecinie, nr 12/2007

1282.   RODOWÓD II. Biuletyn Informacyjny Stow-nia KATYŃ w Szczecinie, nr 13/2007

1283.   RODOWÓD II. Biuletyn Informacyjny Stow-nia KATYŃ w Szczecinie, nr 14/2008

1284.   RODOWÓD II. Biuletyn Informacyjny Stow-nia KATYŃ w Szczecinie, Nr 15/2008

1285.   RODOWÓD II. Biuletyn Informacyjny Stow-nia KATYŃ w Szczecinie, Nr 16/2008

1286.   RODOWÓD II. Biuletyn Informacyjny Stow-nia KATYŃ w Szczecinie, Nr 17/2008

1287.   RODOWÓD II. nr 18/IV-VI 2009

1288.   RODOWÓD II. nr 19/VII-IX 2009

1289.   RODOWÓD II. nr 20/X-XII 2009

1290.   RODOWÓD II. nr 21/I-III 2010

1291.   RODOWÓD II. nr 22/IV-VI 2010

1292.   RODOWÓD II. nr 23/VII-IX 2010

1293.   Rodziewicz Halina: Przetrwać aby żyć, wierzyć aby przetrwać, Gdynia 2003  

1294.   Rodzina Policyjna 1939, Ka-ce 2002, Stow-nie Rodzina Policyjna 1939 r. w Katowicach

1295.   Rodziny Katyńskie u Ojca Świętego. Katalog

1296.   Rogiński Roman – powstaniec 1863 r. Zeznania i wspomnienia, W-wa 1983, PWN

1297.   Rogut Dariusz: Polacy z Wileńszczyzny w obozach sowieckich „saratowskiego szlaku” (1945–1949), Toruń 2003, Wyd. Adam Marszałek

1298.   Rohan Zina: Córka oficera, Kraków 2009, Wyd. Otwarte

1299.   Roman Andrzej: Paranoja.Zapis choroby, W-wa 1990, Wyd. Andrzej Roman i Editions Spotkania

1300.   Roman Sanguszko niezłomny książę syberyjski, Materiały z sesji naukowej z okazji poświęcenia pamiątkowej tablicy Patrona Szkoły nr 10 im. Romana „Sybiraka” Sanguszki, Tarnów - Klikowa, 8.06.2004, (red. Ks. Michał Osak, Zofia Kwapniewska),

1301.   Romanowski Wincenty: Kainowe dni, W-wa 1990, Inst. Wyd. Zw. Zawodowych

1302.   Ronikier Bogdan Jaxa: Dzierżyński. Czerwony kat, Kraków 1990, Ofic. Wyd. Cracovia, (MS 7)

1303.   Rosja a Katyń, Biuletyn HAI, wydanie specjalne, W-wa 1994, Wyd. KARTA

1304.   Rosja a Katyń, Warszawa 2010, Wyd. KARTA, Dom Spotkań z Historią

1305.   Rossowski Ludwik Jerzy: Łódzcy Sybiracy 1989–2003, Łódź 2003, Wyd. Zarząd Oddziału Łódzkiego Związku Sybiraków

1306.   Rossowski Jerzy (red.): IV Krajowy Zjazd Delegatów Związku Sybiraków, 19-20 marca 2002 r., Rogowo k. Koszalina, Wyd. Zarząd Główny Związku Sybiraków,

1307.   Roszkowski Wojciech: Historia Polski 1914-1991, W-wa 1992, PWN

1308.   Roy-Wojciechowski John, Parker Allan: Polski Nowozelandczyk, nadzwyczajna historia życia dziecka z Polesia, Lublin 2006, Wyd. Naukowe Gabriel Borowski

1309.   Rozewicz Józef: Wszystko zależy od przypadku, Wyd. Norbertinum 2009

1310.   Rozstrzelani w Charkowie, W-wa 1996, Ośr. Karta, Indeks Represjonowanych t. II.

1311.   Rozstrzelani w Katyniu, W-wa 1995, Ośr. Karta, Indeks Represjonowanych t. I.

1312.   Rozstrzelani w Twerze, W-wa 1997, Ośr. Karta, Indeks Represjonowanych t. III.

           Rozstrzelany życia los patrz: Siemiński Henryk (red.)...

1313.   Rozwadowski Andrzej: Syberia raz jeszcze, Łódź 1993, (MS 4) (Sb9), 4 egz.

1314.   Rozwandowicz Jan: Pęknięta młodość, Warszawa 2000, kserokopia wydruku komputer. f. A4

1315.   Różne koleje losu Sybiraków, Kielce, listopad 1994, Wyd. Związek Sybiraków Oddział Kielce,

1316.   Ruchniewicz Małgorzata: Repatriacja ludności polskiej z ZSRR w latach 1955-1959, W-wa 2000, Volumen

1317.   Rudnicki Klemens: Na polskim szlaku. Wspomnienia z lat 1939-1947, Wrocław 1990, Zakł. Narod. im. Ossolińskich, 2 egz.

1318.   Rudzki Michał, Notatnik Wołyński, cz.I, Biały Dunajec-Ostróg 2006, Wołanie z Wołynia

1319.   Rutkowski Bolesław: Okruchy wspomnień z wileńskiego ruchu oporu oraz zesłania na „nieludzką ziemię “, Bydgoszcz 1998, Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej

1320.   Rybakow Anatolij: Trzydziesty piąty i później, W-wa 1990, Iskry

1321.   Rymaszewski Stanisław: Wykarczowani zza Buga, Gdańsk 2000, Wyd. Pryzmat i in. (Sb 28)

1322.   Rymaszewski Stanisław: Wykarczowani zza Buga, Gdańsk 2004, Wyd. Marpress, Gdańsk,

1323.   Rymaszewski Stanisław: W obronie zaginionych syberyjskich krzyży, Gdańsk 2008, Wyd. Marpress

1324.   Ryżko Stanisław, ks.: Kronika kościoła rzymsko-katolickiego w Łahiszynie. Listy i notatki z lat    1956 - 1984, W-wa 1995, Księża Orioniści, 3 egz.

1325.   Ryżko Stanisław, ks.: Trzeba zostać, Lublin 1999, Norbertinum, (Sb 25), 2 egz.

1326.   Ryżko St-w, ks.: Wspomnienia z seminarium duchownego, W-wa 1985, 1 egz.)**/ zaginął 1 egz. 

1327.   Ryżko Stanisław: Z Panem Bogiem w łagrach, Lublin 2004, Norbertinum, 2 egz.

1328.   Rzeczycki Włodzimierz: NIL, siedziałem z Tobą w jednej celi. Opowieść poetycka

1329.   Sapargalijew Garjat: Polacy w Kazachstanie w XIX w., W-wa 1982, Czytelnik, 2 egz.

1330.   Sacharow Andriej: Wspomnienia, t I-III, W-wa 1991, Pomost

1331.   Sanguszko Roman: Niezłomny Książe Syberyjski, (red.): Ks. Michał Osak, Zofia Kwapniewska

1332.   Sanktuarium Golgoty Wschodu u o. redemptorystów we Wrocławiu, Wrocław 2002, Wyd. parafia MB Pocieszenia we Wrocławiu

1333.   Sariusz-Skąpska Izabella: Polacy świadkowie Gułagu. Literatura łagrowa 1939-1989, Kraków 1995, Tow. Autorów i Wyd. Prac Naukowych Universitas

1334.   Sariusz-Skąpska Izabella: Polscy świadkowie GUŁAG-u. Literatura łagrowa 1939–1989, Kraków 2002, Tow. Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas

1335.   Saski Witold: Przez wiele mostów, W-wa 1992, Vademecum

1336.   Sawicki Feliks: Rozmowa z duchem. Wspomnienia deportowanego, Warszawa 1993, Nakładem autora

1337.   Sawicki Feliks, Skąd nasz ród …, Warszawa 2000, Wydano nakładem autora,

1338.   Sawicki Jacek Z.: VII Obwód Okręgu Warszawskiego AK ,,Obroża”, W-wa 1990, PWN, 2 egz.

1339.   Sawoniewski Ludwik, ks.: Saga o  Grodnie, Łódź - Białystok 1999, wydała rodzina autora

1340.   Sądeccy Sybiracy w stepach Kazachstanu: praca zbiorowa, Nowy Sącz 2008, Wyd. Stowarzyszenie Polskiego Sybiru w Nowym Sączu, 2 egz.

1341.   Sendek-Biliczka Eugenia: W sowieckim raju, Perth 1990, Kurier Press

1342.   Sepetys Ruta: Szare śniegi Syberii, Warszawa 2011, Wyd. Nasza Księgarnia

1343.   Sewastianowicz Ireneusz i in.: Nie tylko Katyń, Białystok 1990, Białost. Wyd. Pras., 2 egz.

1344.   SękWacław SJ: Proboszcz z gorącego pogranicza, Norbertinum 2002

1345.   Sidorski Dionizy: Tak długo tu szedłem, Białystok 1990, KAW

1346.   Siedemdziesiąt pięć lat Związku Sybiraków, wydanie jubileuszowe, oprac. przez członków               Związku Sybiraków, Oddział we Wrocławiu, Wrocław 2004, 3 egz.,,

1347.   Siedlecki Julian: Losy Polaków w ZSRR w latach 1939-1986, II wydanie, Londyn 1988, Gryf P, 2 egz.

1348.   Siedler-Kołyszko Teresa: Między Dźwiną a Czeremoszem reportaże z ziem I i II Rzeczypospolitej, Londyn 1998, Polska Fundacja Kulturalna

1349.   Siedler-Kołyszko Teresa: Od Smoleńska po Dzikie Pola, Londyn 1998, PFK

1350.   Sielicki Franciszek: Co śpiewali Kościuszkowcy i czym radowali dusze (z folkloru I Dywizji           WP), Slavica Wratislaviensia LXXXV, Wrocław 1995, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego

1351.   Sielicki Franciszek: Wspomnienia z zesłania b. mieszk. Wilejszczyzny, Wr-w 1995, Wyd. U.Wr.

1352.   Sikorska Irena: Od śniegu do słońca, Norbertinum 2010

1353.   Siemaszko Władysław, Siemaszko Ewa: Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na ludności polskiej Wołynia 1939-1945, tom I, W-wa 2000, Wyd. von borowiecky

1354.   Siemaszko Władysław, Siemaszko Ewa: Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na ludności polskiej Wołynia 1939-1945, tom II, W-wa 2000, Wyd. von borowiecky

1355.   Siemaszko Zbigniew S.: Ci, którzy odeszli (1953-2002), Londyn 2002, PFK

1356.   Siemaszko Zbigniew S.: Początki sowietyzacji (1939-1946), Londyn 2000, Caldra House

1357.   Siemaszko Zbigniew S.: Pod sowiecką władzą (1939-1942), Londyn 2001, PFK,    2 egz.

1358.   Siemaszko Zbigniew S.: Polacy i Polska w drugiej wojnie światowej, Londyn 2002, PFK

1359.   Siemaszko Zbigniew S.: Radiotelegrafia i radiowywiad (1939-1946), Londyn 2003, Wyd. PFK

1360.   Siemaszko Zbigniew S.: Sprawy i troski 1956-2005, Lublin 2006, Norbertinum

1361.   Siemaszko Zbigniew S.: W sowieckim osaczeniu, Londyn 1991, PFK, 2 egz.

1362.   Siemaszko Zbigniew S. (oprac., przypisy, tłumaczenie): Świadkowie przeżyć sowieckich 1939-                     1946, Londyn 1999, Polska Fundacja Kulturalna, 3 egz.

