TABLICE PAMIĄTKOWETABLICA PAMIĄTKOWA W KOŚCIELE
PW. MATKI BOSKIEJ BOLESNEJ W ŁODZI

1. OBIEKT: Tablica pamiątkowa.

2. ADRES: Kościół oo. pasjonistów pw. Matki Boskiej Bolesnej w Łodzi, ul. Pasjonistów 23.

3. TEKST:

1928  [znak Związku Sybiraków]  1988
OFIAROM SYBERII I KATYNIA
KU PAMIĘCI I NAUCE ŻYWYM
           ŁODZIANIE 1989

4. DATA ODSŁONIĘCIA: Odsłonięcia tablicy dokonał 26.11.1989 r. ówczesny prezydent Łodzi Waldemar Bohdanowicz, a poświęcił tablicę proboszcz tej parafii, o. Ludwik Stefański (wówczas kapelan Wojewódzkiego Oddziału Związku Sybiraków w Łodzi).

5. UWAGI O WYKONANIU: Biały marmur. Napisy na tablicy w metalu wykonał członek Związku Sybiraków Zdzisław Zdoliński.

6. FUNDATOR: Rodzina Katyńska w Łodzi i Łódzki Oddział Związku Sybiraków.

7. UWAGI: W murze świątyni pod tablicą została umieszczona urna z ziemią z grobów katyń-skich, którą przywiózł z grupą parafian z pielgrzymki do Katynia o. Ludwik Stefański kilka ty-godni przed odsłonięciem tablicy.

8. ZDJĘCIE:

TABLICA PAMIĄTKOWA NA ŚCIANIE BYŁEGO WIĘZIENIA NA RADOGOSZCZU W ŁODZI

1. OBIEKT: Tablica pamiątkowa.

2. ADRES: Ściana na terenie byłego więzienia-obozu na Radogoszczu, obecnie Muzeum Tra-dycji Niepodległościowych w Łodzi przy ul. Zgierskiej 147

3. TEKST:

[znak krzyża]
PAMIĘCI TYCH KTÓRZY
ZGINĘLI NA NIELUDZKIEJ
ZIEMI SYBIRSKIEJ
DO KOŃCA WIERNI
BOGU I OJCZYŹNIE
           SYBIRACY
            PCK
ŁÓDŹ 17.IX.1992

4. DATA ODSŁONIĘCIA: Odsłonięcia tablicy dokonał 13.09.1992 r. ówczesny wojewoda łódzki Waldemar Bohdanowicz i minister Jerzy Kropiwnicki, a bp Jan Kulig ją poświęcił.

5. UWAGI O WYKONANIU: Tablica z czarnego marmuru o wymiarach 65 x 41 cm.

6. FUNDATOR: Łódzki Oddział PCK i Łódzki Oddział Związku Sybiraków.

7. UWAGI: U podnóża muru został wykonany sarkofag o wymiarach 60 x 30 i wysokości 15 cm, w którym jest umieszczona urna z prochami polskich policjantów, pobranymi z dołów śmierci w Miednoje, a ponad nią tabliczka z czarnego marmuru o wymiarach 20 x 10 cm z napi-sem: ZIEMIA SYBIRSKA Z POLSKICH MOGIŁ.

8. ZDJĘCIE:

OŁTARZYK EPITAFIJNY W DOMU OPIEKI SPOŁECZNEJ W ZGIERZU-CHEŁMACH

1. OBIEKT: Ołtarzyk w kaplicy, wykonany z drewna, w formie krzyża.

2. ADRES: Dom Opieki Społecznej w Zgierzu-Chełmach, ul. Chełmska 16.

3. TEKST:

ZIEMIA Z GROBÓW KATYŃSKICH
1940

4. DATA ODSŁONIĘCIA: 2.12. 1992 r. Odsłonięcia dokonał wojewoda łódzki Waldemar Bohdanowicz, a poświęcił tablicę i kaplicę ks. bp dr Władysław Ziółek.

5. UWAGI O WYKONANIU: W krzyżu wyciętym z drewnianego kloca umieszczono centralnie urnę z ziemią z grobów pol-skich oficerów w Katyniu, oplatając ją drutem kolczastym. Krzyż ma wymiary 54 x 54 cm; gru-bość - 8 cm, szerokość ramion krzyża - 24 cm, otwór w środku krzyża, w którym znajduje się urna z ziemią, ma średnicę 17 cm.

