SYMBOLICZNE MOGIŁYSYMBOLICZNY GRÓB SYBIRAKÓW W ŁODZI

1. OBIEKT: Symboliczny Grób Sybiraków.

2. ADRES: Cmentarz rzymskokatolicki św. Anny na Zarzewie w Łodzi, ul. Lodowa 78. Grób usytuowany jest przy murze cmentarnym po lewej stronie głównej bramy wejściowej.

3. OPIS OBIEKTU: Na ścianie cmentarnego muru umieszczono 172 kamienne tabliczki o wymiarach 15x15 cm z nazwiskami osób zmarłych na zesłaniu oraz rokiem ich urodzenia i śmierci.
   Na zaprojektowanej powierzchni muru umieszczono oprócz tych tabliczek granitowy krzyż z symbolem Związku Sybiraków, a pod nim urnę stalową z ziemią z polskich mogił z Archangielska, Jakucji, Katynia, Kazachstanu, Kołymy i Uzbekistanu. Nazwy tych miejsc zostały zapisane na znajdującej się obok krzyża tablicy.
   Teren wokół Grobu wyłożony został betonową kostką i otoczony metalowym ogrodzeniem. W jego ramach na istniejącym cokole kamiennym została ustawiona trójdzielna kolumna z granitu wysokości 190 cm, na której z jednej strony umieszczono napis: SYMBOLICZNY GRÓB SYBIRAKÓW, a z drugiej GDY GAŚNIE PAMIĘĆ LUDZKA, DALEJ MÓWIĄ KAMIENIE - Stefan Wyszyński Prymas Polski - 17.IX.1998 r.

4. DATA ODSŁONIĘCIA: W dniu 17.09.1998 r. odsłonięcia Grobu dokonali wojewoda łódzki Michał Kasiński i Sabina Bobińska - matka jednego ze zmarłych na zesłaniu, których tabliczki widnieją na cmentarnym murze. Poświęcenia Grobu dokonał JE abp. dr Władysław Ziółek. Podczas uroczystości wygłosili przemówienia: wojewoda łódzki Michał Kasiński i sekretarz Rady Miasta Mirosława Kęblińska.

5. UWAGI O WYKONANIU: (kamień, marmur, mosiądz, wymiary itp.):
Tabliczki z nazwiskami wykonane z kamienia, wymiary 15 x 15 cm.
Krzyż na ścianie muru cmentarnego wykonany z marmuru.
Tablica z nazwami miejsc zesłania wykonana z
Kolumna granitowa wys. 190 cm

6. FUNDATORZY:Projekt Grobu wykonała nieodpłatnie architekt Magdalena Bednarkiewicz.
Ks. abp wyraził zgodę na nieodpłatne przekazanie miejsca na Symboliczny Grób Sybiraków na cmentarzu św. Anny w Łodzi.
Jerzy Serweta przekazał nieodpłatnie materiał na tabliczki z nazwiskami zmarłych, krzyż marmurowy, trójdzielną kolumnę z granitu oraz urnę ze stali nierdzewnej na ziemię z mogił sybirackich.
Ryszard Kruszyński wykonał nieodpłatnie słupki ogrodzenia i przekazał część materiałów na ogrodzenie.
Urząd Miasta przekazał na koszty budowy Grobu 2200 zł.
Sybiracy i sympatycy Związku wsparli tę inicjatywę dobrowolnymi ofiarami

7. UWAGI:

Opis Symbolicznego Grobu Sybiraków i relacja z jego odsłonięcia znajdują się w "Biuletynach Komisji Historycznej nr 62-63 i 64 oraz w 10. numerze rocznika "My, Sybiracy".

8. ZDJĘCIE:

SYMBOLICZNY GRÓB SYBIRAKÓW W PABIANICACH

1. OBIEKT: Symboliczny Grób Sybiraków.

2. ADRES: Cmentarz rzymskokatolicki w Pabianicach, ul. Kilińskiego 55. Tablicę stanowiącą Symboliczny Grób Sybiraków zlokalizowano na miejscu pochowania członków Narodowego Związku Robotniczego, którzy zginęli w 1917 r. walcząc o niepodległą Polskę.

3. TEKST: umieszczony pod ramionami krzyża i pod znakiem Związku Sybiraków:
SYMBOLICZNY GRÓB
SYBIRAKÓW
UPAMIĘTNIAJĄCY UMĘCZONYCH
I ZAGŁODZONYCH RODAKÓW
SKAZANYCH PRZEZ STALINIZM
NA ZAGŁADĘ W LATACH 1939-1956
NA NIELUDZKIEJ ZIEMI
WRZESIEŃ
1998
ZWIĄZEK SYBIRAKÓW
W PABIANICACH

4. DATA ODSŁONIĘCIA: 27.09.1998 r. Odsłonięcia dokonali: prezydent Pabianic Jacek Gryzel i honorowy prezes Łódzkiego Oddziału Związku Sybiraków Mieczysław Wutke. Poświę-cenia Grobu dokonał ks. Stefan Magiera.

5. UWAGI O WYKONANIU: (kamień, marmur, mosiądz, wymiary itp.):
Tablica z szarego granitu o wymiarach 110 x 160 cm i grubości 7 cm. Projekt tablicy konsultował art. plastyk Norbert Hans. Wykonawca: firma "Bartek" Pawła Miszczaka z Pabianic

6. FUNDATOR:Koszt wykonania i ustawienia tablicy wyniósł 2200 zł. Fundusze na ten cel zebrano z dobrowolnych składek Sybiraków Koła Pabianice.

7. ZDJĘCIE:<-- Powrót   Ostatnia aktualizacja: 22 października 2006 r.