1363.   Siemiński Henryk (red): Rozstrzelany życia los, Łódź 1997, 3 egz.

1364.   Siemiński Janusz: Moja Kołyma, W-wa 1995, Wyd. Karta, 3 egz. (Sb15)

1365.   Sieroszewski Wacław: Dzieła. Dwanaście lat w kraju Jakutów, Kraków 1961, WL

1366.   Sieroszewski Wacław: Pisma, Tom IX: Ucieczka, W-wa 1923, I.W. Biblioteka Polska

1367.   Sierpińska Zofia: ANATEMA, Łódź 1994, Wydawnictwo KLIO – Łódź, 2 egz.

1368.   Siewierski Henryk: Spotkanie narodów, Paryż 1984, Instytut Literacki

1369.   Siewrug Michał: Wilniana z Syberią w tle, Wilno 2006, Wydawnictwo Polskie w Wilnie

1370.   Siomkajło Alina: Widma przeszłości, Lublin 2004, Norbertinum

1371.   Sipowicz-Bogowski Henryk: Droga przez piekło, Wilno-Ustronie 1949-1979, Wydawnictwo autorskie HSB

1372.   Sipowicz-Bogowski Henryk: Burza nad Kresami, Łódź 1993, Res Polona, 2 egz.

1373.   Sipowicz-Bogowski Henryk: Hen za Niemen, Wilno 1939, Łódź 1995, 3 egz.

1374.   Sipowicz-Bogowski Henryk: Opowieści kresowe, Łódź 2001, nakładem autora

1375.   Sipowicz-Bogowski Henryk: Ostatnie ballady, Łódź 1996, nakładem autora

1376.   Sipowicz-Bogowski Henryk: Poematy, wyd. II, Łódź 2000, nakładem autora, 3 egz.

1377.   Sipowicz-Bogowski H.: Spowiedź szatana, Wilno-Ustronie 1939-1985, Łódź 1998, 4 egz.

1378.   Sipowicz-Bogowski H.: Szlakiem Piastów, wyd. II, Łódź 2000, nakładem autora, 2 egz.                                                                                                                                                                                                                                                           

1379.   Sipowicz-Bogowski Henryk: Śladami epopei wileńskiej, Łódź 1994, Res Polona, (Sb10)

1380.   Sipowicz-Bogowski Henryk: Świerszczykowe baje, wyd. II, Łódź 2000, nakł. autora, 2 egz.

1381.   Sipowicz-Bogowski H.: Tom Trzeci Opowieści Kresowych, Łódź 2002, nakł. autora, 2 egz.

1382.   Sipowicz-Bogowski Henryk „FARYS”: Wilno i ziemia wileńska. Wyd. II, Zeszyty Historyczne WIANO, zeszyt trzeci, maszynopis, 1991

1383.   Sipowicz-Bogowski Henryk: Wiersze zebrane, wyd.II, Łódź 2000, nakładem autora, 3 egz.

1384.   Sipowicz-Bogowski Henryk: W obliczu zagłady, 1995, Res Polona

1385.   Sipowicz-Bogowski Henryk: Za biesiadnym stołem, wyd. II, Łódź 2000, nakładem autora

1386.   Sitek Wojciech: Mniejszość w warunkach zagrożenia. Pamiętniki Łemków, Wr-w 1996, Uniwersytet Wrocławski

1387.   Skalski Teofil, ks.: Terror i cierpienie, Lublin-Rzym-Lwów 1996, Norbertinum, 2 egz., (MS8)

1388.   Skarga Barbara: Po wyzwoleniu 1944-1956, Poznań 1990, W drodze

1389.   Skarżyński Kazimierz: Katyń, Paryż 1988, Editions Dembinski

1390.   Skarżyński Kazimierz: Katyń, Paryż 1990, drugie wydanie, Editions Dembiński

1391.   Skirlińska Lidia: Szara opowieść, Lubaczów 2004, /Koło Związku Sybiraków Lubaczów Oddział Jarosław/,

1392.   Skotnicki Zygmunt: Pomnik Sybiraków, Olsztyn 2005, Wyd. Miasto Olsztyn, 2 egz.,

1393.   Skrok Zdzisław: Podolska legenda. Powstanie i pogrzeb polskiego Podola, Warszawa 2007, Wyd. Iskry

1394.   Skrzypek Stanisław: Rosja jaką widziałem. Wspomnienia z lat 1939-1942, Newton 1949, Montgomeryshire Press

1395.   Skrzypkowski Zenon: Przyszliśmy was oswobodzić… drohiczyńskie wspomnienia z lat niewoli, wydanie drugie, Warszawa 2004,

1396.   Skwarnicki Marek: Australijska wiosna, Melbourne 1987

1397.   Słabczyńska Teresa: Tam gdzie kwitły bzy i jaśminy … Norbertinum 2009.

1398.   Sławińska Irena: Szlakami moich wód. Lublin 2004. Norbertinum

1399.   Sławińska-Stepska Elżbieta: Ballada syberyjska, Skrzyszów  1996, (MS 7)

1400.   Sławińska-Stepska Elżbieta: Ballada syberyjska, Tarnów-Skrzyszów 2003, Wyd. drugie poszerzone, Wyd. S-Can Sc, 2 egz.,

1401.   Słonim – Odsłony, Warszawa 2002, zespół autorski

1402.   Słonimski Antoni: Moja podróż do Rosji, W-wa 1987, LTW,

1403.   Słupsk. Biuletyn Informacyjny. Wydanie specjalne, sierpień 1993,

1404.   Smereczyńska Wanda Lidia-Zienkiewicz, Smereczyński Witold Jan: Krajobraz niewoli, Wspomnienia z Kazachstanu, Lublin 2005, NORBERTINUM

1405.   Sobolewski Henryk: Z ziemi wileńskiej przez świat gułagu, W-wa 1990, Wyd. Przedświt

1406.   Sobota Anna: W stepach Kazachstanu, Wr-w 1993, B-ka Zesłańca, PTL, (MS5), 7 egz.

1407.   Sokół Jan i Sudo Józef: Kresy Wschodnie we krwi, Chicago-Poznań-Wrocław 1999, Ośrodek Pojednania Polsko-Ukraińskiego w Chicago

1408.   Sołżenicyn Aleksander: Archipelag Gułag, tom I-II, W-wa 1990, Nowe Wyd. Polskie, 2 egz.

1409.   Sołżenicyn Aleksander: Archipelag Gułag, tom III-IV, W-wa 1990, Nowe Wyd. Polskie, 2 egz.

1410.   Sołżenicyn Aleksander: Archipelag Gułag, tom V-VII, W-wa 1990, Nowe Wyd. Polskie, 2 egz.

1411.   Sołżenicyn Aleksander: Jeden dzień Iwana Denisowicza, W-wa 1989, Iskry, 2 egz.

1412.   Sołżenicyn Aleksander: Krąg pierwszy, W-wa 1997, Czytelnik

1413.   Sołżenicyn Aleksander: Oddział chorych na raka, W-wa 1997, Czytelnik

1414.   Sommer Tomasz: Rozstrzelać Polaków, Warszawa 2010, Wyd. 3S Media Sp. z o.o.

1415.   Sosiński Tadeusz: Przez życie pod wiatr, W-wa 2000, Wyd. Wojciech Lewicki

1416.   Sosiński Tadeusz: Słonim zarys dziejów, Sulejówek 1996, Wyd. T. Sosiński. 2 egz.

1417.   Sosiński Tadeusz: 79 p.p. Strzelców Słonimskich, W-wa 1996, Ofic. Wydawnicza Adiutor

1418.   Sosiński Tadeusz: (red.): W matni, Sulejówek 1996, 4 egz.

1419.   Soszka Irena: Byłam numerem 325083 Wspomnienia o wojnie i łagrze po wojnie, Zamość                            1997, Niezależny Ośrodek Kultury w Zamościu

1420.   Spis kościołów i duchowieństwa Diecezji Pińskiej w R.P. w l. 1933 i 1934, Lublin 2007,

          Wyd. Fundacja Pomocy Szkołom Polskim na Wschodzie im. Tadeusza Noniewicza

1421.   Spod Monte Cassino na Sybir, W-wa 1998, Centr. Archiwum MSWiA

1422.   Spotkałem człowieka. Ks. Władysław Bukowiński, Biały Dunajec – Ostróg 2001

1423.   Spotkanie z Sybirakiem, materiały pokonkursowe, Łódź 2008, Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego i Związek Sybiraków, 5, egz.,

1424.   Sprawa polska w czasie drugiej wojny światowej w pamiętnikach, W-wa 1990, PIW

1425.   Srokowski Stanisław: Repatrianci, W-wa 1989, Czytelnik, 2 egz.

1426.   Srokowski Stanisław: Nienawiść, W-wa 2006, Prószyński i S-ka

1427.   Srokowski Stanisław: Ukraiński kochanek, Kraków 2008, Wyd. Arcana

1428.   Stabińska Jadwiga, OSBap.: Za Chrystusem Apostołem. Ks. Stanisław Szulmiński SAC (1894 -        1941), Ząbki 1994, Apostolicum, (MS 8)

1429.   Stachiewicz Wacław: Wierności dochować żołnierskiej, W-wa 1998, RYTM

1430.   Stankiewicz-Januszczak Joanna: Marsz śmierci. Ewakuacja więźniów z Mińska do Czerwieni                 24–27 czerwca 1941 r., W-wa 1999, Oficyna Wyd. Volumen

1431.   Starorypiński Zygmunt i in.: Między Kamieńcem i Archangielskiem, W-wa 1986, PIW

1432.   Statut Związku Sybiraków, Zarząd Główny Warszawa 1991 i 1994 – 2 egz.

1433.   Stefanowicz Edward: Los tak chciał. 11 lat w wiecznej zmarzlinie, Piotrków 1997, 4 egz.

1434.   Stefanowska Zofia i in.: Życiorysy historyczne, literackie i legendarne, W-wa 1992, PWN

1435.   Stefańska-Tuderowicz: Powrót ze stepu, W-wa 199?, Instytut Wyd. Książka i Prasa, (Sb20               i 22)

1436.   Stobniak-Smogorzewska Janina: Kresowe osadnictwo wojskowe 1920-1945, W-wa 2003,                 Instytut Studiów Politycznych PAN, Wyd. Rytm

1437.   Stocka Jadwiga: Wspomnienia z Syberii 1939-1946, Kielce, 1994, Wyd. nakł. Autorki, 2 egz.,

1438.   Stojowski Andrzej: Kanonierka, Warszawa 1990, Czytelnik

1439.   Stopyra-Gawrońska Janina: Bez dzieciństwa, W-wa 1997, Ag. Wyd. IWAR

1440.   Stowarzyszenie Polskich Komb. w Kanadzie Koło Nr 2. Styczeń 1997, Londyn-Ontario, Kanada       

1441.   Strenczak Zygmunt: Sowieckie Piekło, Wspomnienia o Wągrowieckich Sybirakach, Wągrowiec 2007, Wyd. M-Druk Janusz Muszyński,

1442.   Strenczak Zygmunt: Bramy piekieł. Sybirackie Wspomnienia, Wagrowiec 2009, Wyd. M-Druk

1443.   Strogulski Tomasz: Granatowa armia, Opole 2000,   2 egz.

1444.   Strzelczyk Joanna: Ucieczka ze Wschodu, Warszawa 2002, RYTM

1445.   Studia z dziejów okupacji sowieckiej (1939-1941), W-wa 1997, ISP-PAN, 2 egz.

1446.   Stypułkowski Jerzy: 0 honor, Londyn 1969, Nakł. Polskiej Fundacji Kulturalnej

1447.   Stypułkowski Zbigniew: W zawierusze dziejowej, Londyn 1951, Gryf Publ. Ltd.

1448.   Stypułkowski Zbigniew: Zaproszenie do Moskwy, W-wa 1991, Editions Spotkania, (MS10)                 

1449.   Suda Marian: Polska ... do Tobolska, Kraków 1998, Wyd. Realbud, (Sb19) 3 egz.

1450.   Suda Marian (oprac.): Przeznaczeni na zagładę. Wspomnienia polonijnych Sybiraków, Chicago-Kraków 2004, Wyd. Radamsa                                                                        

1451.   Sudoł Adam: Początki sowietyzacji Kresów Wschodnich. Jesień 1939 r., Bydgoszcz-Toruń                                                 1997, WSP w Bydgoszczy

1452.   Supady Jerzy: Życie i śmierć w łagrach sowieckich, Łódź 2001, ADI, (Sb27), 2 egz.

1453.   Surwiło Jerzy: Rachunki nie zamknięte. Wileńskie ślady na drogach cierpień, Wilno 1992, Biblioteka Magazynu Wileńskiego,  3 egz.