6. FUNDATOR: Feliks Milan, ówczesny prezes łódzkiego Oddziału Związku Sybiraków i dyrektor tego Domu Opieki Społecznej.

7. ZDJĘCIE:

TABLICA PAMIĄTKOWA W KOŚCIELE
PW. OPIEKI ŚW. JÓZEFA W ŁODZI

1. OBIEKT: Tablica pamiątkowa.

2. ADRES: Kościół oo. karmelitów bosych pw. Opieki św. Józefa w Łodzi przy ul. Liściastej 9.

3. TEKST:

[znak krzyża]
Jestem własnością innych
              św. Rafał

W HOŁDZIE PATRONOWI
ŚWIĘTEMU RAFAŁOWI
KALINOWSKIEMU
SYBIRACY ODDZIAŁU ŁÓDZKIEGO
                    1993
[znak Związku Sybiraków]

4. DATA ODSŁONIĘCIA: Odsłonięcia i poświęcenia tablicy dokonał 20.11.1993 r. bp Bohdan Bejze w drugą rocznicę kanonizacji św. Rafała Kalinowskiego.

5. UWAGI O WYKONANIU: Tablica wykonana z białego marmuru.

6. FUNDATOR: Koszty wykonania tablicy pokryli Sybiracy z Łodzi i Zgierza.

7. UWAGI: Wykonawcą tablicy był Ryszard Kossobudzki z Poddębic.

8. ZDJĘCIE:

TABLICA PAMIĄTKOWA W KOŚCIELE PW. NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W PABIANICACH

1. OBIEKT: Tablica pamiątkowa.

2. ADRES: Kościół pw. Najświętszej Maryi Panny w Pabianicach, ul. Zamkowa 39. Tablica umieszczona na trzecim filarze po prawej stronie.

3. TEKST:

[znak Związku Sybiraków i krzyż]
CZEŚĆ I CHWAŁA
REPRESJONOWANYM
DEPORTOWANYM
I WIĘZIONYM
PRZEZ BYŁY ZSRR
W LATACH 1939-1954
ODDALI ŻYCIE
ZA BOGA I OJCZYZNĘ
NA NIELUDZKIEJ ZIEMI.
W 65 ROCZNICĘ
POWSTANIA I 5 ROCZNICĘ
REAKTYWOWANIA
ZWIĄZKU SYBIRAKÓW
"PAMIĘĆ ZMARŁYM
ŻYJĄCYM POJEDNANIE"
          ZWIĄZEK SYBIRAKÓW
          KOŁO W PABIANICACH
17.IX.1993            

4. DATA ODSŁONIĘCIA: Odsłonięcia tablicy 13.02.1994 r. dokonał prezydent Pabianic Ma-rek Firkowski, a poświęcił ją proboszcz tej parafii, ks. Bogdan Markowski.

5. UWAGI O WYKONANIU: Marmur szary z Obromska. Wymiary: 95 x 47 x 2 cm.

6. FUNDATOR: Koszty wykonania tablicy pokryli Sybiracy z Koła Pabianice i społeczność Pabianic, płytę marmurową ofiarował pabianiczanin Paweł Mieszczak, właściciel firmy "Bar-tek", napisy wykonał Piotr Kolman z Pabianic.

7. ZDJĘCIE:

TABLICA PAMIĄTKOWA W KOŚCIELE PW. ŚW. ANTONIEGO W ŁODZI

1. OBIEKT: Metaloplastyka z tablicą pamiątkową.

2. ADRES: Kościół pw. św. Antoniego Padewskiego w Łodzi, ul. Antoniego 4.

3. TEKST: Napis na tablicy:

PAMIĘCI POLAKÓW
ZAMORDOWANYCH W ZWIĄZKU SOWIECKIM
W LATACH 1939-1956

w V rocznicę reaktywowania Związku Sybiraków
Łódzcy Sybiracy          Marzec 1994

Nad tablicą umieszczona jest metaloplastyka: z pnia ściętego drzewa, na którym krzyżują się na literze "Y" napisy KATYŃ i SYBIR wyrasta krzew cierniowy, oplatający metalowy krzyż, a obok znajduje się fragment toru kolejowego, nad którego podkładami widnieją nazwy miejsc zesłania: KOŁYMA, JAKUCJA, KAZACHSTAN, ARCHANGIELSK. Z boku metaloplastyki, we wnęce wykutej w murze ściany kościoła, oszklonej i podświetlonej, znajduje się urna z zie-mią z miejsc męczeństwa Polaków: Kazachstanu, Katynia, Charkowa i Nowogródczyzny.

4. DATA ODSŁONIĘCIA: Odsłonięcie tablicy nastąpiło 13 marca 1994 r. Dokonał go członek prezydium Zarządu Głównego Związku Sybiraków Olgierd Poważyński z Warszawy, w towa-rzystwie fundatora tablicy, Mieczysława Wutke, a poświęcił tablicę arcybiskup łódzki dr Włady-sław Ziółek.

5. UWAGI O WYKONANIU: Tablicę marmurową wykonał Ryszard Kosobudzki z Poddębic.

6. FUNDATOR: Fundatorem tablicy był Mieczysław Wutke, Sybirak, inicjator powstania Od-działu Związku Sybiraków w 1989 r. Metaloplastykę zaprojektował i wykonał bezpłatnie Ry-szard Kruszyński, kowal artysta ludowy z Aleksandrowa Łódzkiego.

