SZTANDARYPRZEDWOJENNY SZTANDAR
ŁÓDZKIEGO OKRĘGU ZWIĄZKU SYBIRAKÓW

1. OBIEKT: Sztandar Oddziału - przedwojenny, z lat 1928-1939.

2. MIEJSCE PRZECHOWYWANIA: Przedwojenny sztandar Okręgu Łódzkiego Związku Sybiraków został zdeponowany przez Zarząd Wojewódzki Związku Sybiraków w Łodzi w Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi i znajduje się w pomieszczeniach Muzeum na Radogoszczu przy ul. Zgierskiej 147.

3. OPIS:
strona I:

Na zielonym tle biały krzyż z ramionami w kształcie orderu, na którego poziomych ramionach wypisane są daty: 1863 i 1917, a w półkolu napis: w części górnej ZWIĄZEK SYBIRAKÓW, w części dolnej: OKRĘG ŁÓDZKI. Centralnie umieszczony w rombie wizerunek Matki Boskiej Częstochowskiej.
strona II:
Na białym tle czerwony krzyż z ramionami w kształcie orderu, na jego poziomych ramionach daty: 1918 i 1920, a na skośnych białych fragmentach nazwy miejsc walk: BAJRAKI, TAJGA, CHORZELE i BORKOWO. W centralnej części w rombie stylizowany orzeł w koronie z korpusem objętym złotą literą "S".

4. DATA ODZYSKANIA: Sztandar został przekazany reaktywowanemu Oddziałowi Związku Sybiraków 11.03.1989 r. przez ks. kan. Kazimierza Gawrońskiego na inaugurującym spotkaniu Sybiraków w kościele pw. św. Antoniego w Łodzi. Ks. Gawroński sztandar przechowywał przez lata Polski peerelowskiej.

5. UWAGI O WYKONANIU: Wymiary sztandaru: 105 x 105 cm. Ręczny haft złotymi nićmi.

6. FUNDATOR: Sybiracy Łodzi z okresu międzywojennego, z lat 1928-1939. Dokładna data powstania nie jest znana

7. UWAGI: Więcej informacji w "My, Sybiracy" nr 1 i 4 oraz w L. J. Rossowski: "Łódzcy Sybiracy 1989-2003"

8. ZDJĘCIE:

REPLIKA SZTANDARU ŁÓDZKIEGO ODDZIAŁU
ZWIĄZKU SYBIRAKÓW

1. OBIEKT: Replika sztandaru Oddziału Związku Sybiraków w Łodzi.

2. MIEJSCE PRZECHOWYWANIA: Zarząd Łódzkiego Oddziału Związku Sybiraków, Łódź, ul. Kamińskiego 18

3. OPIS:
strona I:

Na zielonym tle biały krzyż z ramionami w kształcie orderu, na którego poziomych ramionach wypisane są daty: 1863 i 1917, a w półkolu napis: w części górnej ZWIĄZEK SYBIRAKÓW, w części dolnej: OKRĘG ŁÓDZKI. Centralnie umieszczony w rombie wizerunek Matki Boskiej Częstochowskiej.
strona II:
Na białym tle czerwony krzyż z ramionami w kształcie orderu, na jego poziomych ramionach daty: 1918 i 1920, a na skośnych białych fragmentach nazwy miejsc walk: BAJRAKI, TAJGA, CHORZELE i BORKOWO. W centralnej części w rombie stylizowany orzeł w koronie z korpusem objętym złotą literą "S".

4. DATA POŚWIĘCENIA: Sztandar został poświęcony 12.07.1992 r. w kościele pw. MB Bolesnej w Łodzi przez pierwszego kapelana Oddziału, o. Ludwika Stefańskiego i przekazany przez Mieczysława Wutke Zarządowi Oddziału na ręce prezesa Feliksa Milana.

5. UWAGI O WYKONANIU: Sztandar o wymiarach 105 x 105 cm, ręcznie haftowany. Wizerunek MB Częstochowskiej na-malowany.

6. FUNDATOR: Koszt utkania sztandaru poniósł pomysłodawca wykonania repliki, Mieczysław Wutke. Głowicę drzewca wykonał nieodpłatnie Zdzisław Zdoliński, pozostałe okucia też nieodpłatnie wykonał Waldemar Neuman. Mirosław Baranowski nieodpłatnie dostarczył odpowiednie tkaniny, taśmy ozdobne, nici i frędzle.

7. ZDJĘCIE:

SZTANDAR KOŁA PABIANICE
ZWIĄZKU SYBIRAKÓW

1. OBIEKT: Sztandar Koła Pabianice.

2. MIEJSCE PRZECHOWYWANIA: Koło Związku Sybiraków w Pabianicach, ul. Traugutta 2.

3. OPIS: Sztandar ręcznie haftowany o wymiarach 105 x 105 cm.
strona I:

Tło czerwone, pośrodku symbol Związku Sybiraków o wymiarach 50 x 50 cm, u góry napis półkolem "ZWIĄZEK SYBIRAKÓW", na dole napis "KOŁO W PABIANICACH", z prawej strony rok 1928, z lewej 1988.
strona II:
Tło zielone, pośrodku podpisany wizerunek Matki Boskiej Sybiraków o wymiarach 50 x 50 cm. U góry w półkolu napis: "Pod Twoją obronę". Z prawej strony rok 1768 [pierwsze deportacje konfederatów barskich], a z lewej 1954 [ostatnie deportacje ze zniewolonej Polski], u dołu data 17-IX-1939 [najazd ZSRR na Polskę].

4. DATA ODSŁONIĘCIA: Poświęcenia sztandaru dokonał ks. bp Bohdan Bejze 7.02.1993 r. w kościele św. Mateusza w Pabianicach, podczas obchodów 53. rocznicy lutowych deportacji Polaków do ZSRR, którą w Pabianicach obchodził cały łódzki Oddział Związku Sybiraków.

5. UWAGI O WYKONANIU: Projekt sztandaru opracował Cyprian Masłowski, prezes Zarządu Koła II kadencji z lat 1992-1993.

6. FUNDATOR: Koszt wykonania sztandaru wyniósł 18.000.000 zł (przed denominacją) i został pokryty ze składek Sybiraków Koła Pabianice oraz donacji Banku Spółdzielczego PACO-BANK i restauracji "Jubilataka".

7. ZDJĘCIE:<-- Powrót   Ostatnia aktualizacja: 22 października 2006 r.