1454.   Surwiło Jerzy: Zostali tu z nami na dobre i złe. Losy przedstawicieli przedwojennej inteligencji Wilna i Wileńszczyzny po 1944, Wilno 2000, Wyd. Margi raštai

1455.   Swadowski Leopold ps. Sławir: Wspomnienia zesłańca, Ruda Śląska 1990, Wydana przez

1456.   Swianiewicz Stanisław: W cieniu Katynia, W-wa 1990, Czytelnik, 2 egz.

1457.   Swianiewicz Stanisław: W cieniu Katynia, W-wa 1992, Czytelnik, 3 egz.

1458.   Syberia – symbol walki i cierpienia, wiary i nadziei Polaków, Pokłosie Wielkopolskiego Konkursu Literackiego, Kalisz 2003, Wyd. Związek Sybiraków Oddział Kalisz

1459.   Syberia w historii i kulturze narodu polskiego, Wrocław 1988, Wyd. „Silesia” 2 egz.

 

1460.   Sybir 1940–1946, folder, W-wa 1996 (?), Muzeum Niepodległości w Warszawie

1461.   Sybir pro memento, wystawa o sowieckiej deportacji Polaków, Sopot Hipodrom 2000, Wyd. Sybir – Pro Memento, (katalog)

1462.   Sybirackie losy zesłańców regionu konińskiego. Konin 1993, Wyd. Zw. Sybiraków, Oddział Wojewódzki w Koninie, 2 egz.,

1463.   Sybirackie refleksje, Jelenia Góra 2008, Wyd. Oddział Związku Sybiraków w Jeleniej Górze

1464.   Sybiracy. Pismo poszkodowanych przez totalitaryzm, rok IV, nr 47, 48, W-wa 1993, Wyd. Straż Mogił Polskich Bohaterów

1465.   Sybiracy, rok IV, nr 51, 52, 53, 54, 55, Wyd. j.w.

1466.   Sybiracy Podkarpacia, Krosno 1998, Wyd. KaBe

1467.   Sybiracy Ziemi Oławskiej 1940-1993, Wyd. Zw. Sybiraków, Koło w Oławie,

1468.   Sybiracy Ziemi Ołwskiej 1989-1999, Oława 1999, Wyd. Zw. Sybiraków, Koło w Oławie,

1469.   Sybirak – nr 1-1989, periodyk (od 1989 r.) – Pismo Związku Sybiraków O/W Białystok

1470.   Sybirak – nr 2-1989, periodyk (od 1989 r.) –Pismo Związku Sybiraków O/W Białystok,  6 egz.

1471.   Sybirak – nr 3-1989, periodyk (od 1989 r.) -Pismo Związku Sybiraków O/W Białystok, 4 egz.

1472.   Sybirak – nr 4-1990, periodyk (od 1989 r.)-Pismo Związku Sybiraków O/W Białystok, 4 egz.

1473.   Sybirak – nr 5-1990, periodyk (od 1989 r.)-Pismo Zw. Sybiraków O/W B-stok, (MS 2), 6 egz.

1474.   Sybirak – nr 6,  periodyk  - od 1989 r. – Pismo Związku Sybiraków, Białystok 1991, 6 egz.

1475.   Sybirak – nr 7,  periodyk  - od 1989 r. – Pismo Związku Sybiraków, Białystok 1992, 3 egz.

1476.   Sybirak – nr 8,  periodyk  - od 1989 r. – Pismo Związku Sybiraków, Białystok 1993, 4 egz.

1477.   Sybirak – nr 9,  periodyk  - od 1989 r. – Pismo Związku Sybiraków, Białystok, 1993, 7 egz.

1478.   Sybirak – nr 10, periodyk - od 1989 r. – Pismo Związku Sybiraków, Białystok 1994, 7 egz.

1479.   Sybirak – nr 11, periodyk - od 1989 r. – Pismo Związku Sybiraków, Białystok 1994, 4 egz.

1480.   Sybirak – nr 12, periodyk - od 1989 r. – Pismo Związku Sybiraków, Białystok 1994, 4 egz.

1481.   Sybirak – nr 13, periodyk - od 1989 r. – Pismo Związku Sybiraków, Białystok 1995, 2 egz.

         (MS 7)

1482.   Sybirak – nr 14,  periodyk  - od 1989 r. – Pismo Związku Sybiraków, Białystok 1996, 2 egz.

1483.   Sybirak – nr 15,  periodyk  - od 1989 r. – Pismo Związku Sybiraków, Białystok 1996

1484.   Sybirak – nr 16,  periodyk  - od 1989 r. – Pismo Związku Sybiraków, Białystok 1997, 2 egz.

1485.   Sybirak – nr 17,  periodyk  - od 1989 r. – Pismo Związku Sybiraków, Białystok 1997, 3 egz.

1486.   Sybirak – nr 18,  periodyk  - od 1989 r. – Pismo Związku Sybiraków, Białystok 1998, 2 egz.

1487.   Sybirak – nr 19,  periodyk  - od 1989 r. – Pismo Związku Sybiraków, Białystok 1998, 3 egz.

1488.   Sybirak –nr 20,  periodyk  - od 1989 r. – Pismo Związku Sybiraków, Białystok 1999, 3 egz.,

1489.   Sybirak –nr 21,  periodyk  - od 1989 r. – Pismo Z. Sybiraków, Białystok, XII 1999, 2 egz

1490.   Sybirak – nr 22, periodyk  - od 1989 r. – Pismo Z. Sybiraków, Białystok, III 2000, 2 egz.

1491.   Sybirak – nr 23, periodyk  - od 1989 r. – Pismo Z. Sybiraków, Białystok Lipiec 2000, 3 egz.

1492.   Sybirak – nr 24,  periodyk  - od 1989 r. – Pismo Z. Sybiraków, Białystok, XII 2000, 2 egz.

1493.   Sybirak – nr 25,  periodyk - od 1989 r.- Pismo Z. Sybiraków, Białystok, IV 2001, 2 egz.

1494.   Sybirak – nr 26,  periodyk - od 1989 r.- Pismo Z. Sybiraków, Białystok VIII 2001, 2 egz.

1495.   Sybirak – nr 27,  periodyk - od 1989 r.- Pismo Z. Sybiraków, Białystok XII 2001, 2 egz. 

1496.   Sybirak – nr 28,  periodyk - od 1989 r.- Pismo Z. Sybiraków, Białystok V 2002, 2 egz.

1497.   Sybirak – nr 29,  periodyk - od 1989 r.- Pismo Z. Sybiraków, Białystok XII 2002, 2 egz.

1498.   Sybirak – nr 30,  periodyk - od 1989 r.- Pismo Z. Sybiraków, Białystok  IV 2003, 2 egz.

1499.   Sybirak – nr 31, periodyk  - od 1989 r.- Pismo Z. Sybiraków, Białystok  XII 2003, 2 egz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

1500.   Sybirak – nr 32,  periodyk - od 1989 r.- Pismo Z. Sybiraków, Białystok IV 2004, 3 egz. 

1501.   Sybirak – nr 33,  periodyk - od 1989 r.- Pismo Z. Sybiraków, Białystok IX 2005,   2 egz.

1502.   Sybirak – nr 1/2008 edycja dla młodzieży, Białystok 2008, Wyd. Fundacja Dziedzictwo Polskiej Golgoty Wschodu im. Św. Rafała Kalinowskiego

1503.   Sybirak - biuletyn informacyjny OWZS w Warszawie, nr 1-2, W-wa czerwiec 1994

1504.   Sybirak - biuletyn informacyjny OWZS, nr 2-3 (10-11), W-wa wrzesień 1996

1505.   Sybirak - biuletyn informacyjny OWZS, nr 4 (12), W-wa grudzień 1996

1506.   Sybirak - biuletyn informacyjny OWZS, nr 1 (13), W-wa marzec 1997

1507.   Sybirak - biuletyn informacyjny OWZS, nr 2-3 (14-15), W-wa wrzesień 1997

1508.   Sybirak - biuletyn informacyjny OWZS, nr 1-2 (17-18), W-wa czerwiec 1998

1509.   Sybirak - biuletyn informacyjny OWZS, nr 3 (19), W-wa wrzesień 1998

1510.   Sybirak - biuletyn informacyjny OWarZS w Warszawie, nr 4 (20), W-wa grudzień 1998

1511.   Sybirak - biuletyn informacyjny OWarZS w Warszawie, nr 1-2 (21-22), W-wa czerwiec 1999

1512.   Sybirak - biuletyn informacyjny OWarZS w Warszawie, nr 3 (23), W-wa grudzień 1999

1513.   Sybirak - biuletyn informacyjny OWarZS w Warszawie, nr 4 (24), W-wa grudzień 1999, 2 egz.

1514.   Sybirak - biuletyn informacyjny OWarZS w Warszawie, nr 1 (25), W-wa marzec 2000, 3 egz.

1515.   Sybirak - biuletyn informacyjny OWarZS w Warszawie, nr 2(26), W-wa czerwiec 2000, 2 egz.

1516.   Sybirak - biuletyn informacyjny OWarZS w Warszawie, nr 3/27, W-wa wrzesień 2000, 2 egz.

1517.   Sybirak - biuletyn informacyjny OWarZS  w Warszawie, nr 4/28, W-wa grudzień 2000

1518.   Sybirak - biuletyn informacyjny OWarZS  w Warszawie,  nr 1/29, W-wa marzec 2001

1519.   Sybirak - biuletyn informacyjny OWarZS  w Warszawie, nr 2/30, W-wa czerwiec 2001

1520.   Sybirak - biuletyn informacyjny OWarZS  w Warszawie, nr 3/31, W-wa wrzesień 2001

1521.   Sybirak - biuletyn informacyjny OWarZS  w  Warszawie, nr 4/32, W-wa grudzień 2001

1522.   Sybirak - Pismo RWZS Województwa Mazowieckiego w Warszawie, nr 9, W-wa marzec 2004

1523.   Sybirak -Pismo RWZS Województwa Mazowieckiego w Warszawie, nr 10, W-wa 04.2004

1524.   Sybirak -Pismo RWZS Województwa Mazowieckiego w Warszawie, nr 11, W-wa 09.2004

1525.   Sybirak-Pismo RWZS Województwa Mazowieckiego w Warszawie, nr 12, W-wa 12.2004    

1526.   Sybirak-Pismo RWZS Województwa Mazowieckiego w Warszawie, nr 13, W-wa marzec 2005  

1527.   Sybirak-Pismo RWZS Woj. Mazowieckiego w W-wie, nr 14-15, W-wa 04 i 05.2005

1528.   Sybirak-Pismo RWZS Woj. Mazowieckiego w W-wie, nr 16, W-wa grudzień 2005

1529.   Sybirak-Pismo RWZS Woj. Mazowieckiego w W-wie, nr 17-18, W-wa styczeń-czerwiec 2006

1530.   Sybirak Polski, W-wa 1995, dodatek specjalny, W-wa 1995, Zarząd Główny ZS

1531.   Sybirak Polski, W-wa 1998, dodatek specjalny, W-wa 1998, Zarząd Główny ZS

1532.   Synowiec-Tobis Stella H.: The Fulfillment of Visionary. Return. (Spełnienie proroctwa. Powrót - S.J.), Artpol Printing, USA 1998

1533.   Szablowska-Lutyńska Regina: Z Wołynia do stacji Taincza. Z pamiętnika Sybiraczki 1939-1946, Kraków 2003, Wyd. oo. Pijarów, 2 egz.