7. ZDJĘCIE:

TABLICA PAMIĄTKOWA W KOŚCIELE PW. MATKI BOŻEJ DOBREJ RADY W ZGIERZU

1. OBIEKT: Tablica pamiątkowa.

2. ADRES: Kościół pw. Matki Bożej Dobrej Rady w Zgierzu, ul. Skłodowskiej-Curie 5.

3. TEKST: ZGIERSCY SYBIRACY BLISKIM ZMARŁYM NA ZESŁANIU
Poniżej, obok orła w tarczy daty i miejscowości na zarysie granic Wschodnich Kresów Polski, z których prowadzą tory kolejowe na wschód:

10.II.1940
WILNO
VI.1941
13.IV.1940
BRZEŚĆ
20.IV.1940
LWÓW
i u dołu tablicy: ZA WIERNOŚĆ BOGU I OJCZYŹNIE.

Z boku tablicy pod krzyżem została umieszczona metalowa tabliczka z nazwiskami Zgierzan wywiezionych na Sybir.

4. DATA ODSŁONIĘCIA: 4.02.2001 r. Odsłonięcia tablicy dokonali Mirosław Pejka i Lila Kukulska, a poświęcił tablicę ks. bp Ireneusz Pękalski.

5. UWAGI O WYKONANIU: Tablica jest wyrzeźbiona w drewnie. Ma wymiary 139 x 116 cm. Tablica jest koloru naturalnego drewna, krzyż brązowy, orzeł jest na tle czerwonym. Wykonawcą i projektodawcą tablicy jest Ludwik Sawoniewski, członek Koła Związku Sybiraków w Zgierzu.

6. FUNDATOR: Ofiarodawcą drewna na tablicę jest Janusz Stępień z Dalikowa, tablicę wyrzeźbił bezinteresownie Ludwik Sawoniewski, koszt wykonania metalowej tablicy z nazwiskami Zgierzan zesłanych do ZSRR pokryli Sybiracy z Koła w Zgierzu.

7. ZDJĘCIE:

TABLICA PAMIĄTKOWA W KOŚCIELE PW. MIŁOSIERDZIA BOŻEGO W ŁODZI

1. OBIEKT: Tablica pamiątkowa.

2. ADRES: Kościół, pw. Miłosierdzia Bożego w Łodzi, ul. K. K. Baczyńskiego 156.

3. TEKST:

PAMIĘCI
GEN.
WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO
W 60 ROCZNICĘ
OTWORZENIA WIĘZIONYM
I DEPORTOWANYM
PRZEZ NKWD POLAKOM
BRAM SOWIECKICH
ŁAGRÓW, WIĘZIEŃ
I MIEJSC DEPORTACJI
30 LIPIEC2001
                  SYBIRACY
                  Z KOŁA BAŁUTY

4. DATA ODSŁONIĘCIA: 18.11.2001 r. Odsłonięcia i poświęcenia tablicy, umieszczonej w kaplicy MB Ostrobramskiej dokonał ks. proboszcz prał. Tadeusz Bednarek.

5. UWAGI O WYKONANIU: Marmur o wymiarach 60 x 70 cm

6. FUNDATOR: Członkowie Koła Łódź Bałuty.

7. ZDJĘCIE:

TABLICA PAMIĄTKOWA W KOŚCIELE PW. ŚW. MATEUSZA EWANGELISTY W ŁODZI

1. OBIEKT: Tablica pamiątkowa.

2. ADRES: Kościół pw. św. Mateusza Ewangelisty w Łodzi, ul. 28 pułku Strzelców Kaniow-skich 25

3. TEKST:

Parafia Św. Mateusza w Łodzi. Dla uczczenia pamięci obywateli Polski, którzy zgi-nęli na nieludzkiej ziemi sybirskiej: na Kołymie, w Norylsku i Workucie w latach 1939-1955 do końca wierni Bogu i Ojczyźnie

Związek Sybiraków Łódź-Polesie
i parafianie
21 września 2003 r.

4. DATA ODSŁONIĘCIA: 21.09.2002 r. odsłonięcia tablicy dokonali marszałek województwa łódzkiego Mieczysław Teodorczyk i Feliks Milan - prezes Koła Łódź Śródmieście-Polesie, a poświęcił tablicę bp Adam Lepa.

5. UWAGI O WYKONANIU: Czarny granit, 125 x 52 cm.

6. FUNDATOR: Sybiracy z Koła Łódź Śródmieście-Polesie i parafianie.

7. ZDJĘCIE:<-- Powrót   Ostatnia aktualizacja: 4 maja 2006 r.