1534.   Szajak Sebastian, Polsko Ukraiński Sojusz Polityczno-Wojskowy w 1920 roku, W-wa 2005, Oficyna Wydawnicza RYTM

1535.   Szagonowa Zofia: Ostatni rozkaz, W-wa 1992, Wyd. Poligrafii KPN (Sb16)

1536.   Szałamow Warłam: Bez powrotu, Gdańsk 1996

1537.   Szałamow Warłam: Opowiadania Kołymskie, W-wa 1983

1538.   Szczepański Janusz: Wojna 1920 na Mazowszu i Podlasiu, W-wa - Pułtusk 1995

1539.   Szczepowska Maria: Sosenka, W-wa 1989, Czytelnik, (MS 1),

1540.   Szcześniak Andrzej Leszek: Katyń tło historyczne, fakty, dokumenty, W-wa 1989, Wyd. Alfa,   3 egz.

1541.   Szcześniak Andrzej Leszek: Deportacje XX wieku, Radom 2002, Pol. Wyd. Encyklopedyczne

1542.   Szcześniak Andrzej Leszek: Katyń lista ofiar i zaginionych, W-wa 1989, Wyd. Alfa, 2 egz.

1543.   66 rocznica agresji sowieckiej na Polskę, Kielce 17 września 2005, Wyd. Związek Sybiraków Oddział w Kielcach,

1544.   Szeremeta Bronisław: Powroty do Lwowa, Wrocław 2003, druk i oprawa UROSYSTEM

1545.   Szetelnicki Wacław, ks.: Lwowianin na drogach świata. Władysław kard. Rubin, Roma 1986

1546.   Szponder Stanisław: Anhelli w Ruzajewce, Poznań 1996, D.W. REBIS, 2 egz., (MS 10) (Sb16)

1547.   Szponder Stanisław: Doznania, Zeszyt UPPL 2003/2 (XXI)

1548.   Szponder Stanisław: Zamieć, Poznań 1992, Dom Wydawniczy REBIS

1549.   Szpyra Mieczysław E.: Moja wojna z Hitlerem, Banderą i Stalinem, Lublin 2001, Norbertinum

1550.   Szulcowi Maria Halina, Wiersze wybrane. Podole-Wołyń-Śląsk, Bytom 1996, wyd. nak. autor.,

1551.   Szylkin Henryk: Antologia wierszy sybirackich, Zielona Góra 1998, Euro-Druk (Sb20)

1552.   Szymanderscy H. i W.(wybór i opracowanie): Polskie kolędy patriotyczne 1830 – do dzisiaj, Wrocław 1989, Wyd. Epoka

1553.   Szymański Tadeusz-ks. Zdzisław Peszkowski-Grzegorz Jędrejek: Przebaczyć nie znaczy zapomnieć. O znaczeniu zbrodni katyńskiej dla powstania ładu powojennego oraz czasów wpółczesnych, Lublin-Warszawa 2003, wyd. BAMKA, (MS15)

1554.   Ścibor-Rylski A.: Pierścionek z końskiego włosia. W-wa 1991

1555.   Śladem zbrodni katyńskiej, W-wa 1998, Centralne Archiwum MSWiA

1556.   Ślaski Jerzy: Skrobów. Dzieje obozu NKWD dla żołnierzy AK 1944-1945, W-wa 1990, PAX

1557.   Śliwowska Wiktoria: Ucieczki z Sybiru, Warszawa 2005, ISKRY

1558.   Śliwowska Wiktoria: Zesłańcy polscy w Imperium Rosyjskim w I połowie XIX w., W-wa 1998, Wyd. DiG, 2egz.

1559.   Śreniawa-Szypiowski R.: Barykady Powstania Warszawskiego, Warszawa 1993, PWN

1560.   Środowisko Borowiczan. Biuletyn Informacyjny nr 14, luty-marzec 2004,

1561.   Świątek-Horyń Romuald: Przed czerwonym trybunałem, Londyn 1987, Wyd. Otton Hulacki

1562.   Świderski Józef: Śmierć na czarnoziemie, Łódź 2000, nakładem autora (MS 13)

1563.   Świrniak-Mateuszuk Krystyna: 100 wierszy, Lublin 1994, 4 egz.

1564.   Świrniak-Mateuszuk Krystyna: Poezja i życie, Lublin 2002, nakładem Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Lublinie

1565.   Tak było… Sybiracy, Kraków 1995, Komisja Historyczna ZS, Oddział w Krakowie

1566.   Tak było... Sybiracy, t. 1, Kraków 1995, Związek Sybiraków Oddział w Krakowie, 2 egz.

1567.   Tak było... Sybiracy, t. 2, Kraków 1996, Związek Sybiraków Oddział w Krakowie, (MS 13)

1568.   Tak było... Sybiracy, t. 3, Kraków 1997, Związek Sybiraków Oddział w Krakowie, (MS 13)

1569.   Tak było... Sybiracy, t. 5, Różne losy zesłańców , K-ków 1999, Z.S.Oddz. w Krakowie, (MS13)

1570.   Tak było... Sybiracy, t. 7, Wywiezione do Kazachstanu (1940-1946), Kraków 2001, Związek

           Sybiraków Oddział w Krakowie, (MS13)       

1571.   Tak było... Sybiracy, t. 8, Wyszli z Andersem, Kraków 2002, Zw. Sybiraków Oddz. w Krako-

           wie

1572.   Tak było... Sybiracy, t. 9, W tundrze, tajdze i na stepach, Kraków 2003, Związek Sybiraków

           Oddział w Krakowie

1573.   Tak było... Sybiracy, t. 10, Powrócili, Kraków 2003, Związek Sybiraków Oddział w Krakowie

1574.   Tak było... Sybiracy, t. 11, Na dalekiej północy, Kraków 2003, Zw.Sybirak. Oddz.w Krakowie          

1575.   Tak było... Sybiracy, t, 12, Ratunkiem była nadzieja, Kraków 2005, Związek Sybiraków Od-.        

           dział w Krakowie,   2 egz.

1576.   Tarka Krzysztof: Komendant Wilk – Z dziejów Wileńskiej AK, W-wa 1990, Volumen

1577.   Tarkocińska Zofia: Ociosani, W-wa 1989, Czytelnik, (MS 1), 3 egz.

1578.   Tarkocińska Zofia: Ociosani, Wrocław 1996,

1579.   Tarnawski Wit: Mój ojciec, Londyn 1966, PFK

1580.   Taurin Franc: Strome brzegi Bajkału, Warszawa 1975, I.W.Pax

1581.   Taylor Lenne: Polskie sieroty z Tangeru, Poznań 2010, Dom Wydawniczy REBIS

1582.   Taylor-Terlecka Nina – wybór wierszy i przedmowa: Gułag Polskich Poetów – od KOMI do

           Kołymy, Londyn 2001, PFK

1583.   Theiss Wiesław: Dzieci syberyjskie (1919-1923), W-wa 1991

1584.   Theiss Wiesław: Zniewolone dzieciństwo, Warszawa 1999, Wydawnictwo ŻAK

1585.   Teczka specjalna I. W. Stalina. Raporty NKWD z Polski 1944-1946, W-wa 1998, ISP PAN

            i inni )*

1586.   Temkin Matylda: W sowieckim łagrze. Wspomnienie komunistki, W-wa 1989, Nowa

1587.   Teodorowicz Maria: Oświata polska w walce o przetrwanie w latach drugiej wojny światowej, Olsztyn 1997

1588.   Teplicki Zbigniew: Fatum Wschodnich Kresów, W-wa 2002, Wyd. Bellona

1589.   Tęczarowska Danuta: Deportacja w nieznane. Wspomnienia 1939-1942, Londyn 1981, Veritas Foundation Publication Centre, (MS 10)

1590.   Toczek Edward: Wspomnienia syberyjskiego zesłańca, W-wa 1989, Novum, (MS 1), 6 egz.

1591.   Tomaszyk Krystyna: Droga i pamięć. Przez Syberię na Antypody, W-wa 2009, Wyd. Trio

1592.   Tomczyńska Jadwiga: Z Tarnopola przez Sybir do Wadowic, Kraków 1992, Wyd. Zakonu Pijarów, (MS 4), 2 egz.

1593.   Tomsia Teresa: Dom utracony dom ocalony, Poznań 2009, Wydawnictwo Poznańskie

1594.   Trusiewicz Feliks: Duszohubka, Wrozław 2002. Wyd. Wrocławska Drukarnia Naukowa PAN

1595.   Truszkowski Jan: Wstawaj, na Sybir nas wywożą, Wyd. II, Rajgród 2003, Tow. Miłośn. Rajgrodu

1596.   Truszkowski Jan: 50 lat Sybiru, Rajgród 2007, Tow. Miłośników Rajgrodu

1597.   TRYPTYK KAZACHSTAŃSKI. Wspomnienia z zesłania, W-wa 1992, Arch. Wschod. i ISP PAN

1598.   Trznadel Jacek: Powrót rozstrzelanej armii. (Katyń – fakty, rewizje, poglądy), Komorów 1993(?), Wydawn. Antyk

1599.   Trznadel Jacek: Spór o całość, Polska 1939-2004, Warszawa 2004, Wydawnictwo ANTYK-Marcin Dybowski

1600.   Tucholski Andrzej: Mord w Katyniu, W-wa 1991, PAX

1601.   Turowski Józef, Siemaszko Władysław (oprac.): Zbrodnie nacjonalistów ukraińskich dokonane na ludności polskiej na Wołyniu 1939 – 1945, Warszawa 1990, Wyd. Główna Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce - IPN

1602.   Tygiel narodów, Warszawa 2002, ISP-PAN i in.

1603.   Tyszkiewicz Teresa: Archipelag śladów Boga, Poznań-Biały Dunajec 2007, Wyd. Ośrodek  Wołanie z Wołynia

1604.   Urbankiewicz Jerzy: Oko judasza, Łódź 2002, Zeszyt Historyczny Wiano

1605.   Urbankiewicz Jerzy: Workuta, Łódź 1995, Wiano, (MS 7), )

1606.   Urbankiewicz Jerzy: Workuta, Łódż 1995, Zeszyt Historyczna Wiano

1607.   Urbankiewicz Jerzy (Andrzej Zawada, Michał Pełka) „Jurek”, „Zawada”: Winciuk nie zapomniał. Legenda Ziemi Wileńskiej. Zeszyty Historyczne Wiana, zeszyt 22, Łódź 2002, nakładem autora przy pomocy finansowej IPN–Oddział w Łodzi

1608.   Urbankowski Bohdan: Czerwona msza czyli uśmiech Stalina, t.I i II., W-wa 1998,  Alfa, 2 egz.

1609.   Utrwalone w pamięci pokoleń. 15- lecie działalności Koła Związku Sybiraków w Dębnie 1989-2004, Dębno wrzesień 2004, Koło Związku Sybiraków w Dębnie Lubuskim,

1610.   Uwięzieni w Borowiczach, Indeks Represjonowanych, tom IV, W-wa 1997, Karta

1611.   Uwięzieni w Donbasie i pod Saratowem, Indeks Represjonowan., tom VIII, W-wa 1999, Karta

1612.   Uwięzieni w Ostaszkowie i Riazaniu. Alfabetyczny wykaz 4307 internowanych Polaków... , Indeks Represjonowanych, t. XIII, Moskwa-Warszawa 2002, Wyd. Ośrodek KARTA

1613.   Uwięzieni w Stalinogorsku, Indeks Represjonowanych, tom VII, W-wa 1999, Karta

1614.   Verstandig Mark: I rest my case (Moje ostatnie sprawy – S.J.), Melbourne 1997

1615.   Walczak Tadeusz: Życie nie tylko własne, Londyn 1996, Polska Fundacja Kulturalna

1616.   Walewander Edward, ks.: Polacy i Niemcy w Rosji, Lublin 1993, Wspólnota Polska – Lublin

1617.   Walewander Edward., ks. (wybór i wstęp): Polacy w Estonii mówią o sobie, Lublin 1997, Oddział Lubelski Stow. Wspólnota Polska

1618.   Walewander Edward., ks. (wybór i wstęp): Polacy w Mołdowie mówią o sobie, Lublin 1995, Oddział Lubelski Stow. Wspólnota Polska

1619.   Walewander Edward., ks. (wybór i wstęp): Polacy w Rosji mówią o sobie, t. I, II, III, Lublin 1994 i 1995,Wyd.KUL, 3 egz.

1620.   Waligóra Jacek ks.: Ksiądz J. Szetela, Duszpasterz, Ojciec, Dobroczyńca, Nowe Miasto (Ukraina) 1998

1621.   Wańkowicz Melchior: Dzieje rodziny Korzeniewskich, Drogą do Urzędowa, Reportaże z Wołynia, Od Stołpów po Kair, Warszawa 2010, Wyd. Prószyński i S-ka

1622.   Warachim Hieronim: Włóczęga Boży. 0. Serafin Kaszuba kapucyn, Apostoł Wołynia, Kazachstanu i Syberii, Kraków 1991, Prowincja Krakowska oo. Kapucynów

1623.   Warakomski Romuald, Komórka Legalizacyjna Sztabu Okręgu Wileńskiego AK w l. 1939-47,

Bydgoszcz 1996, Wyd. Tow. Miłoś. Wilna i Ziemi Wileńskiej, Oddział w Bydgoszczy

1624.   Wargin-Słomiński Józef: Człowiek który zgubił uśmiech, W-wa 1970, Iskry

1625.   Warszawa. Koło Mokotów: Biuletyn Informacyjny nr 5, grudzień 2002,

1626.   Warszawa. Koło Praga-Południe: Biuletyn nr 8, lipiec 1993,

1627.   Warszawa Oddział. Sybirak. Biul. Info. O. Warsz. Zw. Sybiraków, nr 1-2, czerwiec 1994,

1628.   Warszawa Oddział. Sybirak. Biul. Info. O. Warsz. Zw. Sybiraków, nr 3(19), wrzesień 1998,

1629.   Warszawa. Rada Wojewódzka Zw. Sybiraków woj. mazowiec. Sybirak nr 1, marzec 2002,

1630.   Warszawa. Rada Wojewódzka Zw. Sybiraków woj. mazowiec. Sybirak nr 2, czerwiec 2002,  3 egz.,

1631.   Warszawa. Rada Wojewódzka Zw. Sybiraków woj. mazowiec. Sybirak nr 3, wrzesień 2002,

1632.   Warszawa. Rada Wojewódzka Zw. Sybiraków woj. mazowiec. Sybirak nr 4, grudzień 2002,

1633.   Warszawa. Rada Wojewódzka Zw. Sybiraków woj. mazowiec. Sybirak nr 1/5, marzec 2003,

1634.   Warszawa. Rada Wojewódzka Zw. Sybiraków woj. mazowiec. Sybirak nr 3/4 (7-8) wrzesień-grudzień 2003,

1635.   Warszawa. Rada Wojewódzka Zw. Sybiraków woj. mazowiec.  Sybirak nr 1/9, marzec 2004,

1636.   Warszawa. Rada Wojewódzka Zw. Sybiraków woj. mazowiec. Sybirak nr 23/11, wrzesień 2004,

1637.   Wasiliewa Larysa: Kremlowskie dzieci, W-wa 1997, Wyd. Philip Wilson

1638.   Wasylkowski Janusz (wybór i opracow.): Śpiewnik Lwowski do 1939, W-wa 1990, Fuga

1639.   Waszczykowski Feliks, Kłopotowski Janusz: Batalion „Dworek” Armii Krajowej. Puszcza Mariańska 1939-1943, Łódź 2005, Wydawn. Hamal

1640.   Watt Aleksander: Poezje, W-wa 1997, Wyd. Czytelnik

1641.   Watt Aleksander: Mój wiek, część II, W-wa 1990, Czytelnik

1642.   Watażka, jego zbrodnie i zakłamane wspomnienia, opracowanie: Bronisław Szeremeta, Wrocław 2000, druk: 7. Studio Reklamowe we Wrocławiu                                                                            

1643.   Watowa Ola: Wszystko co najważniejsze, W-wa 2000, Wyd. Czytelnik

1644.   Wawrzonek Władysław Roman: Zbrodnia katyńska i jej białe plamy, Łódź 2008, Wyd. InterDruk- Studio, 3 egz.

1645.   Waydenfeld Stefan: Droga lodowa, Lublin 2002, Norbertinum, 2 egz.

1646.   Weder Zdzisław, ks.: Znaki nadziei, Warszawa 2004, Wydawnictwo Salezjańskie

1647.   Weissberg-Cybulski Aleksander: Wielka czystka, W-wa 1990, Czytelnik, 2 egz.

1648.   Wereszyca Jerzy (opracowanie): Józef Piłsudski i Lwów, W-wa 1989, Ofic. Wyd. Pokolenie

1649.   Wernik Romuald: Białe noce i czarne dnie, Wrocław 1995, Wyd. Nortom, 2 egz.

1650.   Wernik Romuald: Nie wrócą bociany nad Graniczną. Opowieść kresowa, Londyn 1998, C.H.

1651.   Wernik Romuald: Piołuny losów, W-wa 1991, Rytm, 2 egz.

1652.   Wernik Romuald: Smak chleba i popiołu, Poznań 1997, Wyd. Kurpis s.c.

1653.   Wernik Romuald: Zło nie trwa wiecznie. 1997, Coldra House Ltd., 2 egz.

1654.   Werth Nicolas: Wyspa kanibali, Kraków 2011, Wyd. Znak

1655.   Węgierski Jerzy J.: Lwów pod okupacją sowiecką 1939-1941, W-wa 1991

1656.   Węgierski Jerzy J.: Bardzo różne życie, K-ce 2003, Drukarnia Wyd. im. Anczyca w Krakowie

1657.   Węgierski Jerzy J.: Moja samotna walka, Kraków 2005, Wydawn. PLATAN

1658.   Węglicka Katarzyna: Wędrówki kresowe – gawędy o miejscach, ludziach i zdarzeniach, W-wa 2006, Książka i Wiedza

1659.   Węglicka Katarzyna: Białoruskie ścieżki – gawędy kresowe, W-wa 2006, Książka i Wiedza

1660.   Węglicka Katarzyna: Na dalekiej Ukrainie – gawędy kresowe, W-wa 2007, Książka i Wiedza

1661.   Whiteley Justin: Śmierć Generała Sikorskiego, Warszawa 2007, Wyd. Bellona

1662.   Wiatr-Partyka Stanisława: Piołun z kropelką rosy, Tarnów 1992, Muzeum Okręgowe w Tarnowie, (MS 4), 3 egz.

1663.   Wiązanka myśli i wspomnień. Koło Polek 1965-1991. A bouquet of thoughts and reminiscences. Polish Women‘s League, Wellington New Zealand 1991 [w jęz. angielskim]

1664.   Wiciak-Suchnicka Anna: Drewniane motyle, Londyn 1987,

1665.   Wiciak-Suchnicka Anna: Opary nad rzeką Dźwiną, Wilno 1943, Londyn 1991

1666.   Widelski Czesław i in.: Katyńczycy Ziemi Kutnowskiej, Kutno 1993, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej

1667.   Widelski Czesław: Sybiracy Ziemi Kutnowskiej, Kutno 1998, Społeczna Fundacja Miasta Kutna, 3 egz.

1668.   Wieczorkiewicz Paweł Piotr: Łańcuch śmierci. Czystka w Armii Czerwonej 1937–1939, Warszawa 2001, RYTM, 2 egz.

1669.   Wielhorski Władysław: Trzy pytania i trzy odpowiedzi, Londyn 1964, Nakładem Egzekutywy Zjednoczenia Narodowego

1670.   Wielhorski Władysław: Wspomnienia z przeżyć w niewoli sowieckiej, Londyn 1965, Księgarnia Orbis, Instytut Polski i Muzeum Sikorskiego

1671.   Wieliczko Mieczysław: Jeniectwo wojenne Polaków w Rosji w latach 1503-1918, Lublin 1998, Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

1672.   Wierszyna z bliska i z oddali, [red:] Ewa Nowicka, Małgorzata Głowacka-Grajper, Kraków 2003, Zakład Wydawniczy NOMOS,

1673.   Wierzbicka Bożena: Budynki Sejmu i Senatu, W-wa 1991, PWN

1674.   Wierzbicki Marek: Polacy i Białorusini w zaborze sowieckim, W-wa 2000, Volumen (MS 13)

1675.   Wierzyński Kazimierz: Krzyże i miecze, Londyn 1946, SPP

1676.   Więźniowie łagrów w rejonie Workuty, cz. I, Indeks Represjonowanych, tom X, W-wa 1999, Karta

1677.   Więźniowie łagrów w rejonie Workuty, cz. II, Alfabetyczny wykaz 5690 Polaków i obywateli polskich (...), Indeks Represjonowanych, tom X,  W-wa 2001, KARTA

1678.   Wigierski Mirosław: Ze Lwowa na Kołymę, Wrocław 1998, Wyd. Horton

1679.   Wigrowska Kazimiera, siostra: Ojczyzno moja, gdzie jesteś… Norbertinum 2009

1680.   Wigilijne wspomnienia Sybiraków, Kielce 1995, Wyd. Zw. Sybiraków Oddział w Kielcach,

1681.   Wigrowska Kazimiera, siostra: Ojczyzno moja, gdzie jesteś?, Lublin 2009, Norbertinum

1682.   Wilamowski Jacek: Kłamstwo stulecia. W cieniu Katynia, W-wa br., Agencja Wyd. CB

1683.   Williamson David G: Zdradzona Polska, Poznań 2010, Wyd. Rebis

1684.   WiIk Hilary Marcin, OFM Cap.: Ty nie zginiesz, Lublin 2001, Norbertinum

1685.   WiIk Mariusz: Wilczy notes, Gdańsk 1998

1686.   Wilkowicz Benedykt, dr płk: Polskie Cmentarze Wojenne na Wschodzie, Maszynopis książki dla Terenowego Koła Związku Sybiraków w Brodnicy, Kraków 21.01.2005 r.,

1687.   Wilnianie we wrześniu 1939 (Prolog epopei), Bydgoszcz 2000, T.M.W.i Z.W.- O. w Bydgoszczy

1688.   Winnicki Zdzisław Julian: Szkice Kresowe, Wrocław 1995, Wyd. Stow. „Wspólnota Polska”

1689.   Wisner Henryk: Litwa i dzieje państwa i narodu, W-wa 1999, Mada

1690.   Wiśniewski Wojciech: Pani na Berżenikach, Londyn 1991, P.F.K, 2 egz.

1691.   Witos Andrzej: Wszystko, co niosło życie, (oprac. Czesław Brzoza), Wojnicz 1998, Tow. Przyjaciół Ziemi Wojnickiej

1692.   Witos Tadeusz: Oko w oko z sowiecką sprawiedliwością. Zeszyty Wojnickie Nr 1/1997  Wydanie specjalne, 1997

1693.   Witos Tadeusz: Na zesłaniu i na wojnie, Wojnicz 2001, Tow. Przyjaciół Ziemi Wojnickiej,  

           3 egz.

1694.   Wittlin Tadeusz: Pieśniarka Warszawy Hanka Ordonówna i jej świat, Łomianki 2006, Wyd. LTW

1695.   Witwicka Katarzyna: Czerwońce, W-wa 2000, Druk. RYKO — Karczew

1696.   Włoszczak Wanda (red.): Obozy koncentracyjne OGPU w ZSRR, Warszawa 1992, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

1697.   Włodarkiewicz Wojciech: Obrona Lwowa 1939, W-wa 1996, Wyd. Bellona

1698.   Włodzimierz Wołyński, Lublin 1998, Tow. Krzemieńca i Ziemi Wołyńsko-Podolskiej

1699.   Wojewoda Kazimierz (red.), Sybiracy Podkarpacia, Krosno 1998, Wyd. Związek Sybiraków Oddział w Krośnie,

1700.   Wojna domowa czy nowa okupacja? Polska po roku 1944, Warszawa 2001, ŚZŻAK i Oficyna Wydawnicza RYTM

1701.   Wojnar Eugeniusz: Nie przeminęło z czasem. Kraków 2004, Wyd. Arcana

1702.   Wojtysiak Eugeniusz: Opowieści skazańca z Kołymy seria: Tak było... Sybiracy, tom 4, Kraków1998, Związek Sybiraków – Oddział w Krakowie

1703.   Wołągiewicz Ryszard: Katyń w albumach rodzinnych, Szczecin 1991, Druk: Szczecińskie Z.G.

1704.   Wołczuk Janina: Listy Sybiraków (1939-1955), Wrocław 1994, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, 3 egz.

1705.   Wołoszański Bogusław: Tajna wojna Stalina, W-wa 1999, Wyd. Colori

1706.   Wołoszczuk Stanisław: Pokucie. Legenda i rzeczywistość, Wrocław 2000, Nortom

1707.   Wołoszyński Ryszard W.: Polacy w Rosji 1801-1830, Warszawa 1984, KiW

1708.   Wołyń i Podole, Biuletyn Tow. Miłośników Wołynia i Polesia, Koło w Oświęcimiu, Oświęcim 2006, nr 4(52)

1709.   Wołyński Olgierd: Glos z Gułagu. Rozmowa z Ewą Berberyusz, W-wa 1989, Wyd. Pomost

1710.   Woroniecki Michał, ks.: Powierz Panu swą drogę, Norbertinum 2011

1711.   Woronowicz Walenty: Przypadki XX wieku. 20 lat na Wyspach Sołowieckich i Kołymie 1935-1955. Do druku przygotowały i wstępem opatrzyły Wiktoria Śliwowska i Małgorzata Giżejewska, W-wa 1994, Inst. Historii PAN i Warszawska Oficyna Wydawnicza Gryf,   2 egz.

1712.   Woźniczka Z.: Z Górnego Śląska do sowieckich łagrów, Katowice 1996, (MS 8)

1713.   Wójcik Zbigniew: Ignacy Domeyko, Warszawa — Wrocław 1995, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Stow. Wspólnota Polska (Sb16)

1714.   Wójcik Zbigniew: Jan Czerski. Polski badacz Syberii, Lublin 1986, Wyd. Lubelskie

1715.   Wójcik Zbigniew: Józef Piłsudski 1867-1935, Warszawa [?], Wydawnictwo RYTM

1716.   Wójcik Zbigniew: Karol Bohdanowicz. Szkic portretu badacza Azji, W-wa - Wrocław 1997, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Biblioteka Zesłańca (Sb 19)

1717.   Wrocław. Sybirak Wrocławski, Biuletyn Oddziału Zw. Sybirak. we Wrocławiu nr 2(11), 2002,

1718.   Wrocław. Sybirak Wrocławski, Biuletyn Oddziału Zw. Sybirak. we Wrocławiu nr 3(12), 2003,

1719.   Wrocław. Sybirak Wrocławski, Biuletyn Oddziału Zw. Sybirak. we Wrocławiu nr 4(13), 2003,

1720.   Wrocław. Sybirak Wrocławski, Biuletyn Oddziału Zw. Sybirak. we Wrocławiu nr 5(14), 2003,

1721.   Wrocław. Sybirak Wrocławski, Biuletyn Oddziału Zw. Sybirak. we Wrocławiu nr 5(9), 2003,

1722.   Wrocławskie Studia Wschodnie. Rocznik Ośrodka Badań Wschodnich Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Zakładu im. Ossolińskich Nr 1 (1997), Wr-w 1997, Wyd. U. Wrocławskiego, (Sb18)

1723.   Wrocławskie Studia Wschodnie. Rocznik Ośrodka Badań Wschodnich Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Zakładu im. Ossolińskich Nr 2 (1998), Wr-w 1998, Wyd. U. Wrocławskiego

1724.   Wrocławskie Studia Wschodnie. Rocznik Ośrodka Badań Wschodnich Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Zakładu im. Ossolińskich Nr 4 (2000), Wr-w 2000, Wyd. U. Wrocławskiego

1725.   Wroński Marek: Od śniegów Sybiru do pomarańcz gaju. Dzieje 7. Pułku Artylerii p-panc II Korpusu Polskiego 1942–1945, Londyn 1986

1726.   Wróbel Elżbieta, Wróbel Janusz: Rozproszeni po świecie. Obozy i osiedla uchodźców polskich ze Związku Sowieckiego 1942-1950, Chicago 1992, Panorama Publishing Co., (MS 4), 2 egz.

1727.   Wróbel Janusz: Uchodźcy polscy ze Związku Sowieckiego 1942-1956, Łódź 2003, IPN – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

1728.   Wschodnie losy Polaków (wybór W. Myśliwski), tom 1, Łomża 1991, Oficyna Wyd. Stopka

1729.   Wschodnie losy Polaków (wybór W. Myśliwski), tom 2, Łomża 1991, Oficyna Wyd. Stopka

1730.   Wschodnie losy Polaków (wybór W. Myśliwski), tom 3, Łomża 1991, Oficyna Wyd. Stopka

1731.   Wschodnie losy Polaków (wybór W. Myśliwski), tom 4, Łomża 1991, Oficyna Wyd. Stopka

1732.   Wschodnie losy Polaków. (wybór S. Zagórski ), tom 5, Łomża 1996, Oficyna Wyd. Stopka

1733.   Wschodnie losy Polaków. (wybór S. Zagórski ), tom 6, Łomża 1996, Oficyna Wyd. Stopka

1734.   W służbie dla Ojczyzny. Kobieta-żołnierz 2 Korpusu 1941-1946, Rzym wrzesień 1946, Wyd. Inspektorat PSK 2 Korpusu, )*

1735.   Wspomnienia generała Czesława Januszkiewicza. Od Sybiru do Łubianki, Paryż 1996, Editions Spotkania. Patrz także: Januszkiewicz Czesław...

1736.   Wspomnienia Sądeckich Sybiraków, Nowy Sącz, maj 2005, Wyd. Związek Sybiraków Oddział Nowy Sącz, 4 egz.,

1737.   Wspomnienia Sybiraków, t. I,  W-wa 1989, Wyd. Pomost

1738.   Wspomnienia Sybiraków, t. II, W-Wa 1990, Wyd. Pomost

1739.   Wspomnienia Sybiraków, t. III, W-wa 1990, Wyd. Pomost

1740.   Wspomnienia Sybiraków, t. IV, W-wa 1991, Wyd. Pomost, 4 egz.

1741.   Wspomnienia Sybiraków, t. V, W-wa   1991, Wyd. Pomost, 2 egz.

1742.   Wspomnienia Sybiraków, t. VI, W-wa  1992, Wyd. Pomost, 3 egz.

1743.   Wspomnienia Sybiraków, t. VII, W-wa 1993, Wyd. Pomost, 3 egz.

1744.   Wspomnienia Sybiraków, t. VIII, W-wa 1994. Wyd. Pomost

1745.   Wspomnienia Sybiraków, t. IX,  W-wa 1997, Wyd. Pomost, 3 egz.

1746.   Wspomnienia Sybiraków, red. Jerzy Kobroń, Bystrzyca Kłodzka 2008, Wyd. Zw. Sybiraków w Bystrzycy Kłodzkiej

1747.   Wspomnienia Sybiraków z Ziemi Kolskiej, Koło 2001, Wyd. Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów, /Oddział Związku Sybiraków w Koninie/,

1748.   Wspomnienia z Syberii, Kłodzko 1999, Wyd. Związek Sybiraków w Kłodzku,

1749.   Wspomnienia i życiorysy kadetów II Rzeczypospolitej, Rawicz 1993, Dom Kultury w Rawiczu

1750.   Wspomnienia z Syberii, Kłodzko 1999, Związek Sybiraków Koło w Kłodzku,  Brama w Szczytnie

1751.   Wspomnienia z zesłania na Sybir ( Zbigniew Godzisz: Niedola Sybiracka, Edward Sietko-Sierpowicz: Przez Narym i Norylsk, Helena Kliś-Niemiro: Mamo chleba...), (MS 10)

1752.   Wybowska de Andreis Wanda: Między Dnieprem a Tybrem, W-wa 1999, Krupski I S-ka

1753.   Wysocki Walerian: Wiersze wybrane, Lublin 2002

1754.   Wysocki Walerian: W tajdze i na stepach. Wspomnienia z lat 1940-1944, Lublin 2000, nakład autora, (MS 13), 2 egz.

1755.   Wysocki Wiesław Jan: ‘Nil’ generał August Emil Fieldorf 1895-1953, Warszawa 2010, Oficyna Wydawnicza RYTM

1756.   Wyszczelski Lech: Warszawa 1920, W-wa 1997, Bellona

1757.   Wywieźli nas na Sybir …, W 75. rocznicę powstania i 15. reaktywowania Związku Sybiraków, Puławy 2003 r., Wyd. Związek Sybiraków Oddział Puławy

1758.   Zabiełło Eugeniusz: Berezwecz w służbie Boga i w mocy demonów, Bydgoszcz 2000, TMWiZW

1759.   Zachodnia Białoruś 17.IX. 1939–22.VI 1941. Wydarzenia i losy ludzkie, Rok 1939, tom 1, W-wa 1998, RYTM, 2 egz.

1760.   Zachodnia Białoruś 17.IX. 1939–22.VI 1941. Deportacje Polaków z północno-wschodnich ziem II Rzeczypospolitej 1940-1941, tom 2, W-wa 2001, IPN I RYTM, 2 egz.

1761.   Zbrodnia katyńska. Teki edukacyjne IPN. Warszawa – Kraków 2010, Wyd. IPN

1762.   Z daleka… Coraz dalej, Szczecin 2009, Wyd. Soft Vision

1763.   Zahorska Stefania: Warszawa–Lwów 1939, powieść, Londyn 1964, PFK

1764.   Zagłada polskich elit, Akcja AB – KATYŃ, W-wa 2006, Wyd. IPN

1765.   Zakrzewska Helena: Białe róże, Białystok 1990, ŁUK

1766.   Zakrzewska Helena: Dzieci Lwowa, Radom 2004,POLWEN

1767.   Zamojski Jan: Miejsca postoju, W-wa 1989, Czytelnik

1768.   Zammel Michał: W pułapce gestapo i NKWD, Wyd. Władysław Zammel, Piotrków Trybunalski 2004

1769.   Z archiwów sowieckich tom II Armia Polska w ZSRR 1941-1942, W-wa 1992, ISP-PAN

1770.   Z archiwów sowieckich-tom III-Konflikty polsko-sowieckie 1942-1944, W-wa 1993, ISP-PAN

1771.   Z archiwów sowieckich tom IV Stalin, a Powstanie Warszawskie, W-wa 1994, ISP-PAN

1772.   Z archiwów sowieckich-t V – Powrót żołnierzy AK z sowieckich łagrów, W-wa 1995, ISP-PAN

1773.   Zarząd Główny PCK: Sprawozdanie poufne PCK Raport z Katynia, W-wa 1995,   2 egz.

1774.   Zarząd Główny Związku Ziem Wschodnich RP w Londynie: Kwartalnik Kresowy, rocznik 1983, Z. 102-105, Londyn 1985

1775.   Zarząd Oddziału Związku Sybiraków w Białymstoku: Śladami znaków pamięci Polskiej Golgoty Wschodu w Białymstoku, Białystok wrzesień 2005, 2 egz.

1776.   Zawadzka Jadwiga: Łagierniczki. 10 lat w polarnym kraju, W-wa 1991, Volumen, 3 egz.

1777.   Zawilski Apoloniusz: Znów ożywają kurhany, Wrocław 1997

1778.   Zawodny Janusz K.: Katyń z przedmową Zbigniewa Brzezińskiego, Paryż 1989, Edit. Spotkania

1779.   Zawodny Janusz K.: Katyń z przedmową Zbigniewa Brzezińskiego, Lublin-Paryż 1989, KUL, 2 egz.

1780.   Zawodny Janusz K.:  Śmierć w lesie,  Wrocław 1988, Agencja Wyd. Solidarności Walczącej

1781.   Zawodny Janusz K.: Uczestnicy i świadkowie Powstania Warszawskiego...., W-wa 1994, PWN

1782.   Zbiór wierszy Sybiraków, Łódź 2006, Wyd. Ryszard Michalczyk

1783.   Zbrodnia Katyńska w świetle dokumentów (z przedm. Wł. Andersa), Londyn 1948, Gryf, 2 egz.

1784.   Zbrodnia Katyńska w świetle dokumentów (z przedm. Wł. Andersa), Londyn 1982, Gryf, 2 egz.

1785.   Zbrodnia Katyńska, (red.) Marek Tarczyński, dzieło wydane dzięki dotacjom, Warszawa 1992

1786.   Zbrodnicza ewakuacja więzień i aresztów NKWD na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej w czerwcu - lipcu 1941 r. (mat. z sesji nauk.10.06.1996 r. w Łodzi). W-wa 1997, (Sb18), 2 egz.

1787.   Zdzisław Jagodziński – jakim Go pamiętamy..., Londyn 2003, Biblioteka Polska POSK

1788.   Zesłani na Sybir. Działalność Zw. Sybiraków O.Woj. w Gorzowie Wlkp., Gorzów Wlkp. 1999

1789.   Zesłaniec nr 1/96, W-wa 1996, Rada Naukowa Z. Gł. Związku Sybiraków, (MS 8), 3 egz.

1790.   Zesłaniec nr 2/97, W-wa 1997, Rada Naukowa Zarządu Głównego Związku Sybiraków, (Sb18)

1791.   Zesłaniec nr 3/98, W-wa 1998, Rada Naukowa Zarządu Głównego Związku Sybiraków, 2 egz.

1792.   Zesłaniec nr 4/99, W-wa 1999, Rada Naukowa Zarządu Głównego Związku Sybiraków, 2 egz.

1793.   Zesłaniec nr 5/2000, Wrocław 2000, Pismo Rady Naukowej Z. Gł. Związku Sybiraków

1794.   Zesłaniec nr 6/2001, W-wa 2001, Pismo Rady Naukowej Z. Gł. Związku Sybiraków

1795.   Zesłaniec nr 7/2002, W-wa 2002, Pismo Rady Naukowej Z. Gł. Związku Sybiraków

1796.   Zesłaniec nr 8/2002, W-wa 2002, Pismo Rady Naukowej Z.Gł. Związku Sybiraków

1797.   Zesłaniec nr 9/2002, W-wa 2002, Pismo Rady Naukowej Z. Gł. Związku Sybiraków

1798.   Zesłaniec nr 10/2002, W-wa 2002, Pismo Rady Naukowej Z. Gł. Związku Sybiraków, 3 egz.,

1799.   Zesłaniec nr 11/2003, W-wa 2003, Pismo Rady Nauk. Z. Gł. Związku Sybiraków, 2 egz.

1800.   Zesłaniec nr 12/2003, W-wa 2003, Pismo Rady Naukowej Z. Gł. Związku Sybiraków

1801.   Zesłaniec nr 13/2003, W-wa 2003, Pismo Rady Nauk. Z. Gł. Związku Sybiraków,  3 egz.

1802.   Zesłaniec nr 14/2003, W-wa 2003, Pismo Rady Nauk. Z. Gł. Związku Sybiraków,  3 egz.

1803.   Zesłaniec nr 15/2004, W-wa 2004, Pismo Rady Naukowej Z. Gł. Związku Sybiraków

1804.   Zesłaniec nr 16/2004, W-wa 2004, Pismo Rady Nauk. Z. Gł. Związku Sybiraków,  2 egz.

1805.   Zesłaniec nr 17/2004, W-wa 2004, Pismo Rady Naukowej Z. Gł. Związku Sybiraków

1806.   Zesłaniec nr 18/2004, W-wa 2004, Pismo Rady Nauk. Z. Gł. Związku Sybiraków, 2 egz.

1807.   Zesłaniec nr 19/2004, W-wa 2004, Pismo Rady Nauk. Z. Gł. Związku Sybiraków, 3 egz.,

1808.   Zesłaniec nr 20/2005, W-wa 2005, Pismo Rady Nauk. Z. Gł. Związku Sybiraków, 3 egz.  

1809.   Zesłaniec nr 21/2005, W-wa 2005, Pismo Rady Nauk. Z. Gł. Związku Sybiraków, 2 egz.  

1810.   Zesłaniec nr 22/2005, W-wa 2005, Pismo Rady Nauk. Z. Gł. Związku Sybiraków, 2 egz.

1811.   Zesłaniec nr 23/2005, W-wa 2005, Pismo Rady Naukowej Z. Gł. Związku Sybiraków

1812.   Zesłaniec nr 24/2006, W-wa 2006, Pismo Rady Nauk. Z. Gł. Związku Sybiraków, 2 egz.,

1813.   Zesłaniec nr 25/2006, W-wa 2006, Pismo Rady Nauk. Z. Gł. Związku Sybiraków, 4 egz.,

1814.   Zesłaniec nr 26/2006, W-wa 2006, Pismo Rady Nauk. Z. Gł. Związku Sybiraków, 2 egz.,

1815.   Zesłaniec nr 27/2006, W-wa 2006, Pismo Rady Naukowej Z. Gł. Związku Sybiraków

1816.   Zesłaniec nr 28/2006, W-wa 2006, Pismo Rady Nauk. Z. Gł. Związku Sybiraków, 3 egz., 

1817.   Zesłaniec nr 30/2007, W-wa 2008, Pismo Rady Naukowej Z. Gł. Związku Sybiraków, 2 egz.,

1818.   Zesłaniec nr 32/2007, W-wa 2008, Pismo Rady Nauk. Z. Gł. Związku Sybiraków

1819.   Zesłaniec nr 33/2008, W-wa 2008, Pismo Rady Nauk. Z. Gł. Związku Sybiraków, 2 egz.

1820.   Zesłaniec nr 36/2008, W-wa 2008,  Pismo Rady Nauk. Z. Gł. Związku Sybiraków, 2 egz.

1821.   Zesłaniec nr 29/2009, W-wa 2009, Pismo Rady Nauk.  Z. Gł. Związku Sybiraków

1822.   Zesłaniec nr 38/2009, W-wa 2009, Pismo Rady Nauk.  Z. Gł. Związku Sybiraków, 3 egz.

1823.   Zesłaniec nr 39/2009, W-wa 2009, Pismo Rady Naukowej Z. Gł. Związku Sybiraków

1824.   Zesłaniec nr 40/2009, W-wa 2009, Pismo Rady Naukowej Z.Gł. Związku Sybiraków

1825.   Zesłaniec nr 41/2009, W-wa 2009, Pismo Rady Naukowej Z.GŁ. Związku Sybiraków

1826.   Zesłaniec nr 42/2009, W-wa 2010,                    -„-

1827.   Zesłaniec nr 43/2010, W-wa 2010                     -„ -

1828.   Zesłaniec-Etnograf-Polityk Bronisław Piłsudski, Wrocław 2000, ATLA 2

1829.   Zeszyt Historyczny, Kalendarz Sybiraka 1990, Gorzów Wlkp., 2003, Wyd., Związek Sybiraków Oddział w Gorzowie Wielkopolskim,

1830.   Zeszyty Historyczne, Z 29, Paryż 1974, Instytut Literacki

1831.   Zeszyty Historyczne, Z 95, Paryż 1991, Instytut Literacki

1832.   Zeszyty Historyczne, Z 107, Paryż 1994, Instytut Literacki

1833.   Zeszyty Katyńskie Nr 3: Zeznanie Tokariewa, W-wa 1994, N.K.H.B.Zbrodni Katyńskiej i in.

1834.   Zeszyty Katyńskie Nr 4: Listy Katyńskiej ciąg dalszy. Straceni na Ukrainie, W-wa 1994, Niezależny Komitet Historyczny Badania Zbrodni Katyńskiej i in. 2 egz.

1835.   Zeszyty Katyńskie Nr 6: Zbrodnia nie ukarana. Katyń-Twer-Charków, W-wa 1996, Niezależny Komitet Historyczny Badania Zbrodni Katyńskiej i in.

1836.   Zeszyty Katyńskie Nr 8: Ku cmentarzom polskim w Katyniu, Miednoje, Charkowie, W-wa 1997, Niezależny Komitet Historyczny Badania Zbrodni Katyńskiej i Polska Fundacja Katyńska

1837.   Zeszyty Katyńskie Nr 9: Zbrodnia Katyńska Upamiętnienie ofiar i zadośćuczynienie, W-wa 1998, Niezależny Komitet Historyczny Badania Zbrodni Katyńskiej i Polska Fundacja Katyńska

1838.   Zeszyty Katyńskie Nr 10: W przeddzień zbrodni katyńskiej. Agresja sowiecka 17 września 1939 r., W-wa 1999, Niezależny Komitet Histor. Badania Zbrodni Katyńskiej i Pol. Fund. Katyńska

1839.   Ze Wschodu z kapelanem, Nadarzyn 1998 (?), Wyd. Vipart

1840.   Zgorzelski Czesław: Przywołane z pamięci, Lublin 1996, Norbertinum

1841.   Zielińska Marta: Polacy. Rosjanie. Romantyzm, W-wa 1998, Instytut Badań Literackich

1842.   Zieliński Zbigniew: Leśnicy na frontach II wojny światowej, Ząbki 2007, Apostolicum

1843.   Zielona Góra. Biuletyn Informacyjny nr 1(7), wiosna 1999,

1844.   Zienkowska Krystyna: Spisek 3 Maja, W-wa 1991, PWN

1845.   Zięba Józef: Znad Stochodu. Wspomnienia Wołyńskie, Lublin 2001, Wyd.Norbertinum

1846.   Ziółkowska-Boehm Aleksandra: Kaja od Radosława czyli historia hubalowego krzyża, W-wa 2006, Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza

1847.   Ziółkowska-Tarkowska Barbara: Katyńczyk AM487. Wspomnienia o księdzu kapelanie I. L. Ziółkowskim, W-wa 2004, Nakładem autorki przy współpracy Wydawnictwa Barwa i Broń

1848.   Z Kresów Wschodnich RP na wygnanie. Opowieści zesłańców 1940-46. Londyn 1996, 2 egz.

1849.   Zmowa. IV rozbiór Polski, W-wa 1990, ALFA

1850.   Znaczenie edukacyjne losów polskich Sybiraków na tle historii najnowszej. Sybiracy w tworzeniu państwowości polskiej. Materiały konferencyjne z I Sympozjum popularno-naukowego dla nauczycieli, Warszawa 1996,

1851.   Związek Sybiraków. Koło w Legionowie: I Sympozjum popularno-naukowe dla nauczycieli historii szkół podst.i śred.na temat: 1. Znaczenie eduk. losów polskich Sybiraków na tle historii najnowszej, 2. Sybiracy w tworzeniu państwowości polskiej, W-wa 1996, Color CB, 2 egz.

1852.   Związek Sybiraków. Koło w Legionowie: Znaczenie edukacyjne losów polskich Sybiraków na tle historii najnowszej (Materiały konferencyjne...) W-wa 1996, 3 egz.

1853.   Związek Sybiraków. O. Woj. w Gorzowie, Komisja Hist. Przeżyliśmy, W-wa 1996, Color CB Związek Sybiraków. Zarząd Główny: Biuletyn wewnętrzny nr 1, W-wa 1989

1854.   Związek Sybiraków. Zarząd Główny: Biuletyn wewnętrzny nr 2, W-wa 1989

1855.   Związek Sybiraków. Zarząd Główny: Komunikat 2/32, W-wa 1997

1856.   Związek Sybiraków. Zarząd Główny: Komunikat 3/39, W-wa 1999

1857.   Związek Sybiraków. Zarząd Główny: Komunikat 3/44, W-wa lipiec 2000

1858.   Związek Sybiraków. Zarząd Główny: Komunikat 4/45, W-wa sierpień 2000

1859.   Związek Sybiraków. Zarząd Główny: Sybiracy ofiarami wojny, W-wa 1999

1860.   Związek Sybiraków. Zarząd Główny. Komisja Historyczna: Odszkodowania dla Sybiraków od Rosji, W-wa 1996, (MS 7), 4 egz.

1861.   Związek Sybiraków. Zarząd Główny. Komisja Historyczna: Rosja demokratyczna. Rosja mocarstwowa. Kilka uwag, W-wa 1996, (MS 7), 2 egz.

1862.   Związek Sybiraków. Zarząd Główny: Sybirak Polski. Sybiracy bronią jedności Związku. Dodatek specjalny, W-wa 1995, 2 egz.

1863.   Związek Sybiraków. Zarząd Główny. Komisja Historyczna: Wspomnienia Sybiraków, tom 1, W-wa od 1989 r., Wyd. Ares i in., 2 egz.

1864.   Związek Sybiraków. Zarząd Główny. Komisja Historyczna: Wspomnienia Sybiraków, tom 2

1865.   Związek Sybiraków. Zarząd Główny. Komisja Historyczna: Wspomnienia Sybiraków, tom 3

1866.   Związek Sybiraków. Zarząd Głowny Komisja Historyczna: Wspomnienia Sybiraków, tom 4, 3 egz.

1867.   Związek Sybiraków. Zarząd Główny. Komisja Historyczna: Wspomnienia Sybiraków, tom 5, W-wa 1991, Wyd. Pomost

1868.   Zw. Sybiraków. Z-d Gł. Komisja Hist.: Wspomnienia Sybiraków, tom 6, 3 egz./zaginął 1 egz./)**

1869.   Związek Sybiraków. Zarząd Główny Komisja Historyczna: Wspomnienia Sybiraków, tom 7, 2 egz.

1870.   Związek Sybiraków. Zarząd Główny Komisja Historyczna: Wspomnienia Sybiraków, tom 8, 2 egz.

1871.   Związek Sybiraków. Zarząd Główny. Komisja Historyczna: Wspomnienia Sybiraków, tom 9, W-wa 1997, Wyd. Ares

1872.   Związek Sybiraków Ziemi Kaliskiej 1989-1995, Kalisz 1996, Dom Wydawniczy REBIS i Oddział Wojewódzki Związku Sybiraków, (MS 10) (Sb16)

1873.   Związek Sybiraków Zarząd Główny: V Zjazd Delegatów Związku Sybiraków,  Rogowo 7-8 kwietnia 2006, (materiały delegata) W-wa 2006, Zarząd Główny ZS

1874.   Związek Sybiraków Zarząd Główny: V Zjazd Delegatów ZS, Rogowo 7-8 kwietnia 2006 (materiały) W-wa 2006, Zarząd Główny ZS

1875.   Związek Sybiraków Zarząd Główny: VI Zjazd Delegatów ZS, Szymbark 19-20 maja 2010, W-wa 2010, Zarząd główny ZS

1876.   Zwycięstwo 1920. Warszawa wobec agresji bolszewickiej, Paryż 1990, Editions Dembinski

1877.   Zybert Zofia: Tam gdzie sędzią była tajga a prokuratorem niedźwiedź, Kraków 1999, Biblioteka Końca Wieku,

1878.   Żakiewicz Zbigniew: Gorycz i sól morza, Gdańsk 2000, Wyd. słowo/obraz terytoria

1879.   Żaroń Piotr: Armia Andersa, Toruń 1997, Adam Marszałek

1880.   Żaroń Piotr: Agresja Związku Radzieckiego na Polskę 17 września 1939 r. Los jeńców polskich, Toruń 2001, Wyd. Adam Marszałek

1881.   Żaroń Piotr: Deportacje na Kresach 1939-1941, W-wa 1990, Wyd. MON)*                             

1882.   Żaroń Piotr: Kierunek wschodni w strategii wojskowo-politycznej gen. Władysława                                            Sikorskiego 1940-1943, Warszawa 1988, PWN                         

1883.   Żaroń Piotr: Ludność polska w Związku Radzieckim w czasie II wojny światowej, W-wa 1990, PWN, (MS 1), (2 egz.)

1884.   Żaroń Piotr: Ostatnia wieczerza w Ostaszkowie, W-wa 1990, Neutron

1885.   Żarski Adam: Okupacyjne wspomnienia z Borysławia i opowiadania z ZSRR, Wrocław 2003, Wrocławska Drukarnia Naukowa PAN

1886.   Żebrowska Ewa: Powstanie i działalność Koła Związku Sybiraków w Bogatyni w latach 1989-2000, Wrocław 2002, praca dyplomowa pod kierunkiem prof. dr. hab. Marka Derwicha na Uniwersytecie Wrocławskim (Podyplomowe Studium Historii),

1887.   Żebrowski Zbigniew Lech: Nigdy im tego nie zapomnę, Wyd. Żebrowski Z, L, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

1888.   Żenczykowski Tadeusz: Dwa komitety 1920-1944. Polska w planach Lenina i Stalina, wyd. III, W-wa 1990, Editions Spotkania

1889.   Żupański Andrzej: Droga do prawdy, Toruń 2006, Wyd. Adam Marszałek

1890.   Żurakowski Stanisław: Ot, bajki nie bajki, Londyn 1995

1891.   Życiorysy historyczne, literackie i legendarne (pod red. Z. Stefanowskiej i J. Tazbira). W-wa 1992, PWN)*

1892.   Żyd Polski – Żołnierz Polski 1939 – 1945, [opr.] H. Schlesinger, St. Borkowski, Warszawa 2010, Wyd. Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Rigelbluma

1893.   Żygulin Anatolij: Czarne kamienie, W-wa 1992, PIW

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Uwagi:

  1. Zapis MS lub Sb i liczba w nawiasie na końcu opisu pozycji oznaczają, że w roczniku „My,  Sybiracy” lub w piśmie Związku Sybiraków „Sybirak” o numerze jak ta liczba, został zamieszczony opis danej pozycji
  2. Data aktualizacji ZBIORU: 2013.01.05
  3. Liczba woluminów 2444
  4. Stan zbioru odnotowany po przekazaniu Bibliotece książek wykazem nr LXXV
  5. Inicjator powstania „Biblioteki Sybiraka”: Stanisław Jacoń,
  6. Kustosz zbiorów bibliotecznych „Biblioteki Sybiraka” (przyjmuje dary przekazywane do „Biblioteki”): Krystyna Wójcicka, 94-123 Łódź, ul. Oszczepowa 22,   695-774-999

      5.   Dyżury w siedzibie Zarządu Oddziału i przyjmowanie książek w darze dla B-ki: Łódź, ul.  
            Kamińskiego 18, p. 314, w I i III środę każdego miesiąca w godz. 11-12, tel. 042 678 75 88

6.   Kolorem szarym i )* zaznaczono pozycje, które zaginęły i zdjęto je ze stanu B-ki

7.      Kolorem jasnozielonym oraz )** – pozycje, z których tylko 1 lub 2 egz. zaginęły, a pozostał

      jeszcze co najmniej jeden egzemplarz. Pozycje zaginione także zdjęto ze stanu B-ki                                                                                                                                                         

 

                                                                                                

                                        ZWIĄZEK  SYBIRAKÓW – ODDZIAŁ  W  ŁODZI

 

Nasza strona internetowa: www.sybiracy.wckp.lodz.pl/biblsyb.html